4 Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua

4 Meleğin Alnında Yazılı Olan Dua

Bir gün Resulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, arkadaşları ile otururlarken Sülemi kabilesinden adamın biri ağlayarak Resulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in huzuruna geldi. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Ey Beni Sülemi kabilesine mensub kişi! Seni üzüp ağlatan şey nedir?”
“Namaza kalkınca bende bir hezeyan meydana geliyor. Uyuyunca kötü ve çirkin rüyalar görüyorum. Çok defa beni yakalayan vesvese dinimi harap ediyor”.
“Ey Sülemi! Sende meydana gelen şeyler Allah’ın lanetine uğrayan şeytanın işleridir. Benim sana öğreteceklerime dikkat et. Miraca gittiğimde Âlemlerin Rabbi’nin bana yedinci kat semada iken öğrettiği on dokuz ism-i şerifi öğreteceğim:
O isimlerden dördü İsrafil (a.s.)’ın alnında,
Dördü Mikail (a.s.)’ın alnında.
Dördü Cebrail (a.s.)’ın alnında.
Dördü Azrail (a.s.)’ın alnında.
Üçü Arş-ı Ala’yı taşıyan Namusu Ekber isimli meleğin alnına yazılmıştır.
Bu meleğin kanadının biri doğuda, biri batıda, başı Arş-ı Ala’nın altındadır. Eğer Allah-ü Teala O’na semaları, aralarındaki, içindekileri ve üstündekileri yutmasını emretseydi, bir anda yutup, yok ederdi.
Anlattıklarınızı aynen tasdik ediyorum. Doğrudur, Ey Allah’ın Rasulü! Dedi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
O on dokuz kelimeyle sıkıntıda olan dua ederse, Allah sıkıntısını giderir. İç huzursuzluğu olan okursa, Allah-ü Teala iç huzursuzluğunu giderir. Kaybolan okursa ailesine kavuşur. Hasta okursa şifa bulur. Borçlu okursa borcunu öder. Bu duanın bulunduğu evden Allah-ü Teala, iblisi ve askerlerini uzaklaştırır. Sende bu duayı sabah ve akşamları oku, dileğini söyle.”
Dua şudur:
”Allâhümme innî es’elüke ya rahmânü ya rahîmü ve ya cârel müste’cirîne ve ya emânel hâifîne ve ya ımâde men lâımâ delehû ve ya senede menlâ senede lehû ve ya zuhra men lâ zuhra lehu ve ya hırzed duafâi ve ya azîmer racâi ve ya münkızel helkâ münciyel garkâ ve ya muhsinü ve ya mücemmilü ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü ve ya azîzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dâv’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nûrul kameri ya Allahü ya Allahü ya Allahü lâ şerîke leh!Es’elüke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.”

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın