41 İsmi Azam | Kim Allah’ın En Büyük İsmi ile Dua Ederse Duası Kabul Olur | الاسم الأعظم

Kim Allah’ın En Büyük İsmi ile Dua Ederse Duası Kabul Olur

41 İsmi Azam

Peygamber Efendimiz sav. Allah’ın en büyük ve yüce ismi olan ismi azam ile yapılan duaların kabul olacağını müjdelemiştir.

Duanın iki yönü vardır: İlki Fiili duadır. İstediğimiz şeyin meydana gelmesi için yapılması gereken şeyler neler ise onları yapmaktır. İkincisi ise kavli yani sözlü duadır. Yapılması gereken şeyler gerçekleştikten sonra elleri açıp kainatın sahibi olan Allah’a iltica edip ondan istemektir. Kim bu şekilde isterse duasını tam yapmış olur.

Kavli dua kısmında ismi azam ile dua edersek Rabbimizin en büyük ismi ile ona yalvarmış oluruz.

Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sav. ismi azam ile yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir.

Bizler bu videoda 41 İsmi azam okuduk. Hızlı dinlemek isterseniz ayarlardan hızını artırabilirsiniz.

ALLAH BÜTÜN DUALARINIZI KABUL EYLESİN.

 

“Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.
”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..
Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.
Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.
Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.
Yâ zel celâli vel ikram.
Yâ Erhame’r-Rahimin.
Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.
Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.
Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.
Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.
Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.
Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.
Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

What do you think?

Bir yanıt yazın

Allah’tan İste – Sabah Duası

NE DİLERSEN OLDURAN DUA VİRD-İ SETTAR TÜRKÇE TAKİPLİ/HER TÜRLÜ KAPALI KAPILARI AÇMAK İÇİN DUA