AŞIKLAR KÖPRÜSÜ: MALABADİ :)

 

AŞIKLAR KÖPRÜSÜ: MALABADİ 🙂

Artuklulardan kalma muhteşem bir başyapıt.

Timurtaş Bin-i İlgazi tarafından 1147 yılında yapılmıştır. 

Kemerin genişliğiyle dünyanın en geniş kemerli taş köprü.

Uzaktan bakınca küçük görünse de köprünün uzunluğu yaklaşık 150 metredir.

Kemerin yanlarında iç tarafta kervan ve yolcuların konaklamaları için barınak şeklinde 2 oda bulunmaktadır.

Silvan‘a 23,2 km uzaklıkta olup Silvan ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Silvan’dan rahatlıkla ulaşım imkânı vardır. Diyarbakır Tarihi Eserler Envanteri’ne kayıtlıdır.

Malabadi Köprüsü 1989 yılında Silvan Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

Günümüze kadar ayakta kalmaya başarmış bir başyapıt olarak tüm görkemiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Evliya Çelebi köprüyü şu şekilde tanıtmaktadır: “Köprünün iki tarafında kale kapıları gibi demir kapıları vardır. Bu kapıların içinde sağ ve solda köprünün temeli beraberliğinde kemerin altında hanlar vardır ki gelip geçenler, sağdan ve soldan geldikleri vakit misafir olurlar. Köprünün kemeri altında birçok oda vardır. Demir pencereler şahneşinlerine misafirler oturup kemerin karşı tarafındaki adamlarla kimi sohbet eder, kimi ağ ve oltalarla balık avlarlar. Bu köprünün sağ ve solunda da nice pencereli odalar vardır. Köprünün sağ ve solundaki bütün korkuluklar Nehcivan çeliğindendir. Ama demirci ustası da var kudretini sarf ederek bir tür sanatlı kafesli korkuluklar yapmış ve doğrusu elinin ustalığını göstermiştir. Doğrusu, üstad mühendis var kuvvetini sarfederek bu köprüde öyle sanatlar göstermiştir ki, bu işçiliği geçmiş mimarlardan hiç birisi göstermemiştir.

Albert Gabriel de köprü için şöyle demektedir: “Modern statik hesabının olmadığı devirde bu açıklıkta o zaman için böyle bir eser hayranlık ve takdiri muciptir. Ayasofya’nın kubbesi köprünün altına rahatlıkla girer. Balkanlarda, Türkiye’de, Orta Doğu’da bu açıklıkta, bu yaşta köprü yoktur.”

Evliya Çelebi, Seyahatname‘de köprü hakkında şöyle yazmıştır: “Malabadi Köprüsüʼnün altına Ayasofya’nın kubbesi girer.”

 

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın