YAZ
 • Fatıma-tüz-zehra
  Peygamberimizin en sevgili kerimesi.

  Hazret-i Fâtıma, hicretten onüç sene önce, Mekke’de doğmuştu. Küçük yaşına rağmen, Peygamber efendimize yardım ediyor ve Kureyş kâfirlerinin işkencelerine karşı geliyordu.

  Abdullah ibni Mesûd der ki:
  “Resulullah efendimizin Kureyşe bedduâ ettiğini asla işitmedim. Yalnız birgün, Kâbe-i şerif…Daha fazla oku

 • Abbâs Bin Abdülmuttalib
  Peygamberimizin amcası.

  Hazret-i Abbâs, gençlik zamanında, ticâretle uğraştı ve çok zengin oldu. Kardeşlerinin içinde en zengini oydu. Abisi Ebû Tâlib’in ise mâli durumu çok kötü idi. Resûlullah efendimizin teklîfi ile Ebû Tâlib’in oğlu Ukayl’in yetişmesine yardımcı oldu ve abisinin yükünü hafifletti.

  Resûlullah e…Daha fazla oku

 • Abbas Bin Ubâde
  Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî.

  Abbas bin Ubâde, Peygamber efendimizin davetini duyunca, Müslüman olmak için koşarak gelen Medineli ilk 12 kişiden biridir. Birinci Akabe biatında Müslüman olan altı Medineli, ikinci sene yanlarına altı arkadaş daha alıp, oniki kişi olarak Mekkeye geldiler.

  Şimdiden yapınız!
  Peygam…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Abbâs
  Tefsîr âlimlerinin şâhı.

  Resûlullah efendimiz Mekke’de iken, Abdullah ibni Abbâs’ın annesine buyurmuştu ki:
  – Senin bir oğlun olacak. Doğduğu zaman bana getir!

  Çocuğu getirdiklerinde, kulağına ezân ve ikâmet okuyup, ismini Abdullah koydular. “Allahım! Onu dinde fakîh kıl ve kitabını ona öğret” diyerek duâ ettiler…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Amr Bin Âs
  Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî.

  Abdullah bin Amr, Bedir ve Uhud harbinden başka bütün harplere katılıp, Peygamber efendimizin yanında bulundu. İlk iki harbe yaşı küçük olduğu için katılamamıştır. Katıldığı savaşlara süvâri olarak katıldı. Ayrıca harbe gidecek askerleri tâlim ile, onları savaşa hazırlamak gibi mü…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Atîk
  Medîneli ilk Müslümanlardan.

  Medîne’de, hicretten önce Hazret-i Es’ad bin Zürâre’nin ve Peygamberimiz tarafından oraya Kur’ân-ı kerîmi ve İslâmiyeti öğretmek için gönderilen Hazret-i Mus’ab bin Umeyr’in tebliğ hizmetleri sebebiyle birçok kimse îmân etmişti. Daha Peygamberimizin hicreti gerçekleşmeden Müslüman olmakla şe…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Cahş
  Uhud şehitlerinden.

  Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, Uhud harbinde Hazret-i Abdullah bin Cahş’la arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:
  “Uhud’da, savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Abdullah bin Cahş yanıma sokuldu, elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti. Bana şunları söyledi:
  – Şimdi burada sen duâ et, ben…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Ebi Bekr-i Sıddîk
  Hazret-i Ebû Bekir’in oğlu.

  Zekî ve kabiliyetli bir genç olduğundan, babasının emir ve direktiflerini harfiyen yerine getirirdi. Gündüzleri Mekke’de Kureyşliler arasında bulunup, onların Peygamberimiz ve Hazret-i Ebû Bekir hakkında söylediklerini, akşam vakti Sevr Mağarasına gelerek haber verirdi. Geceyi orada g…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Hanzala
  Meleklerin Yıkadığı Sahâbînın Oğlu.

  Abdullah bin Hanzala hazretleri, Eshâb-i kirâmdan, şehâdeti ile meşhûrdur. Babası da, Eshâbdan olup, (Gasîl-ül-melâike) Meleklerin yıkadığı Sahâbî lakabıyla tanınmıştır. Annesi Cemile binti Abdullah’tır.

  Babası Hanzala, Uhud vak’ası gecesi evlenmiş, ertesi gün Uhud’da şehit olmuştur. Ha…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Huzâfe
  Resûlullahın elçilerinden.

  Peygamber efendimiz, Hudeybiye antlaşmasından sonra, İslâmın bütün dünyaya yayılması ve insanların Cehennemden kurtulup, ebedî saâdete kavuşmaları için hükümdarlara elçiler göndermek istiyordu. Zîrâ o, âlemlere rahmet olarak gönderilmişti.

  İstediğini emret!
  Bu sebeple bir gün, Eshâb-ı kirâma buyurd…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Mes’ûd
  Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî.

  Abdullah bin Mes’ûd hazretleri, Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından olup, ilk îmâna gelenlerdendir.

  Gençliğinde fakîr idi. Bundan dolayı çobanlık yapıyordu. Bir gün koyun güderken Peygamber efendimiz ve Hazret-i Ebû Bekir ile karşılaştı. Resûlullah efendimiz:
  – Ey genç! İçmemiz…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Ömer
  En çok hadîs bilen sahâbîlerden.

  Abdullah bin Ömer hazretleri, Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden olup, dört büyük halîfeden Hazret-i Ömer’in oğludur. İlk îmâna gelenlerdendir. Babası îmân ile şereflenince, o da küçük yaşta Müslüman oldu.

  Küçük yaştan beri Peygamber efendimizle beraber bulundu. Bunun için Eshâb-ı kirâm içinde en ç…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Revâha
  Resûlullahın şâiri.

  Hicretin yedinci senesi idi… Sevgili Peygamberimiz ve Eshâbı hep birlikte, Medîne’den hareket ettiler. Niyetleri; Mekke’ye varıp “mübârek” Kâbe’ye yüzlerini sürmekti. Çünkü geçen sene müşrikler, buna engel olmuşlardı. Fakat bu yıl için anlaşmaları vardı.

  Böylece Resûlullah efendimiz ve arkadaşları, um…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Selâm
  Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.

  Abdullah bin Selâm hazretleri, Eshâb-ı kirâmdan olup, Ensârın büyüklerindendir. Medîne’deki Yahûdî Benî Kaynuka kabîlesinden idi. Soyu Hazret-iYûsüf’e dayanıyordu. Asıl ismi Husayn idi. Müslüman olunca Resûlullah efendimiz ona Abdullah ismini verdi.

  Îmân etmeden ö…Daha fazla oku

 • Abdullah Bin Sühely
  Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî.

  Abdullah bin Süheyl ilk Müslüman olanlardandır. İkinci Habeşistan hicretine kadar Müslümanlığını gizledi. Sonra Habeşistan’a hicret eden kâfileye o da iştirak etti. Habeşistan’dan dönüşünde, babası tarafından hapsedilip, işkence yapılmış, Müslümanlıktan vazgeçmeye zorlanmışt…Daha fazla oku

 • Daha fazla gönderi yükle

Çevrimiçi kişiler

Şu an çevrimiçi kullanıcı yok

Son aktif üyeler

Ali-Riza-Gundogu kullanıcısının profil fotoğrafı
Argun kullanıcısının profil fotoğrafı

Üyeler

Recently created lists

Sorry. No data so far.

Ürün kategorileri

Close YAZ

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.