Ağrıyı ve Acıyı Yok Etmek Için Rukye

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hâin sayılacak, hâinlere güvenilecek. Kişi kendisinden şâhitlik etmesi istenmediği halde şâhitlik edecek, yemin etmesi istenmediği halde yemin edecek. İnsanların dünya ile en mes’ûd olanı, Allah’a ve Rasûlü’ne iman etmeyen alçak oğlu alçak olacak!” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XXIII, 314; Heysemî, VII, 283)

Her Hastaya Resulullah (SAV) buyurdular;’’Bir uzvun ağrıdığı zaman elini ağrıyan yerin üzerine koy ve 7 defa ;Önce 3 kere bismillah.’’Euzü billahi ve kudratihi min şerri ma ecidü ve ühaziru. Şifa İçin Dua 3 kere “Bismillah.” 7 kere “Euzü billahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ühaziru.“ 375 Birinizin sancısı (Ağrısı) olursa elini sancısının bulunduğu yere koysun “Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve ühaziru.”desin. *Vücut ağrılarına karşı okunacak dua* 1-Resulullah (SAV) buyurdular;’’Bir uzvun ağrıdığı zaman elini ağrıyan yerin üzerine koy ve 7 defa ;Önce 3 kere bismillah.’’Euzü billahi ve kudratihi min şerri ma ecidü ve ühaziru.’’ 2-Allah Rasulü (SAV)buyurdular ki;’’Elini ağrıyan yerin üzerine koy sonra üç kere şöyle dua et.’’Bismillahi Allahümme ezhib anni şerra ma ecidü bi da’vetike nebiyyiket tayyibil mübarakil mekiyni ındeke bismillah.’’ *Ağrı-sızı için yapılan dua* ‘’Bismillahi euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü min vecei haza.’’Allah’ın adıyla başıma gelen bu ağrının şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım.

“Euzü billahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ühaziru.“
(Hissetmekte olduğum ve sığınıp,sakınmaya çalıştığım şeyin şerrinden Allah’a ve O’nun kudretine sığınıyorum.”
ŞİFA DUASI.
‘Rabbünallâhüllezî fıs semai tekaddesesmüke, emruke fıs semai vel ardı kemâ rahmetüke fıs semâ’ fec’al rahmeteke fil ardığfir lenâ havbenâ ve hatâya n â ente rabbüt tayyibine enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike alâ hâzel veceı.(feyebera)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Sizden birine herhangi bir kimse veya kardeşi bir ağrıdan ötürü şikayette bulunursa, bu duayı onun üzerine okusun, şifa bulur.”

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. fil-alemine inneke Hamidun Mecid.

أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاَذِرُ

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın