YAZ
Profil fotoğrafı

ArgunOffline

0 out of 5
0 Ratings
 • 60

  yazılar

 • 1

  Yorumlar

 • 1.3K

  Görüntülenmler

 • Eshab-ı kiramın hayatını okumak
  Sual: Eshab-ı kiramın hayatlarını okumak gerekir mi?
  CEVAP
  İslam âlimleri buyuruyor ki:

  Selef-i salihinin, Eshab-ı kiramın, Evliyanın hayatlarını okumak, iyi huylu olmaya sebep olur. (Berika)

  Lüzumundan fazla fıkıh bilgisi öğrenirken, Evliyanın sözlerini ve hayatlarını öğrenmek müstehab olur. Bunları okum…Daha fazla oku

 • Ebu Bekr-i Sıddık
  Peygamberlerden sonra insanların en üstünü.

  Hazret-i Ebû Bekir, daha Müslüman olmamıştı. Çok te’sîrinde kaldığı bir rü’yâ gördü. Gökten dolunay inip, Kâ’be-i muazzamaya gelmiş ve sonra parça parça olmuş, parçalar Mekke’deki her evin üzerine düşmüş, sonra da tekrar bir araya gelip göğe yükselmişti. Fakat, kendi evine düşen ay p…Daha fazla oku

 • Ömer-ül Faruk
  Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe.

  Hazret-i Hamza’nın Müslüman olması üzerine, Mekkeli müşriklerin telâş ve endîşeleri had safhaya varmıştı. Çünkü parmakla gösterilen kahramanlardan biri de Müslüman olmuş, Resûlullahın saflarında yer almıştı. Bu beklenmedik hâdise, müşrikleri, büsbütün çileden çıkardı. Hazret-i Ömer bu sırada…Daha fazla oku

 • Osman-ı Zinnureyn
  Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe.

  Hazret-i Osman, Müslüman olmadan önce ticâretle uğraşırdı. Zengin bir tüccârdı. Cemiyette, sevilen, sayılan bir kimseydi. İ’tibârı yüksek idi. Hazret-i Ebû Bekir’in de arkadaşı, yakın dostu idi. Önemli işlerinde ona danışır, onun fikrini alırdı. Câhiliye devrinin pisliklerine bulaşmadı.
  Daha fazla oku

 • Aliyyül Mürteda
  Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı.

  Halifeliği devrinde zuhur eden fesatçılarla mücadele ettiğinden, sükun ve huzur bulamamıştır. Hükumet idaresinde Hazret-i Ömer’in yolunu tutmuştur. Her işin emniyet ve istikamet dairesinde yapılmasına çalışır, halka şefkat gösterirdi. Her tarafta askeri birer merkez vücude getirmişti.

  Hakk…Daha fazla oku

 • Talhâ Bin Ubeydullah
  İlk Müslüman olanlardan.

  Hazret-i Talhâ bin Ubeydullah, Resûlullah efendimizin;
  “Talhâ ve Zübeyr, Cennette komşularımdır” hadîs-i şerifiyle medhedilen sahâbidir.

  Hazret-i Talhâ, ticâretle uğraştığı için sık sık Mekke dışına çıkardı. Bu seyâhatlerinden birinde Şam yakınlarında Busra kasabasında bir panayıra gelmişti.…Daha fazla oku

 • Zübeyr Bin Avvâm
  Cennetle müjdelenenlerden.

  Hazret-i Zübeyr, Peygamber efendimizin halası olan Hazret-i Safiyye’nin oğludur. İlk Müslümanlardandır. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir.

  Îmân ettiği vakit, amcası çok kızmıştı. Dinden dönmesi için, kendisini ateşe sokup çıkartıyordu. Amcasının, “Daha fazla inat etme, atalarının dînine dön” t…Daha fazla oku

 • Abdurrahman Bin Avf
  Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri.

  Abdurrahman bin Avf, ticâretle meşgul olurdu. Bu sebeple çeşitli yerlere ticâret için giderdi. Şöyle anlatır:
  Peygamber efendimize peygamberlik emri bildirilmeden bir yıl önce, ticâret için Yemen’e gittiğim zaman, Askelân bin Avâkir-ül-Himyerî’ye misâfir olmuştum. O zât, çok yaşlı idi ve…Daha fazla oku

 • Sa’d Bin Ebî Vakkâs
  Resûlullahın okçusu.

  Sa’d bin Ebî Vakkâs hazretleri, Hazret-i Ebû Bekir vâsıtasıyla Müslüman olmuş, Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden bir zâttır. İlk Müslümanların yedincisidir. Müslüman olması şöyle oldu:

  Onyedi yaşında idi. Bir gece değişik bir rü’yâ gördü. Rü’yâsında kendisini zifirî bir karanlıkta gördü. Çâresiz bir hâldeyke…Daha fazla oku

 • Said bin Zeyd
  Cennetle müjdelenenlerden.

  Saîd bin Zeyd hazretlerinin babası Zeyd bin Amr, İslâmiyetten önce Peygamberimizle görüşürdü. Allahü teâlânın kendisine verdiği ilhâm ile putlara tapan insanların hâline şaşar, putperestliğin şirk olduğunu, onlara kesilen kurbanların etinin yenemeyeceğini düşünürdü.

  Bir Allaha inan!
  Bu sebeple kendine y…Daha fazla oku

 • Ebû Ubeyde Bin Cerrâh
  Cennetle müjdelenen ümmetin emîni.

  Araplar arasındaki nâdir okuma-yazma bilenlerden olan Ebû Ubeyde bin Cerrâh ve arkadaşları Osman bin Maz’ûn, Ubeyde bin Hâris, Abdurrahman bin Avf, Ebû Seleme, Hazret-i Ebû Bekir’in vâsıtasıyla, Resûlullahın huzûrunda Müslüman oldular.

  Hazret-i Ebû Ubeyde, Hazret-i Ebû Bekir’in vâsıt…Daha fazla oku

 • Hasan bin Ali
  Cennet gençlerinin efendisi.

  Peygamber efendimizin, “Cennet gençlerinin seyyidi, efendisidir” buyurduğu, torunu Hazret-i Hasan, 625 senesinin Ramazan ayının ortasında doğdu. Peygamber efendimiz, kulağına ezan ve ikamet okuyup, ismini Hasan koydu. Doğumunun yedinci günü akika olarak iki tane koç kesti. Saçını da kestirip, ağırlığ…Daha fazla oku

 • Hüseyin bin Ali
  Cennet gençlerinin seyyidi.

  Ümm-i Hâris hazretleri anlatır:
  Birgün Resulullahın huzuruna varıp, bir rüya gördüğümü ve çok korktuğumu arzettiğim zaman, buyurdular ki:
  – Ne gördün?
  – Sizin vücudunuzdan bir parça kestiler, benim yanıma eklediler.
  – İyi görmüşsün, Fatıma’nın bir oğlu olacak ve senin yanında kalacaktır.

  Beraber me…Daha fazla oku

 • Aişe-i Sıddıka
  Peygamberimizin hanımlarından.

  Hazret-i Aişe validemiz, küçük yaşta iken okuma-yazma öğrenmiş olup, çok zekî ve kabiliyetli idi. Her bir hâdise üzerine hemen bir şiir söylemesi, onun zekâsına bir delildir. Öğrendiği ve ezberlediği bir şeyi katiyen unutmazdı. Çok akıllı, zekî, âlime, edibe ve afife ve saliha idi.

  Üç gece rüyada…Daha fazla oku

 • Fatıma-tüz-zehra
  Peygamberimizin en sevgili kerimesi.

  Hazret-i Fâtıma, hicretten onüç sene önce, Mekke’de doğmuştu. Küçük yaşına rağmen, Peygamber efendimize yardım ediyor ve Kureyş kâfirlerinin işkencelerine karşı geliyordu.

  Abdullah ibni Mesûd der ki:
  “Resulullah efendimizin Kureyşe bedduâ ettiğini asla işitmedim. Yalnız birgün, Kâbe-i şerif…Daha fazla oku

 • Daha fazla gönderi yükle
User Balance 1,369.11 TL /
Expert

User Badges

Media

Close YAZ

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.