Ashab-ı Bedir Dua Fazileti Nelerdir?

ASHAB-I BEDİR KİMLERDİR, DUA FAZİLETİ NELERDİR?

Bedir Savaşı’na katılan Ashabı Bedir sayısı 313’tür.

Bazı kaynaklarda bu sayı, 319, 331 veya 333 olarak geçmektedir.

Bedir Savaşı’na katılan bütün Müslümanların mertebeleri yüksek ve cennetlik olsa da bazı isimler savaş içinde ön plana çıkıyorlar.

Peygamber Efendimiz, savaş stratejisi ve ön görüsü sayesinde savaşın kazanılmasında etkin rol oynamıştır.

Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Ubeyde, Hz. Ömer ve Amr ile Afra bin Muaz kardeşler savaş içindeki maharetleriyle düşmana korku salmışlardır.

Amr ile Afra kardeşler savaş esnasında Ebu Cehil’i öldüren kişiler olarak tarihe geçmişlerdir.

Ashabı Bedir isimlerini sayarken muhacirlerin isimlerinin sonlarına mutlaka “el-Muhaciri” eklemeyi unutmayınız.

Ashabı Bedir isimlerini okuyarak birçok hastalığa şifa olunduğu alimlerce rivayet edilmiştir.

Hastalığınıza karşı Ashabi Bedir isimlerini okuyup, sonra şifa talep ediyorsunuz.

 

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın