Ashab-ı Bedir Duası Nasıl Okunur?

 

Hz. Muhammed’in, İslam dinini Mekke’de yayma çalışmaları çok zorlu geçmiştir.

Tapındıkları putlardan vazgeçmeyen Kureyşliler, Peygamber Efendimize ve İslamiyet’i kabul edenlere karşı zulme varan hareketlerde bulunuyorlardı.

 

ASHAB-I BEDİR DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Bedir savaşına katılan sahabelere Ashabı Bedir ismi verilmiştir.

Sahih kaynaklara göre sayıları 313’tür. 14 kişi savaş esnasında şehit düşmüşlerdir.

Bunlardan 6 tanesi muhacir (Mekke’den Medine’ye göç edenler), 8’i de ensardır. (Medine halkına verilen isim)

Peygamber Efendimizin savaş dehası, yönetimi ile Ashabı Bedir’in gözü pek savaşmaları onlara zafer getirmiştir.

Kendilerinden kat ve kat fazla düşman ordusu karşısında geri çekilmeyerek, büyük bir cesaret örneği vermişlerdir.

Bu nedenle Bedir Savaşı’na katılanların rütbeleri yükseltilmiştir.

Savaş sırasında Ashabı Bedir’e yardım için meleklerin geldiği de rivayet ediliyor.

Bedir Savaşı’na katılanların cennetlik oldukları Hz. Muhammed (sav) tarafından bizzat müjdelenmiştir.

Sahabeden Cafer B. Abdullah’tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz “Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur.

Bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır.

Bu isimleri okuyarak hacette bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir…’ buyurmuşlardır.

“O, Bedir’de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim buyurdu”

Peygamber efendimizin bizzat bu savaşçılara söylediği hadis bu şekildedir.

Bu savaşçılar sadece peygamber efendimiz tarafından değil tüm halk tarafından da çok sevilmiştir.

Bu yüzden de yerel halk da onlara dua etmiştir.

Bu dua da dilden dile dolaşarak Ashab-ı Bedir duası olarak kalmıştır.

Savaşa katılan savaşçılardan bazıları da önemli isimler olarak anılmaktadır.

 

İşte bu savaşa katılan bazı önemli sahabeler:

Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
Ve biseyyidina Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

 

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın