Baş Ağrısı

Baş ağrısı toplumda sık görülen yakınmaların başında gelmektedir. Nörolojik hastalıkların yanı sıra genel sistemik hastalıklara da eşlik edebilmektedir.Başağrılarının yaklaşık %10’u, altta yatan bir sebep bulunan ikincil baş ağrılarıdır. Bunlar kafa travması, beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, madde kullanımı ile ilişkili durumlar, çeşitli enfeksiyon ile ilişkili olanlar , göz veya kulak burun boğaz ile ilişkili olanlar, psikiyatrik baş ağrıları olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer %90’lık kısım birincil baş ağrılarıdır. Bunlar migren, gerilim baş ağrısı, küme baş ağrısı ve diğer birincil baş ağrılarıdır.

Migren nedir;

Tekrarlayıcı ataklarda karakterize, 4-72 saat arasında sürebilen, zonklayıcı, fiziksel aktivite ile artış gösteren, ışık ve/veya sesin rahatsız ettiği, bulantı veya kusmanın eşlik ettiği orta veya şiddetli ataklardır. Genetik özelliği vardır. Kadın cinsiyette daha sıktır. Migrenli hastaların %10-15 kadarında aura denilen 5-60 dakika arasında sürebilen geçici nörolojik belirtiler görülebilir. En sık beyaz parlak ışıklar, zig zag görme, görme alanında kayıplar tarzında görsel belirtiler görülür.bunun dışında uyuşukluk, baş dönmesi gibi belirtiler de olabilmektedir. Migren tedavisi atak ve koruyucu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Ayda 3 ‘ten fazla atağı olan veya 48 saatten uzun süren atakları olan hastalar koruyucu tedaviye alınmaktadır. Bu tedaviler hastanın yandaş hastalıklarına veya ağrı tetikleyici etkenlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Koruyucu tedavide hedef atak sıklığının ve şiddetinin %50’den fazla azaltılmasıdır.

Gerilim baş ağrısı nedir?

Birincil baş ağrılarının en sık nedenidir. Sıklıkla başta iki yanlı, genelde sıkıştırıcıdır. Bulantı ve ışıktan rahatsızlık eşlik etmemektedır. Miyofasyal ağrı sendromuna eşlik edebilmektedir.

Küme baş ağrısı nedir?

Tek taraflı, çok şiddetli baş ağrılarıdır. Göz çevresinde lokalize, 15-180 dakika sürebilen,günde 1-8 atak sıklığında görülebilen ağrılardır. Gözde küçülme, yaşarma, sulanma, kızarma, burun akıntısı, terleme eşlik edebilmektedir. Erkeklerde sıktır, alkol alımının var olan ağrıyı şiddetlendirmesi tipiktir. Ataklar 4-12 hafta sürüp kendini sınırlar ancak yılın benzer zamanında tekrarlaması sık olarak görülür.

Diğer birincil baş ağrıları; birincil saplanıcı, öksürük, egzersiz, cinsel aktiviteye eşlik eden gibi daha nadir görülen ağrı ataklarıdır.

Report

What do you think?

Bir cevap yazın