Berat Kandili Duası Berat Kandilimiz Mübarek Olsun

Berat Kandili Duası Berat Kandilimiz Mübarek Olsun
Ey Rabbimiz!
Allah’ım,
kederden, tasadan,âcizlikten, tembellikten,cimrilikten,
korkaklıktan, borç altında ezilmekten,
düşmanlara yenilmekten sana sığınırım.

Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi, taatlerimizi kabul et.
Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin,
tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz Sen, tevbeleri çokça kabul edensin.
Allah’ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde
sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah’ım, kusurlarımı ört,
beni korktuklarımdan emin eyle.
Allah’ım, önümden, arkamdan, sağımdan solumdan,
üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım.
Allah’ım, vücuduma sağlık ver. Kulağıma sağlık ver, Senden başka ilâh yoktur..
Allah’ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım.
Senden başka ilâh yoktur.
Allah’ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilâh yoktur.
Beni Sen yarattın, ben Senin kulunum.
Elimden geldiğince Sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim.
Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.
Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı
benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor,
beni bağışlamanı diliyorum.
Senden başka günahları bağışlayacak yoktur.

Allah’ım, kederden, tasadan,âcizlikten, tembellikten,cimrilikten,
korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım.
Allah’ım, bu günün önünü salah, ortasını felâh, sonunu başarılı kıl.

Bize dünya ve ahiret iyiliği ver.
Ey Merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım!
Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan,
saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın
bir günaha düşmekten sana sığınırım.
Allah’ım, beni en güzel amellerle en güzel ahlâk sahibi olmaya ilet,
senden başka güzel ahlâka götürecek yoktur.
Allah’ım, beni kötü amel ve kötü ahlâktan uzaklaştır.
Allah’ım, Dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin
rızkı mübârek eyle. Allah’ım, kalb katılığından, gafletten,
zillet ve meskenetten, sana sığınırım..
Allah’ım, Küfürden, fısktan, nifak ve ayrıcalıktan,
gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten,
cüzamdan, kötü hastalıklardan sana sığınırım.
Allah’ım, nefsime takvâ ver,onu temizle, nefsi en iyi temizleyen sensin.
Nefsimi velisi ve mevlâsı sensin. Allah’ım, faydasız ilimden,
korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen
duadan sana sığınırım. Allah’ım, yaptığım ve yapmadığım
şeylerin şerrinden sana sığınırım.
Allah’ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden,
sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden
ve her türlü gazabından sana sığınırım.
Allah’ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan,
yanmaktan, ihtiyarlıktan,ölüm sırasında
şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım.
Allah’ım, kalbimin mühürlenmesine sebep
olacak tamahtan sana sığınırım. Allah’ım, kötü huy ve amellerden,
heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım.
Borç altında kalmaktan, düşman kahrından,
düşmanların gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım.

Allah’ım her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt.
Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt.
Hayatta iken daha çok iyi işler yapmamı nasip eyle.
Ya Rabbim! bana yardım et, beni ezme, ezdirme, bana zafer ver,
yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır.
Allah’ım, Seni zikreden, Sana şükreden, itaat eden,
Sana boyun eğen, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah’ım,
Tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır,
duamı kabul et, hüccetimi sağlam yap, kalbimi sana yönelt,
dilimi gönlümü aydınlat.
Allah’ım, Bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver.
Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle.

Gönülden Gönüle İlahiler kanalımız tüm ilahi seven kardeşlerimize bir hizmet olarak siz değerli dinleyicilerimizin desteği ile hazırlanmıştır destek veren kanalımızdaki eserleri dinleyip paylaşan tüm dostlarımızdan ALLAH razı olsun
#beratkandili #beratduası #beratkandilidua

Bir cevap yazın