Berat Kandili Özel Duası – Allah’ım, Bizi dinimizde musibete uğratma!

Berat Kandili Özel Duası – Kandiliniz mübarek olsun. Duadan önce mümkünse Yâsîn, Tebâreke, Nebe, Fetih, Fatiha, İhlas, Felak, Nâs sûrelerini okuyun Peygamberimize (as) salavat getirin Allah’ın zikredin. Subhanallah (33) Elhamdulillah (33) Allahuekber (33) Lâ ilâhe illallah (33) gibi… Allah, cümlemizi bütün sıkıntılardan kurtarsın, dertlerimize şifa versin! İşte duanın bir kısmı… Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Hamd âlemkerin Rabbi Allah’a mahsustur Allah’ım! Peygamber Efendimize salât-ü selâm getirerek, Sana yaklaşmak istiyorum. Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü!
Rabbim, beni, Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana çok boyun eğip tevazu eden, Sana gönül veren Sana yönelen (Sana çok yakarıp niyazda bulunan) eyle.
Bizi dinimizde musîbete uğratma. Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin sonu kılma. Dünyalık bilgi ve yaşantılarla da sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize musallat etme.”
Ey azametli, şânı yûce olan Allah’ım! Senden bağışlanmamı diliyorum. Seni her türlü noksan sıfatlardan tesbîh ve tenzîh ederim. Sana hamd ederim, Sen bana yetersin, Sen ne güzel vekilsin. Allah bize yeter, O ne güzel dosttur.
Ey sevapları kat kat yazan, Ey bereketleri indiren, Ey cezâları şiddetli olan Rabbim! Ya Rabbe’l-âlemîn! Okunan hatimleri, Yâsîn, Tebâreke, Nebe, Fetih, Fatiha, İhlas, Felak, Nâs sûrelerini, Peygambereimize getirdiğimiz salavatları, Allah’ın rızasına ulaşmak için çektiğimiz zikirleri, yaptığımız duaları dergahında kabul eyle.
Ey semâları yoktan yaratan, Ey karanlıkları meydana getiren, Ey gizlilikleri bilen (Rabbim!) Sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğumuz bu duaya, dünyanın dört bir yanından iştirak eden tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki isteklerine kavuşmalarını nasip eyle Allah’ım! Varsa bütün sıkıntılarını Sen gider ya Rabbi! Sen affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi!
Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarına şifa ver. Bize ve onlara hakiki tövbe etmeyi nasîb et. Çünkü Sen, çok ihsân sâhibisin ve her şeye kâdirsin.
Ey Rabbimiz! Kalplerimizi tertemiz eyle! Ayıplarımızı gizle! Hastalarımıza acil şifalar ver! Borçlarımızı en kısa zamanda ödemeyi nasip eyle! Sevgili Peygamberimizin ve bütün ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fâtiha!

Bir cevap yazın