BOL SATIŞ VE MÜŞTERİ İÇİN DUA – TİCARET DUASI – İŞYERİN BEREKETLENSİN

BOL SATIŞ VE MÜŞTERİ İÇİN DUA – TİCARET DUASI – İŞYERİN BEREKETLENSİN

Bir işyerine Allah’ın isimlerinden “YA FETTAH VE YA REZZAK” isimleri gümüş bir levha üzerine yazdırılıp asılmalı. Ve her gün işyerinin kapısını açınca aşağıdaki zikir Besmele ile okunmalı dır.

“YA FETTAH YA REZZAK” zikri (797) defa okunmalıdır.Bu zikri çeken insanların,iş yerinde işlerine yetişemeyecek kadar bol işe kavuşur.Bu zikre devam eden kimseler hayırlı ve bol kazanç elde ederler.İşyerleri zararlı ve kötü şeylerden korunur.

******************

İş Yerinizden Hayırlı Kazançlar Elde
Etmek İstiyorsanız Dükkanınızın Kıbleye
Bakan Duvarına YA REZZAK Şeklinde
Arapça Olarak Yazın. Hergün
Dükkanınızı Besmele ile Açtığınızda Bu
Duvara Bakarak En Az 1 Defa
Allahümme Ya El Rezzak Şeklinde Dua
Edin.

******************

Ticarethane sahibi olan kimseler
sabahları işyerlerini açtıktan sonra
aşağıdaki duayı yedi (7) kere okuyup
ticarethanesinin içine üfürürse çok
müşteri gelir ve bol mal satar. Büyük
kazançlar elde eder.

Bu duayı yazıp veya yazdırıp
ticarethanesinin yüksek bir yerine levha
yaparak asmasında çok fayda vardır.

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme
Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve
Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka
ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel
İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve La
Kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe
illa hüvel Melikül haggul mübin.
Muhammedin Resulullah Sadikul Va’dül
emin. İnnallahe hüverrezzakul zül
kuvvetil Metin. Ya Allah , Yarabbi  Ya
hayyu Ya Gayyum Ya Zel Celali vel ikram
. Eselüke Allahümme Bismikel azimel
a’zam en terzugni rızgen helalen
tayyiben bi rahmetike ya
Erhamerrahimin.”
Amin

******************

Bol müşteri için en etkili dua olarak
Karınca duası gösterilir.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme
Rabbi Cebraile ve İsrafile ve Mikaile ve
Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka
ve Yakube vet Tevrate vez Zebure vel
İncile vel Furkanel Azim. Velahavle ve la
kuvvete illa billahil azim. La ilahe illa
hüvel melikül haggul Mübin. Ya Allah ya
hayyu ya gayyum Muhammedin
Resullullah sadikul va’dül emin.
İnnallahe hüverrezzakul zül kuvvetil
metin. Ya Allah, Yarabbi, Ya hayyu Ya
gayyum Ya Zel Celali vel ikram. Esselüke
Allahümme Bismikel azimel azam en
terzugni rızgen helalen tayyiben bi
rahmetike ya Erhamerrahimin.

Bu dua, 5 adet kağıdın üzerine ayrı ayrı
yazılır, dükkânın 4 duvarına asılır bir
tane de üzerinde taşınırsa rızık bollaşır.
Satılmayan bir malın üzerine 7 defa
okunursa  Allah’ın izniyle o mal satılır.

Karınca Duasının Meali

Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık
her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman
mümin bir toplulukla beraber, şehrin
dışına, yağmur duasına yönelmiştir.
Yolda bir karınca dikkatini çeker…
Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını
göğe doğru uzatmış, debelenip dua
etmektedir. Karıncanın duasına kulak
kabartır, Hz. Süleyman… karınca
demektedir ki: “ALLAH’ım bizi Sen var
ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz
yaşayamayız Ya, bize su verirsin ya da
bizi helak edersin. Emir, ferman
Senindir.”

Gözleri yaşarır, peygamberin… Ve az
sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de
coşar, taşar, ağlamaya başlar..Cebrail, o
karıncanın duasının kabul edildiği
haberini getirmiştir.”
Peygamber yanındaki topluluğa döner:
“Dönün” der “Siz başkasının duasıyla
sulanacaksınız.”

Report

What do you think?

Bir cevap yazın