Cehenneme giren insanın ilk isteği… / 11.12.2018 / Kerem Önder

Cehenneme giren insanın ilk isteği… / 11.12.2018 / Kerem Önder

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ
وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

“Onlar cehennemde, “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim” diye bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) “Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Fâtır 37)

“Ayetteki, “Ey Rabbimiz, bizi çıkar” ifadesine gelince, bu, “Onların çığırışları bu şekildedir. Yani onlar, “Ey Rabbimiz, bizi çıkar” derler” demektir. Ben, bu ifadenin başında, “derler” ifadesini takdir ettim, çünkü, cehennemliklerin bağrışmaları da, söz söylemektir. Ki bunda, onların canlarını acıtmanın, bir te’dib değil, bir azâb etme olduğuna bir işaret vardır. Bu böyledir, zira terbiye edilmek istenen kimse, (o esnada), kendisini terbiye eden kimseye, “Yaptığımı bir daha yapmayacağım. Yaptığım gerçekten fena bir şeydi v.s.” dediğinde, o, o zaman bunu bırakır. Ama, ahirette azaba uğratılan kimsenin durumu böyle değildir. Ayetin buradaki tertibi de son derece güzeldir. Çünkü Cenâb-ı Hak, o azabın onlardan hiçbir vakit eksiltilmeyeceğini, kendisinin onları affetmeyeceğini beyan buyurunca, onlardan sâdır olacak olan herhangi bir söz ve vaadi de kabul etmeyeceğini beyan buyurmuştur. Bu böyledir, zira, hapsedilen kimse, belki çıkarılırım diye, herhangi bir talepte bulunmaksızın sabreder. Ama onun orada kalışı uzayınca, yükleneceği herhangi bir vazife bulunmaksızın, çıkarılmasını talep eder. Bu, netice vermezse, aleyhine olabilecek birtakım yükümlülükler vadeder ve “Beni çıkar, şöyle şöyle yapacağım” der.

Dünyaya Dönme Temennileri

Bil ki, Allah Teâlâ, bu dünyada sapıtmış olanın ahirette de sapıtacağını beyan buyurmuştur. Nitekim Cenâb-ı Hak, “Bu dünyada âmâ olan, muhakkak ki ahirette de âmâdır” (isra, 72) buyurmuştur. Sonra onlar, dünyaya dönmenin, Allah’ın verdiği haberlerin hükmü gereğince, imkansız olduğunu bilemediler. İşte bundan dolayı onlar, Allah’ın yardımını talep etmeden ve O’na medh ve senada bulunmadan; meselâ, “İş, Allah’ın elindedir” demeden, neticesine kesin gözüyle bakarak, amel ve hareketlerde bulunacağız” demişlerdir. İşte bunun üzerine Cenâb-ı Hak onlara, “Eğer siz nefsinize güveniyor iseniz, biz size, tefekkür ve tefekkürde bulunabileceğiniz, içinde iman edebileceğiniz ve amellere yönelebileceğiniz kadar bir ömür vermiştik (nerdeydiniz?)” demiştir.

Makbul Olan İstirham

Onların, “Yapmış olduğumuzdan bambaşka” sözleri, amellerin bozukluğunun kendileri tarafından anlaşıldığına bir işarettir. Buna göre Cenâb-ı Hak sanki, onları dünyada hidayete erdirmediği gibi, ahirette de onları hidayete erdirmemiştir. Bunun üzerine de onlar, “Ey Rabbimiz, onların amelleri karşılığı değil de, sen lütfunla ve fazlınla, mü’minlerin mükâfatlarını arttırdın. Biz ise, mükâfaatın arttırılmasına değil de, azabın hafifletilmesine daha çok muhtacız. O halde sen bize, senin lütfuna nazaran, sana yakışan şeyi yap. Bize, senin adaletine nisbetle müstehak olduğumuz şeyi yapma! Ve sen, bitmeyen mağfiretine bak. Bizim temelsiz mazeretlerimize kulak asma!” dememişlerdir. Allah, mü’minleri dünyada hidayete erdirdiği gibi, ahirette de hidayete erdirmiştir. Öyle ki, mü’minler Allah’a, icabete en yakın olan bir duâ ile duâ etmişler ve tevbe ve rücûda, O’na en güzel bir medh ve övgüde bulunarak, “Allah’a hamdolsun”; kendi kusurlarını itiraf ederek, “Rabbimiz çok affedicidir”; kendilerinin hatırlarına dahi gelmeyen şeyleri, Allah’ın onlara verdiğini kabullenerek, “Rabbimiz çok lütufkârdır” demişlerdir. Ve yine onlar, “Allah’ın nimetlerine nisbetle, bizim hiçbir amelimiz yoktur” anlamında olmak üzere, “Lütfundan olmak üzere, bizi ebedî kalış ve ikamet yurduna kondurdu” demişlerdir.

Devamı yorumda…

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder/
SoundCloud / http://soundcloud.com/keremonder
İngilizce Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/keremonderenglish
Almanca Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/keremonderdeutsch

Report

What do you think?

Bir cevap yazın