Çocuğu Bebeği Olmayanlar İçin Manevi Reçeteler

Çocuğu Bebeği Olmayanlar İçin Manevi Reçeteler

1- Kısırlığa sebep olan en büyük etkenlerden birisi günahlarımızdır.
Üstelik de bu falanca doktorun,falanca hocanın veya falanca felsefecinin görüşü değildir, kâinatı yaratan Yüce Allah’ın hükmüdür.

“Nitekim Allah (celle celalühü) Nuh süresinin 10, 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor:”

“Nihayet dedim ki: Rabbinizden bağışlanma talebinde bulunun. Şüphesiz ki o daima Gaffar olmuştur.

(İstiğfar edin ki; yetmiş sene süren kuraklık ve kısırlıktan sonra Rabbiniz) göğün yağmurunu üzerinize (bardaktan boşanırcasına) bolca akan bir halde salsın.

Mallarla ve oğullarla size yardım etsin, sizin için pek kıymetli bostanlar yapsın ve sizin için ırmaklar meydana getirsin.”

Peygamberlerin hepsi masumdur yani hiç günah işlemezler. Bizler peygamber olmadığımız için hepimizin az veya çok günahı vardır. Çocuk sahibi olamıyorsak ve olmak istiyorsak doktora giderek paramızdan vazgeçmeden önce GÜNAHLARIMIZDAN VAZ GEÇMELİYİZ…

Bu da hem işlediğimiz günahları bırakarak, hem de istiğfara devam ederek olmalıdır. Efendi Hazretlerimizin

(kuddise sırruhü) Ankara Vekili çok kıymetli Münir Müştakoğlu Hocamız, bu konuda dua istemek için gelen bir

kardeşimize;

“Günlük 818 defa Estağfirullah” demeye devam etmelerini tavsiye buyurmuştur. Karı kocanın ikisi de

istiğfara devam ederse netice daha çabuk hasıl olur.

Bu ayet-i kerimeleri okuyunca “Falanca ve filanca benden daha fazla günah işliyorlar ama çocukları da var, malları da var” diye düşünenler olabilir.

Allah (celle celalühü) günah işleyen her kişiye aynı cezayı uygulamaz, kimisine mal vermez, kimisine evlât vermez, kimisine muhabbet vermez, kimisine huzur vermez, kimisine evlât verir ama itaat etmez, kimisine sağlık vermez, kimisinin cezasını da ahirete erteler ki enzorubudur.

Öyleyse çocuğumuz olmasa da günahları bırakalım, olsa da…

2- Rasulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor.

“Yemin-i Gamus (yalan yemin); RAHİMLERİ KISIR BIRAKIR, sahibini günaha, sonra ateşe daldırdığı için “ğamus” diye isimlendirilmiştir.”‘

3- “Zifaf (gerdek) gecesinde güzelce abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra el açıp on defa “Ya Mütekebbİr (celle celalühü)” diye dua eden çiftler, Allah’ın ihsanıile yumuşak huylu ve güzel yaratılışta evlât sahibi olurlar.”‘

4- Bir rivayete göre, yedi ayrı kişi bir elmaya İbrahim suresinin 34. ayetten 42. ayete kadar (42. ayette dahil) olan kısmını okuyup üflerler. Elmanın yarısını erkek, yarısını kadın kabuk ve çekirdekleriyle birlikte yer.

Başka bir rivayete göre yedi elmaya,yedi defa İbrahim suresi okunur. Her elmanın yarısını erkek yarısını kadın kabuk ve çekirdekleriyle birlikte yer.

Mescid-i Haram’da Makam-ı İbrahim’in hizasında okunursa çok daha tesirli olur. -Tecrübe edilmiştir. –

Başka bir rivayete göre ise yedi gün kırmızı tatlı elmaya İbrahim suresinin 34. ayetten 44. ayete kadar (44. ayette dahil) olan kısmını okuyup üflerler. Elmanın yarısını erkek, yarısını kadın kabuk ve çekirdeğiyle birlikte yer.

5- “Meryem suresi her gün bir defa suya okunup içilir, buna ara vermeksizin 41 gün devam edilir.” -Tecrübe edilmiştir-1531

6- “Esma-ül Hüsna’dan “Ya Samed (cellecelalühü)”

ismi şerifi ve Al-i İmran suresinin 38. ayeti kerimesi 41 gün sabah namazından sonra 41 defa okunur. Sonra gecenin üçte birisinde “Ya Samed (celle celalühü)” ismi şerifi 313 defa okunarak41 gün 1 kilo bala üflenir.

Erkek ve kadın Cuma günü işraktan (güneş doğduktan 45 dakika ) sonra iki rekât “hayırlı çocuk için” namaz kılıp, balı 41 gün yer. Ve aynı tertip 3 defa yapılırsa Allah’ın izniyle

çocuk sahibi olunur.”

kelimesi ile başlayan Al-i İmran suresinin 37. ayeti kerimesi aşağıdaki karışıma 71 defa okunur:

1 kg. hakikî bal, 50 gr. arı sütü, 250 gr. çörek otu, 250 gr. ısırgan tohumu, 100 gr. Antepfıstığı tedarik edilir. Isırgan tohumu ile çörek otu öğütülür. Arı sütü ve bala karıştırılarak cam bir kap içerisinde saklanır. Cam kabın dışına ışıktan muhafaza etmek için bir folyo sarılır. Sabah akşam aç karnına 41 gün yemeye devam edilir.

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın