Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu İncelemesi

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu İncelemesi

Dikkat dağınıklığı, aşırıhareketlilik ve dürtüsellik(düşünmeden hareket etme)şeklindeki belirtileriyle bireyin akademik, sosyal ve mesleki yaşamında olumsuz etkileri bulunan nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Toplumda görülme sıklığı %4-8 arasında olan bu bozukluk ilk kez Dr. Henrich Hoffman tarafından ortaya konmuştur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu farklı 3 tipte görülebilmektedir: Hiperaktivite baskın tip, dikkat eksikliği baskın tip ve birleşik tip.

Hiperaktivite baskın tipte yerinde duramama, dürtüsellik, huzursuzluk, aşırı hareketlilik, bulunduğu ortama uyamama ve sakin kalamama davranışları gözlenir.

Dikkat eksikliği baskın tipte odaklanamama, dalıp gitme, herhangi bir işe devam edememe, dağınıklık gibi davranışlar gözlenir.

Birleşik tipte de hem dikkat hem de hiperaktivite, dürtüsellikle ilgili güçlükler yaşanması normaldir.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat eksikliği ve hiper. bozukluğunun temelinde 3 belirti vardır: Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik (hiperaktivite) ve dürtüsellik.

Daha iyi anlamak için bu 3 belirtiyi biraz açmamız gerekecektir. Dikkat eksikliğinde; dikkati toparlamada ve odaklanmada zorluk yaşama, detayları kaçırma, biriyle konuşurken konuşmayı dinleyememe ve ilgiyi kaybetme,  sürekli dikkat gerektiren görevlerden kaçınma ya da hoşlanmama, sık sık eşya kaybetme, gündelik görev ve sorumlulukları unutma şeklinde belirtiler gözlenmektedir.

Dikkat eksikliği ve odaklanamama nedeniyle öğrenme güçlüğü de gözlenmektedir. Hiperaktivite ve dürtüsellikte ise; yerinde duramama, sürekli kıpırdanma, özellikle okul ortamında sandalyede oturamama, yerinden kalkma, dolaşma, düşünmeden konuşma, sorunun tamamını dinlemeden, karşıdaki kişinin konuşmasını bitirmeden araya girip konuşma gibi belirtiler gözlenmektedir.

Tanı Koyma

DEHB için tanı konmasını sağlayan tek ve basit bir test yoktur.

Tanı koymak için genelde Çocuk Psikiyatri Uzmanı veya Klinik Psikolog tarafından yapılan  değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

Çocukluk dönemindeki çocuklarda tanı koyarken psikoloğun anne-baba, öğretmenleri ve çocuğun kendisi ile görüşmesi  gerekmektedir. Bu özel görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda da tanı konmaktadır.

Tedavi

DEHB tedavisinde ‘Metlfenidat’ maddesinin uzun süreli ve etkili olduğu gözlenmiştir.

İlaçlar orta derece ile ileri dereceli DEHB’nun kontrolünde önemli bir etki görevi görür oynar. İlaçlar aşırı hareketliliğin azalmasına ve konsantrasyonun gelişmesine yardımcı olur.

Kendine güveninin artmasında uygulanan Oyun Terapisi’nden fayda görebilir. Tedavide Neurofeedback uygulamasından da faydalanılabilir.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Sahibi Bir Çocuk Nasıl Fark Edilir ve Neler Yapılmalıdır?

Çocuklarda DEHB varlığının anlamının en iyi yollarından biri ve ilk adımı çocuğu okulda gözlemlemektir; bu noktada da biz öğretmenlere düşen göre oldukça fazladır.

Dikkat eksikiği olan çocuklar derse odaklanamaz, öğretmeni ve dersi dinlemez; hiperaktivitesi olan çocuklar ise sınıf ortamında yerinde duramaz, aşırı hareketli ve dürtüseldir.

Bir çocukta bu tür davranışlar sürekli gözleniyorsa bu çocukta DEHB olduğundan şüphelenilebilir ve incelenmeye devam edilmelidir.

Okulda çocukların nasıl davrandıkları gözlendikten sonra diğer aşama DEHB varlığından şüphe duyulan çocuğun ailesi ile görüşme yapılmasıdır.

Çocuğun okul dışındaki günlük hayatında, oyunlarında, arkadaşlarıyla ve ailesiyle kurduğu ilişki hakkında aileden bilgi alınmalıdır.

Hayatında  dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri gösteriyorsa aileyi bir psikoloğa veya çocuk gelişim uzmanına yönlendirmek gerekmektedir.

ise ailenin ve çocuğun iyi iletişim kurması önemlidir.

Çocuğa suçlayıcı yaklaşımlarda, sinirli ve sert tepkilerde bulunulmamalıdır. Ilıman, hoşgörülü ve anlayışlı davranılmalıdır. Ailenin ve çocuğun birlikte geçirdiği süre arttırılmalıdır.

Çocuğun keyif alabileceği ve odaklanabileceği aktiviteler keşfedilmeli.

O aktivitelere katılması sağlanarak dikkat arttırıcı çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Aynı şekilde hiperaktivitesi bulunan çocukların ise doğada geçireceği vakitlerin arttırılması sağlanabilir. Çocuğun enerjisini aktarabileceği aktiviteler tercih edilebilir.

Okulda ise çocuğa verilen ödevlerde ısrarcı ve zorlayıcı davranılmamalı ama derslerine çalışması sağlanmalıdır.

Bunun içinse derslerinde biraz daha keyif alabileceği ve dikkatini çekebilecek materyal ve yollar kullanılabilir.

Çocuğun bu yollar ile dikkat eksiliği ve hiperaktivitesini en aza indirmesi sağlanabilir.

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın