Diyarbakır’ın Bin Yıllık 10 Gözlü Köprüsü

 

On Gözlü Köprü veya Dicle Köprüsü, Diyarbakır’da, şehrin güneyinde Dicle nehri üzerinde yer alıyor.
Köprü Mervaniler devrinde Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr tarafından yaptırılmış.
Üzerindeki kitabede 1065 yılına tarihlendirilen tarihi taş köprü, on kesik kemer üzerinde inşa edilen bloklarla Dicle’nin iki yakasını birbirine bağlıyor.
Silvan Köprüsü veya Mervani Köprüsü olarakta bilinen bu köprü 178 metre uzunlukta, 5.6 metre genişlikte.
Köprü konum bakımından Dicle üzerinde geçişin en kolay ve rahat olduğu bir noktada inşa edilmiş.
Köprü zaman içinde birçok kez onarım geçirdiğinden, bu onarım çalışmaları sonucunda asli bölümünün kısmen de olsa değiştiği düşünülmekte.

Bazı araştırmalarda köprünün 11 gözden oluştuğu, köprünün ortadaki gözlerinin yıkılması sonucunda yeni inşa edilen köprüde dört göz yerine, daha geniş kemerli üç göz yapıldığı da iddia ediliyor.

Report

What do you think?

Comments