DOĞAL AFETLER VE İNSANLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Ülkemizde ve tüm dünya da kaçınılmaz olan doğal afetler; birçok ekonomik sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu ekonomik nedenler aslında ülkelerin gelişim düzeyleri ile ilgilidir. Bilinen bir şey var ki; ülkeler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıdır.

Mesela, ülkemiz  deprem kuşağında olan bir ülke. Bu yüzden yapılması gerekenlerin başında mimari olarak depreme dayanıklı binalar oluşturmaktır. Depreme elverişsiz alanlara yapılanmanın önüne geçilmesi planlanmalıdır. Depremle yaşamayı öğrenmenin dışında, depreme dayanıklı alanların oluşturulması önem arz etmektedir.

Son yıllarda ve günümüzde sel felaketleri de yaşanmaktadır. Bu da ormanlık arazilerin yok edilmesi ile doğru orantılı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Doğaya verilen her türlü tahribat bizlere doğal afet olarak geri dönmektedir.

Artan nüfus yoğunluğu, köylerden şehirlere göç, betonlaşma, yeraltı ve yer üstü kaynakların doğru kullanılmaması gibi bir sürü etken doğal afetlere davetiye çıkarmaktadır.  

Bir cevap yazın