Ebu Hanife’den münafıklığın tarifi! / Kerem Önder

Ebu Hanife’den münafıklığın tarifi! / Kerem Önder

Ebu Mukatil: Yemin ederim, bu sualler sizin dediğiniz gibi zihinleri karıştırmak isteyenlerin sualleridir. Şüphesiz ki bunlar muhal sözlerdir. Fakat acaba bu günün münafıklığı nedir? Bu münafıklık ilk devrin münafıklığı değil midir? Bu günün küfrü de ilk devrin küfrü değil midir? İlk devrin münafıklığı nasıldır?

Ebu Hanife (r.a.): “Evet. Bu günün münafıklığı ilk devrin münafıklığı, bugünün küfrü de ilk devrin küfrüdür. Keza bugünün İslâm’ı da ilk devrin İslâm’ıdır. Bunu sana anlatayım:
İlk münafıklık, kalble inkâr ve yalanlama, dille tasdik edermiş gibi görünme ve ikrar idi. Aynı halde olanlar için durum, bugün de aynıdır. Yüce Allah, münafıkları kitabında şöyle tavsif eder: “Münafıklar sana geldiğinde, biz şahitlik ederiz ki, sen Allah’ın Resulüsün, derler.” Allah onları reddetmek ve yalanlamak için “Şüphesiz ki, Allah, senin Resulü olduğunu bilir Allah şahitlik eder ki münafıklar şüphesiz yalancıdırlar.” (münafikun 1)

Allah’ın onları yalanlaması, onların dedikleri şeyin yalan olmasından dolayı değildir. Fakat, onların yalancılıkları dilleri ile açıkladıkları gibi, ikrar ve tasdik durumunda bulunmamalarıdır. Keza Allah onlar hakkında şöyle buyurur: “İman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz îman ettik, derler. Şeytanları ile baş başa kaldıkları zaman, biz sizinle beraberiz, biz ancak alay edicileriz, derler.” (Bakara 14) Yani onlar, Hz. Peygamber ve ashabına, dilleriyle ikrar ve tasdiki açıklamak suretiyle alay ettiklerini belirtmektedirler.”

* Münafıkların listesi

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder
Almanca Kanalımız: https://www.youtube.com/channel/UCIHZCgSfmwVhLQkgY1qs30w
İngilizce Kanalımız: https://www.youtube.com/channel/UCkfXQE1PhwwReCzE-_-ltRw

Bir cevap yazın