Fitoterapi/bitkisel tedavi nedir?

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Sadettin Kılıçkap “Fitoterapi/bitkisel tedavi nedir?” sorusunu yanıtlıyor.

📌Fitoterapi tarihin ilk çağlarından beri hastalıkların tedavisinde kullanılmış ve bazı uygulamaları bugüne kadar gelebilmiştir. Tıbbın temeli henüz ilaçların kullanılmadığı çağlarda doğada yetişen bitkilerin kullanılması esasına dayanmaktadır.

📌Ancak bu tür tedavilerin denetimsiz ve bilinçsiz kullanılmasının çok ciddi zararlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

📌Günümüzde gerek kanser tedavisinde gerekse diğer hastalıklarda kullanılan ilaçların birçoğu bitkisel kökenlidir. Etken maddeleri izole edildikten sonra ilaç haline getirilir ve hastalar tarafından kullanılır.

📌Doğadaki birçok bitkiden elde edilen özütler önce laboratuvar ortamında değerlendirilerek tedavi edici olup olmadıkları araştırılır. Hücre kültürü ve laboratuvar ortamında etkisi olduğu gösterilen etken maddeler önce hayvan deneylerinde toksisite ve etkinlik açısından denenir. Sonrasında ise sırasıyla faz 1, faz 2 ve faz 3 adı verilen çalışmalarla ne kadar etkili oldukları ve yan etkileri değerlendirilerek ilaç haline gelirler.

📌Günümüzde ilaç olacağı düşünülen her 10.000 molekülden ancak 1’i ilaç olarak ruhsatlanıp kullanılabilmektedir. Laboratuvar ortamında etkili olduğu gösterilen bu bitkisel ürünlerin büyük birçoğu ya etkisi olmadığı için ya da kabul edilemez yan etkileri nedeniyle ilaç olamamaktadır.

📌Günümüzde fitoterapi olarak kullanılan ürünlerin denetimi ilaç olarak adlandırılmadıkları için ki destek ürünü olarak genellikle lanse edilmektedirler, Sağlık Bakanlığı tarafından değil Tarım Bakanlığı tarafından izne tabi tutulmaktadır. Bu nedenle bahsettiğim ilaç olmaya kadar geçen sürece dahil edilmemişlerdir.

📌 Bu ürünlerin içerisinde tedavi edici etken maddenin ne kadar miktarda olduğu, beraberinde hangi moleküllerin olduğu ve eğer herhangi bir işleme tabi tutuldular ise etken maddenin ne kadar stabil kaldığı açık değildir. Üstelik tedavi amacıyla kullanılan birçok ilacın metabolizmasını bozarak etkisini azaltmakta veya istenmeyen yan etkilerin görülmesine neden olmaktadırlar.

📌 En önemli sorun öngörülemeyen ve hayatı tehdit eden kanama, mental bozukluklar, karaciğer ve böbrek hasarı, hatta kalpte ritim bozukluğu sonucu ölüm gibi birçok yan etkiye sebep olabilmektedir. Tablet veya özüt haline getirilmiş birçok ürünün yapılan denetimlerde farklı içeriklere sahip oldukları da sıkça basına yansımaktadır.

📌 Günümüzde fitoterapi uygulamalarını yapan hekimlerin birçoğu maalesef bu konuda yeterli eğitim almadan bu tedavileri uygulamaktadırlar. Bir kısmı birkaç günlük kurs sonucu sertifika sahibi olup kendisini fitoterapi uzmanı olarak nitelendirmektedir. Bu konuyla ilgilenen kişilerin yeterliliğini sorgulamanız ve tedaviyle ilgili her türlü sorumlulukları üstlenmesini istemeniz gerekmektedir.

📌 Kanser özelinde fitoterapi veya benzer şekilde adlandırılan ürünleri kullanmadan önce mutlaka tedavi eden hekimin görüşlerine başvurmanız ve önerileri doğrultusunda hareket etmeniz tedavi başarınız ve sağlığınız için oldukça önemlidir.

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın