Göbek Düşmesi Nedir?

Göbek Düşmesi Nedir?

Göbek düşmesi, göbek fıtığı hastalığının göbek kaçmasıgöbek kayması adlarıyla da bilinen halk arasındaki söylenişidir.

Göbek düşmesinin oluşumu doğuştan gelen bazı anatomik özellikler olabileceği gibi ağır kaldırmak, yük taşımak, uzun süreli fiziksel aktivite, ani hareketler de bu hastalığa neden olabilmektedir.

Göbek dokusunun ve karın kaslarının genetik olarak veya geçirilmiş operasyonlara bağlı olarak zayıf olması göbek düşmesi görülme riskini belirgin şekilde artırmaktadır.

Bu hastalık uzun vadede yaşam kalitesini önemli oranda etkileyebilen şikayetlere neden olabilen bir hastalıktır.

Hastalar ilerleyen dönemlerde sindirim, dolaşım problemleri yaşayabilmektedirler.

Göbekte normalden farklı bir anatomik yapının varlığı kişilerde psikolojik ve sosyal olarak da sorun yaratmaktadır.

Göbek Düşmesi Belirtileri Nelerdir?

Göbek düşmesi olarak tanımlanabilen hastalık genellikle karın çevresinde ve yemekle alakalı olarak bulgular verebilmektedir.

Bu şikayetler kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürmektedirler:

 • Karın ağrısı göbek düşmesi yaşayan kişilerde en sık görülen şikayetlerden biridir.
 • Bel ve sırt ağrısı da göbek düşmesi yaşayan kişilerde görülebilmektedir.
 • Göbek çevresinde yoğunlaşan ağrı özellikle göbek deliği etrafında ve zonklayıcı tarzda bir ağrıdır.
 • Karında ağırlık hissi  göbek düşmesi yaşayan kişilerde görülebilmektedir.
 • Halsizlik, yorgunluk görülebilen şikayetlerdendir.
 • Yemeklerden sonra göbekte rahatsızlık hissi göbek düşmesi yaşayan kişilerde şişkinlikten farklı olarak tanımlanabilecek bir rahatsızlık olarak adlandırılan şikayettir.
 • Yemeklerden sonra karında gerginlik hazımsızlık ve şişkinlik hissi göbek düşmesi yaşayan kişilerde tarif edilebilmektedir.
 • Bulantı göbek düşmesi yaşayan kişilerde görülmektedir.
 • Duruş bozuklukları göbek düşmesi yaşayan kişilerde görülmektedir genellikle hastalar özellikle tokken dik durmakta zorlanmaktadırlar.

Göbek Düşmesi Nedenleri Nelerdir?

Göbek düşmesi hastalığı kadınlarda erkeklere göre daha sık görülebilen bir durumdur.

Yaş olarak genellikle 16-65 yaş aralığında daha sık gözlenmektedir.

Kişide çeşitli sebeplere bağlı olarak gözlemlenebilen göbek düşmesinde temelde doğuştan gelen yatkınlıkla göbek ve karın duvarı kaslarının anatomik olarak yatkın olduğu söylenebilmektedir.

Ailesel olarak kişinin anne baba ve kardeşlerinde görüldüğünde de göbek düşmesi açısından yatkın olduğu söylenebilmektedir.

 • Ağır kaldırmak göbek düşmesine neden olmaktadır.
 • Karın içi basıncı artıran egzersizler ve hareketler göbek düşmesine neden olabilmektedir.
 • Gebelik göbek düşmesine neden olabilmektedir.
 • Ani yapılan hareketler göbek düşmesine neden olabilmektedir
 • Aşırı fiziksel aktivite göbek düşmesine neden olabilmektedir.

Göbek Düşmesi Teşhisi

Fizik Muayene

Göbek düşmesi hastalığı tanısı fizik muayene ile konulabilmektedir.

Muayene Genel Cerrahi uzman doktoru tarafından muayene masasında hasta sırt üstü yatar pozisyonda karnı açık kalacak şekilde yatarken yapılmaktadır.

Hastanın derin derin nefes alıp vermesi ve nefesini tutması istenebilmektedir.

Hekiminiz eliyle göbek duvarını, karın kaslarının yapısını ve fıtıklaşan kısmı inceleyecektir.

Fıtıklaşmış kısma bastırılarak içine kaçan bağırsak vs. olup olmadığı incelenmektedir.

Bu duruma bağırsağın boğulması adı da verilmektedir.

Sıkışma varlığında bağırsağın kan dolaşımı duracağı için bu acil bir durum oluşturmaktadır ve hemen ameliyat edilmesi gerekebilmektedir.

Bağırsağın elle içeri doğru itilebildiği durumlarda ameliyat fazla geç olmaksızın yakın bir tarihe planlanabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Fıtığın daha net görüntülenebilmesi ve bağırsakların değerlendirilebilmesi adına bilgisayarlı tomografi yönteminden faydalanılabilmektedir.

Bilgisayarlı tomografi aynı zamanda ameliyat planlaması aşamasında da gerekli görüldüğü takdirde hekim tarafından istenilebilmektedir.

Bu işlem yüksek dozda radyasyon içermektedir. Gebe veya gebelik riski olan hastalara önerilmemektedir.

Ultrasonografi (USG)

Radyasyon içermeyen güvenli bir yöntem olması ve karın duvarını inceleme imkanı sağlaması nedeniyle ultrasonografi işlemi de göbek düşmesi için ayırıcı tanıda yardımcı bir görüntüleme yöntemi olarak tercih edilmektedir.

Göbek Düşmesi Tedavisi

Göbek düşmesi özellikle bağırsak boğulması riskinden dolayı ciddiye alınması ve derhal tedavi planlanması gereken bir durumdur.

Hastalığın en sık önerilen ve uygulanan tedavi şekli cerrahi yöntem olan ameliyatla kasların güçlendirilmesi ve/veya yama ile fıtıklaşmanın engellenmesidir.

Göbek düşmesi ameliyatları kişinin yaşına, sağlık durumuna göre açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılabilmektedir.

Ameliyatla tedavi sonrası önerilere de dikkat edildiği takdirde tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.

Göbek düşmesinde tedavi amaçlı yapılan diğer yöntemlerin hiçbir etkinliği bulunmamaktadır.

Göbek düşmesi soğan bağlama, taş bağlama, para bağlama yöntemleriyle halk arasında tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Ancak bu yöntemler tesadüfi olarak kısa süreli rahatlama sağlayabilse de uzun vadede bir etkisi olmamaktadır.

Tedavi amaçlı göbek düşmesi bardak çekme kupa tedavisi yöntemleri de aynı şekilde kaslardaki ağrıyı geçici olarak rahatlatsa da uzun vadede daha büyük sorunların oluşmasına öncülük edebilmektedirler.

Göbek düşmesi ameliyat tedavisi sonrası sigara, alkol kullanımı, hızlı kilo alma ve verme, ağır fiziksel aktivitede bulunma, yük taşıma, an, hareketler hastalığın tekrar oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumlardan kaçınmaya özen gösterilmelidir.

Göbek Düşmesi Tedavi Edilmezse

Göbek dokusu ve karın duvarları arasından bağırsağın dışarı çıkması ile seyretmeyen göbek düşmesi hastalığında tedavi edilmese de acil bir hastalık geliştirme riski yoktur.

Ancak göbek dokusu ve karın duvarları arasından bağırsağın dışarı çıkarak bağırsak boğulması adı verilen durumu oluşturması ile bağırsağın beslenememesi söz konusu olabilmektedir.

Beslenemeyen bağırsak zamanla devamındaki bağırsak dokusunun da dolaşımını bozmakta ve bu durumun sonucunda kişide sindirim sisteminin durması ile hayatı riske kadar gidebilecek ciddi bir hastalık tablosu oluşmaktadır.

 

Report

What do you think?

Comments