Hacerül Esved taşı önemsiz bir taş mı? / Kerem Önder

* Hacerül Esved taşı önemsiz bir taş mı?
İslam’da ibadet yaptığın her yerin sana şahid olduğuna ve mahşerde hakkında şahitlik edeceğine inanılır.

* Rasûlullah (aleyhisselam) buyurdu:
“Kâbe-i Muazzama’ya günde 120 rahmet iner.
Bunlardan 60 tanesi tavaf edenlere;
40 tanesi namaz kılanlara;
20 tanesi de Kabe’ye bakanlara iner.” (İhya-u Ulûmiddin, c: 1, s: 685.)

Kâbe-i Muazzama’da ve ravza i mutahhara’da kıldığın namaz başka…

* Boşanmalar % 400 arttı bu dizilerle bu çıplaklıklar’la tarihte ilk defa boşanma sayısı evlilik sayısını geçti…

Bir cevap yazın