Her görevinde Allah’tan yardım iste… / 07.02.2017 / Kerem Önder

Her görevinde Allah’tan yardım iste… / 07.02.2017 / Kerem Önder

Ve enahtertuke festemi’ li mâ yûhâ. “Ben seni seçtim, şimdi (sana) vahyolunacak şeyleri dinle.” (Tâhâ 13)

İżheb ilâ fir’avne innehû taġâ – “Firavun’a git, çünkü o azmıştır.”

Kâle rabbi-şrah lî sadrî – Veyessir lî emrî – Vahlul ‘ukdeten min lisânî – Yefkahû kavlî

Musa dedi ki: “Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.”

Vec’al lî vezîran min ehlî. – Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver,

Hârûne ahî. – Kardeşim Harun´u.

Uşdüd bihî ezrî. – Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir.

Ve eşrikhu fî emrî. – Ve onu işime ortak kıl.

Key nusebbihake kesîrâ. – Böylece seni bol bol tesbih edelim.

Ve nezkurake kesîrâ. – Ve çok çok analım seni.

Kâle kad ûtîte su’leke yâ mûsâ. – Allah, şöyle dedi: İstediğin sana verildi ey Mûsâ!” (Tâhâ 24-36)

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder/
İngilizce Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/channel/UCkfXQE1PhwwReCzE-_-ltRw

Bir cevap yazın