Her türlü kaza, bela ve hastalıktan korunmak için okunacak Dua -Allah bizi Hafiz ismiyle korusun!

Her türlü kaza, bela ve hastalıktan korunmak için günde üç defa okunacak Dua -Allah yolunda belâ ve musîbetlere sabredenlerin mükâfatı hakkında Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
″Mahşer gününde mizanlar konulur. Sadaka ehli getirilir. Ecirleri terazilerle tastamam verilir. Namaz ve hac da aynı şekilde. Sonra belâ ve musîbete uğramış kimseler getirilir. Onlar için terazi konulmaz. Herhangi bir amel defterleri açılmaz. Ecir; üzerlerine hesapsız bir şekilde sağanak sağanak yağdırılır. Allah’u Teâlâ Sûre-i Zümer, Âyet 10’da: ″… Şüphesiz ki, sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir″ diye buyurmuştur. Öyle ki dünyâda afiyet ve esenlik içerisinde olanlar keşke cesetlerimiz makaslarla kesilmiş olsaydı, diye temenni edeceklerdir. Buna sebep ise belâ ve musîbet ehlinin alıp gidecekleri fazilet ve lütuflardır.″[İmam Kurtubî, el-Câmi’u li-Ahkam’il-Kur’ân, c. 15]
Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla. Allah’ım! Gece ve gündüzün afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allah’ım! Güneş ve Ay’ın afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allah’ım! Dünya ve ahiretin afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allah’ım! Taun ve veba türünden salgın hastalıkların afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allah’ım! Cinlerden ve insanlardan gelebilecek afetlerden bizi muhafaza eyle.
Allah’ım! Haset edenlerden ve ehl-i nifaktan gelebilecek afetlerden bizi muhafaza eyle. Allah’ım! Zalimlerin afetlerden bizi koru. Allah’ım! Dünyada ve ahirette karşılaşabileceğimiz şerlerin ve azabın afetlerinden bizi muhafaza eyle. Bütün bunları Senin sonsuz rahmetinden istiyoruz ey Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, Âline ve Ashabına salât ve selam eyle ve o salavât hürmetine dualarımızı en güzel şekilde kabul buyur. Âmin ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn.

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın