İslam’da kadının yeri – Keşke biz de erkek olsaydık! / Kerem Önder

…Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır… (Nisa 32)
Âlimler, bu âyetin sebeb-i nüzulü hakkında şunları zikretmislerdir:
Mücahîd´in rivayetine göre Ümmü Seleme “Ya Resûlallah, erkekler savaşa katılıp savaşıyor, biz ise savaşmıyoruz. Onların mirastaki paylarıysa bizimkinin iki katı. Keşke biz de erkek olsaydık!” deyince, bu âyet-i kerime nazil olmuştur.
Allah Teâlâ, erkeklerin mirastaki payını iki dişinin payı kadar yapınca, kadınlar: “Biz daha muhtacız, çünkü biz zayıf bünyeli varlıklarız. Erkeklerse, geçimlerini elde etme hususunda daha güçlüler” dediler. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazîl oldu.
Cahiliyye çağındaki insanlar, kadınlara ve çocuklara mirastan pay vermiyorlardı. Böylece Cenâb-ı Hak bu âyet ile, bunun geçersiz olduğunu belirterek, erkek olsun dişi olsun, küçük olsun büyük olsun herkesin muayyen bir payı olduğunu beyân
etmiştir.
Yine bu kadın, “Erkekler, cihad etmekle bizi geçtiler. Binâenaleyh bizim ne yapmamız gerekir?” deyince, Hz. Peygamber “Sizden, hamile olan bir kadına, oruç tutan ve namaz kılan kimsenin mükâfaatı kadar bir mükâfaat vardır. Doğum sancıları
ona acı verdiği zaman, Cenâb-ı Hakkın o kadına vereceği ecri ve mükâfaatı hiç kimse bilemez. Bu kadın çocuğunu emzirdiği zaman, çocuğunun memesinden her emmesine mukabil, o kadına bir can diriltmenin mükâfaatı kadar mükâfaat vardır”
buyurmuştur. (Fahreddin-i Razi)

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder/
İngilizce Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/channel/UCkfXQE1PhwwReCzE-_-ltRw

Bir cevap yazın