Kadir Gecesi Duası – Allah kabul eylesin – Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi Duası- Allah kabul eylesin! Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla… Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salat ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed (as)’in Ailesinin ve bütün Ashabının üzerine olsun.
Ey gerçek ikrâm sahibi Allah’ım! Bin aydan hayırlı olarak beyan buyurduğun Kadir Gecesinde huzuruna geldik, ellerimizi açtık Sana dua ediyoruz. Bizleri boş çevirme Ya Rabbi!
Ey Mevlâmız! Hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et, afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver, sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerine bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden koru. Sen hükmedersin, kimse Sana hükmedemez. Arka çıktığın hor olmaz. Rabbimiz mübarek ve yücesin.
Ey sayısız nimetler veren Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek Seni hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başka-sından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve Sana karşı geleni bırakırız.
Ey varlıklara lâzım olan her şeyi veren Allah’ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.
Ey cansızlara can, ölülere hayat veren ve hayatı devam ettiren hayatın gerçek sahibi Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
Ey bizim Rabbimiz! Beni, annemi ve babamı ve bütün Mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.Ey Allah’ım! bize Senin rızanı ve hoşnutluğunu kazandıracak salih ameller işlemeyi nasip eyle.
Allah’ım! Kâbe-i Muazzama’nın Rabbi! Bizleri Cehennem azabından âzâd eyle. Mel’ûn Şeytan’dan, onun tuzaklarına düşmekten ve her türlü kötülükten muhafaza buyur. Verdiğin
rızka bizleri kanaatkâr kıl, ihsan ettiklerinin bereketli eyle.
Sonsuz cömertlik, kerem, lütuf, nimet, atâ ve ihsan sahibi Allah’ım! Bizleri huzuruna gelen heyetlerin en fazla ikram görenlerinden eyle. Bütün işlerimizin âkibetini güzel eyle. Bizleri dünya ve âhiret rezilliğinden, rüsvalığından muhafaza eyle.
Allah’ım! kapna geldik. Huzurunda çaresiziz, güçsüzüz, aczimizin idrakindeyiz. Ey ihsanı uçsuz bucaksız Rabbim! Rahmetini umuyoruz, azabından korkuyoruz.
Allah’ım! Sayısız nimetlerin için Sana hamd ederiz. Salat ü selamın en güzeli, Enbiyânın Efendisi, iki cihan serveri bütün Rasullerin, seçtiklerinin Efendisi Muhammed’in, (as) Âl ve Ashabının üzerine olsun.
Allah’ım, biz yeryüzündeyken, yeryüzünün altındayken ve amellerimizin size arz edileceği günde bizi her türlü azaptan, sıkıntıdan koru. Allah’ım, Sana karşı duruşumuzu güzelleştir.
Allah’ım, kıyamet gününde hesaba çekilmek üzere amellerimiz Sana sunulduğu gün bizi hayal kırıklığına uğratma. Cenetinle ve Cemalinle biz sevindir.
Allah’ım, Ey Rabbimiz! Bizden namazımızı, teravihimizi, orucumuzu, gece ibadetimizi, kıraatimizi, rükuumuzu, secdemizi, tesbihimizi, yalvarıp yakarışımızı, teşehhüdümüzü kabul et!
Kabahat ve kusurlarımızı yüzümüze vurma Şüphesiz Sen, Sen Tevvabsın Mümin kullarına Rahimsin ….

Report

What do you think?

Bir cevap yazın