Kafirin ruhu nasıl çekilir; Müslümanın ruhu nasıl çekilir? / 30.01.2018 / Kerem Önder

Kafirin ruhu nasıl çekilir; Müslümanın ruhu nasıl çekilir? / 30.01.2018 / Kerem Önder

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿٢﴾

“Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,”
“Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara.” (Nâziât 1-2)

1. Nâziat: Birinci İhtimale göre, alimler bu ayetler hususunda şu izahları yapmışlardır:

1) Bütûn bunlar, meleklerle ilgili sıfatlardır. Binâenaleyh, Cenâb-ı Hakk’ın, ayeti ile, insanoğlunun canını çekip alan melekler kastedilmiştir. Binâenaleyh, melekler, kafirlerin canlarını alırken, onu, çok şiddetli biçimde çekip alırlar. Bu manada maddesi, Arapların, deyimlerinden alınmıştır. Çünkü Arapça’da, okun yayı demir kısmına dayanıncaya kadar çekildiğine, ifadesi kullanılır. Buna göre ayetin takdiri, şeklinde olur. Arapça’da, gark ve ığrâk maddeleri aynı manadadır.

2. Naşitat ayetine gelince, “en-neşt” çekmek demektir. Nitekim Arapça’da, “Kovayı kuyudan (suyu dökülmesin diye), yavaş yavaş çektiğinde, denilir. Bu ifade ile de, mü’minlerin ruhunu çekip alan, kabzeden melekler kastedilmiştir. Biz “en-nez” ile “en-neşt” arasındaki farktan dolayı, bu ifadeyi mü’minlere; birinci ifadeyi de kafirlere tahsis ettik. O halde bu demektir ki en-nez, sert bir biçimde çekmek; en-nest ise, yumuşaklık ve yavaşça çekip almak demektir. Binâenaleyh bu demektir ki, mü’minlerin ruhlarını, tıpkı, kovanın kuyudan (suyu dökülmesin diye) yavaşça çekilmesi gibi, çekip alırlar. Netice-i kelâm, Cenâb-ı Hak, ifadeleriyle, ölüm meleğine ve onun yardımcılarına yemin etmiştir. Ancak ne var ki, birincisi, kafirlerin canlarının nasıl alındığına; ikincisi de, mü’minlerin ruhlarının nasıl kabzedildiğine bir işarettir.” İmam Razi

1. Andolsun ruhları şiddetle çekip çıkaranlara.
1. Bu mübârek âyetler, kıyametin ehemmiyetine ve her hâlde meydana geleceğine işaret için Cenab-ı Hak’kın çeşitli kudret eserlerine yemîn ettiğini gösteriyor. O kıyamet gününde kalplerin ne kadar mustarip bir hâlde bulunacağını haber veriyor. Kıyameti inkâr edenleri red için haşr ve neşrin bir ses ile meydana geleceğini ihtar buyurmaktadır. Şöyle ki: (Andolsun) Kâfirlerin ruhlarını (şiddetle çekip çıkaranlara) yâni: Ölüm meleklerine, veyâhut muayyen bir nizam üzere sür’atle yürüyen, mevkilerine kavuşmak isteyen gök cisimlerine andolsun.

“Nâziat” çekip alanlar veya cereyan edenler mânâsınadır. “Gark” de suya daldırmak, kabı doldurmak, yürüyüşte sürat göstermek demektir. Buradaki Nâziattan maksat, Allah bilir ya meleklerdir, veya ay, güneş gibi gök cisimleridir ki, bunların vazîfelerini süratle yerine getirdiklerine işaret buyurulmuştur.

2. Ve kolaylıkla çıkarıp alanlara.
2. (Ve) Mü’mînlerin ruhlarını (kolaylıkla çıkarıp alanlara) bu vazifeyi yumuşaklıkla, kolaylıkla yapan meleklere de andolsun. Yâhut burçtan, burca süratle yürüyen, güneş gibi, ay gibi gök cisimlerine de andolsun. “Naşitat” melekler veya yıldızlar gibi bir yerden diğer bir yere varan şeyler demektir. “Neşt” de bir yerden bir yere gitmek, bağlamak, çözmek, suya daldırmak ve çekip çıkarmak mânâsınadır.” Ömer Nasuhi Bilmen

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
İnstagram / http://www.instagram.com/kerem_onder/
İngilizce Kanal / Kerem Onder English

Report

What do you think?

Bir cevap yazın