Karain Mağarası Antalya

#KarainMağarası #YontmataşDevri

KARAİN MAĞARASI
Karain,Antalya’nın yaklaşık 30 km kuzeybatısında,Döşemealtı İlçesine bağlı Yağca Mah. sınırları içinde,Katran Dağ’ının doğuya doğru alçalan yamaçları üzerinde yer alan çok sayıdaki mağaralardan biri ve en önemlisidir.Antalya ovasından yaklaşık 150 m denizden ise 650 m yükseklikte bulunmaktadır.

Türkiye’nin iskan edilmiş en büyük mağarasıdır.Mağara çevresinde gür su kaynaklarının (Kırkgöz).Bitki örtüsünün (yabani meyve ağaçları,yabani bitki kökleri ve sebzeleri) ve avlanmaya elverişli alanların bol miktarda bulunması,Karain Mağarası’nın ilk insanlar tarafından sürekli iskan edilmesine neden olmuştur.Bu yüzden yurdumuzdaki hiçbir mağarada Karain’de görülen arkeolojik katlaşım ve kronolojik süreklilik görülmez.

Karain Mağarası’nda arkeolojik kzaılar Prof.Dr.İ.KILIÇ KÖKTEN tarafından 1946 yılında başlatılmış fakat 26 kazı mevsimi süresince Mağara dolgularının bir kısmı kazılabilmiştir.

50 m derinlik gösteren Karain Mağarası birbirine bağlı 3 büyük boşluktan ibarettir.Işıklı olan ilk büyük boşlukta ABC harfleri verilen 3 küçük bölme vardır.Karain doğusunda bulunan ek sığınağın en geniş ve en kalın dolgusu ilk büyük boşluktadır.Orta boşluğun toprak dolgusu azdır.Dipteki 3.boşluğa inişli çevresi sarkıt ve dikitli darlaşan uzunca bir yoldan inilir.Burası tarih boyunca zaman zaman emin bir sığınak ve mezarlık olarak kullanılmıştır.

Karain Mağarasında yapılan arkeolojik kazılarda Paleolitik (Yontmataş Çağı),Mezolitik (Ortataş Çağı) Neolitik(Cilalı Taş Çağı),Kalkolitik Bronz Çağı ve daha sonraki devirlere ait eserler bulunmuştur.Mağara geç devirlerde tapınak olarak da kullanılmıştır.Bulunan eserler arasında ilk insanların kullandıkları iki yüzeyli aletler;el baltaları,çakmak taşından kenar ve ön kazıyıcılar,taş delgiler taş kalemler ve uçlar ; ayrıca kemikten bizler,boynuz çatallarından yapılmış kamalar,kargı uçları çoğunluktadır.
Çok önemli olan diğer bir buluntu da Orta Paleolitik Dönemde yaşamış olan Neanderthal adamı çocuğuna ait diş ve kafatası parçalarıdır.Ayrıca Yontmataş Çağının üst bölümünde yaşayan Homosapiens insanlarına ait kafatası ve iskelet parçaları,bütün taş çağları boyunca yaşamış ve çoğunu nesilleri tükenmiş olan hayvanların diş ve iskelet parçaları,incir-buğday gibi fosilleşmiş bitki kalıntıları mağaradan çıkan buluntular arasındadır.Bütün bu buluntulardan IV. zamanın pleistosen epokunda yaşamış insanlar,hayvanlar ve o devrin iklimi hakkında çok değerli sonuçlar çıkarılmıştır.

Yine mağarada bulunan taşınabilir sanat yapıtları da Karain Mağarasının Türkiye dip tarihindeki yerini ve önemini pekiştiren verileri oluşturuyor.Üst Paleolitik dolgular içinden ele geçmiş bulunan bu yapıtlar,söz konusu devir insanlarının diğer kalıntılarını tamamlamaktadır.

Henüz tamamının kazılmadığı göz önünde bulundurulursa mağaranın,stratikrafisi, taş ve kemik endüstrisi,insan,hayvan,bitki kalıntıları ve sanat yapıtlarıyla Anadolu ve en azından Akdeniz dip tarihine gerçekten ışık tutabilecek bütün özellikleri tartışmasız bir biçimde taşıdığı gerçeği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bölgeyi gezmek isteyen ziyaretçilerin Antalya’nın tarihini kavrayabilmesi için Karain Mağarası’na kesinlikle görmeleri gerekir. Karain Mağarası’nda bulunan eserler Antalya Müzesinde sergilenmektedir.
KAYNAKÇA:Mağaranın tanıtım levhasından aktarılmıştır. Öğrenci ve ilgilenenlere katkı olması amacıyla bu bölümü eksiksiz olarak izleyicilerimizin istifadesine sunduk.

What do you think?

Antalya Döşemealtı Karain Mağarası – Dr. Murat

Karain Mağarası Türkiyenin En Eski Yerleşim Merkezli Doğal Mağarası Antalya