Karınca duası dinle Bereket Rızık duası dinle 99 Kere ( Evinize Bol Rızık için KARINCA DUASI )

Karınca Duası

Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır.

Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, Esmâ-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca görülmemiştir fakat bu dua kaynaklarda geçmediği için Hz. Peygamber’in rivayet ettiğini söylemek uygun değildir.

KARINCA (BEREKET) DUASININ TÜRKÇESİ

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmail
Ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûr
Vel İncili vel Furkani Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim
Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin
Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyumu Ya zel Celali vel İkram
Es’elüke ya Rabbel arşil azim
En yerzükani halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin
Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr

KARINCA (BEREKET) DUASI ANLAMI

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Seslendiren: Bayram DEMİRHAN


Argun.tc sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

What do you think?

Bir Cevap Yazın

Rızık, Bereket ve Huzur Duası – Rabbim, bize ferahlık ve bol rızık versin.

Tövbe ve istiğfar duası 🤲 Günahları sıfırlatan muhteşem dua