Menu
Generic filters
Yalnızca Tam Eşleşmeler
Başlıkta Ara
İçerikte Ara
Alıntıda Ara
Özel Gönderi Türüne Göre Filtrele
Yazılar
Sayfalar
Forumlar
Konular
Yanıtlar
Ürünler
Filter by content type
Tümünü Seç
Özel Gönderi Türleri
Taksonomi Terimleri
Yorumlar
Kullanıcılar
Çok Siteli Bloglar
BuddyPress İçeriği
Ek'ler
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #11936

  Argun
  Anahtar yönetici

  Kronik Losemi Nedir? (Myelositer)

  Granülositik seri neoplastik olarak artmıştır. Myeloproliferatif bir hastalıktır.

  KML’de belirgin kromozom anomalisi vardır. %92 Pheledelphia kromozomu (+) ‘dır.

  Myeloid seride mutlak kromozom anormalliği vardır. Tüm hücrelerde (eritrosit, megakaryosit, granülosit, eozinofil) Pheledelphia kromozomu (+) ‘dır. B hücrelerinde (+), T hücrelerinde (-) ‘dir. Pheledelphia kromozomu-doğuştan yoktur, sonradan oluşur. 9: 22 translokasyonu ile oluşur.

  Bazı kromozomlarda protoonkogenik kısımlar vardır. Herhangi bir nedenle açığa çıkarsa onkojenik karakter kazanır.

  Sis onkojen 22. kromozomun uzun kolunda açığa çıkan onkojenik bölgedir. Pheledelphia kromozomu ile malign transformasyon ilişkilidir.

  Stage I. Hastada normal kemik iliği hücrelerinde metafazlar ara ara normal ara ara bozuktur. Tanı konulamaz.

  Stage II. Sitogenetik olarak normaldir ancak pheledelphia kromo-zomu (+) ‘dır.

  Stage III. Tüm hücre metafazında Pheledelphia kromozomu (+) ‘dır. Hastalık yakalanır.

  Stage IV. Yukarıdakilere ek olarak BK artar, ek kromozom anormallikleri olur.

  Stage V. BK artımı, ek kromozom anormallikleri

  Klinik

  . Halsizlik, gece terlemesi
  . Subfebril ateş
  . Çabuk doyma, dolgunluk hissi, sol üst kadranda kunt ağrı olabilir.
  . Sternal hassasiyet
  . Tromboflebit
  . Trombositopeni varsa kanama (nadir)

  Fizik muayene
  Kemiklerde hassasiyet
  Masif splenomegali. Crista iliacaya kadar inebilir.
  Hepatomegali
  Bazen deri infiltrasyonu

  Laboratuar bulguları
  a. Kan sayımı-Periferik yayma . Hb 10-12 gr
  . Normokrom-normositer anemi . Retikülosit azalır . Trombosit normal veya artmıştır. . BK artmıştır, ilk geldiğinde 50 binin üstündedir. . Periferik yaymada her devredeki myeloid eleman görülebilir. (Kİ görünümü) Sola kayma vardır. Bazofil ve eozinofiller sayıca artar.

  b. Kemik iliği
  . Hiperselüler kemik iliği
  . Myeloid/eritroid oranı çok artar
  . Megakaryositler belirgin oranda artar.

  c. Lökosit alkalen fosfataz enzimi boyanır. Normal indexi 60-120 arasıdır. KML’de 20’nin altındadır. Bu enzim aktivitesi normalde BK artmasına karşın lökosit alkalen fosfataz azalır ve bu diagnostiktir.

  d. Pheledelphia kromozomuna bakılır.

  e. Serumda Vit-B12 aktivitesi artar.

  f. LDH, ürik asit artar.
  3-4 seneden sonra blastik transformasyon olabilir.

  Ayırıcı Tanı
  1. Lökomoid reaksiyon. Lösemiye benzer periferik kan tablosu vardır. BK artar, sola kayma çok belirgindir. İp ucu olarak genellikle tanı konulabilen enfeksiyon hastalığı vardır. Bu primer hastalıkta (milier tbc) splenomegali olabilir. Ağır sepsis, gram (-) pnömoni aynı tabloyu verir. Enfeksiyonda kemik iliği genellikle o kadar granüle değildir, hiperselülarite yoktur. LAP çok fazladır. Pheledelphia kromozomu (-) Pnömoni aynı tabloyu verir. Enfeksiyonda kemik iliği genellikle o kadar granüle değildir, hiperselülarite yoktur. LAP çok fazladır. Pheledelphia kromozomu (-) ‘dir. BK 50 bin civarıdır. Oysa KML’de genellikle 100 binin üstündedir. Enfeksiyon sağaltımı verilir ve beklenir. Lökosit alkalen fosfataz yüksektir, bu ayırıcıdır.

  2. Mylofibrozis. iliğin belirgin fibrozisi vardır. Megakaryosit artmıştır. Trombositoz bulunur. Masif splenomegali vardır. Aspirasyonda genellikle materyal gelmez. Biyopsi ile fibrozis görülür. Periferik yaymada gözyaşı hücreleri ve normoblastlar vardır. BK 50 binin altındadır. Lenf bezleri normal veya büyümüş olabilir.

  Sağaltım
  Hastayı aplaziye sokma felsefesi yoktur, ilaç BK serisini kontrolde tutar. Kronik evrede myelosupresyon için en çok Busulfan, Hidroxiüre ve melfelan kullanılır.

  Busulfan (myeleran) BK 100 binin üstünde ise 0.1 mg/kg sabah kahvaltı öncesinde tek doz ile nötropeniye girer. BK 20 binin altında tutulmalıdır. BK tekrar arttıkça doz da arttırılır ve nitrozüre eklenebilir. Blastik transformasyon olursa sağaltım değişiktir. Bu durumda 3-4 ay ömür vardır.

  Hidroxiüre: Günde 0.5-2 mg şeklinde kullanılır. Busulfan’a dirençli vakalarda etkilidir.

  Rekombiniant İnterferon-a’nın kronik fazdaki KML sağaltımında etkili olduğu bildirilmiştir.Kemik iliği transplantasyonu kronik fazda yapılabilir. Blastik transformasyonda kemik iliği nakli yapılmaz.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.

[snax_content]
Close
Generic filters
Yalnızca Tam Eşleşmeler
Başlıkta Ara
İçerikte Ara
Alıntıda Ara
Özel Gönderi Türüne Göre Filtrele
Yazılar
Sayfalar
Forumlar
Konular
Yanıtlar
Ürünler
Filter by content type
Tümünü Seç
Özel Gönderi Türleri
Taksonomi Terimleri
Yorumlar
Kullanıcılar
Çok Siteli Bloglar
BuddyPress İçeriği
Ek'ler
Yaz

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Sosyal girişi kullanmak için, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmeniz gerekir. %privacy_policy%

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

 • Mağaza
 • Blog
 • Menu1
 • Menu2
Update Contents