Kronik Psikoz Nedir?

Psikoz Nedir?

Psikoz nedir, psikoz beyinimizin bilgileri işleme sürecini etkileyen bir durumdur.

Psikoz, bireyin gerçeklik ile iletişimini kaybetmesine neden olur.

Psikoz Psikoz yaşayan bireyler gerçek olmayan şeylere inanabilir, bunları görebilir veya duyabilir.

Psikoz ne demek, psikoz bir hastalık değil bir belirtidir.

Psikoz çeşitleri farklı olmakla beraber, mental veya fiziksel hastalık, madde kulanımı, aşırı stres veya travma psikozun ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

Psikoz, kişileri ilk defa gençliğin ilerleyen yaşlarında veya yetişkinliğin ilk yıllarında etkileyen şizofreni gibi psikotik bozukluklardandır.

Bu hastalığın neden özellikle genç yaştaki bireyleri etkilediği henüz doktorlar tarafından tam olarak anlaşılmış değildir.

Psikoz ile ilgili olarak doktorlar ilk belirtileri tespit etmeden önce bile bireylerin düşünme ve davranışlarında değişiklikler meydana gelebilir.

Bu  süreç prodromal dönem olarak bilinir ve bazen günler, haftalar, aylar hatta yıllar boyunca sürebilmektedir.

Psikozun Belirtileri Nelerdir?

Psikoz birden bire ortaya çıkan bir durum değildir.

Genellikle teşhisten önce aşağıda sıralanan belirtiler oluşur.

Bireyin ailesi veya kendisi rahatsızlık öncesi şu psikoz belirtileri gösterebilir.

1. Ders notlarında veya performansta düşüş

2. Odaklanma ve mantıklı düşünmede sorunlar

3. Diğer bireylerin yakınında kuşkulu hissetmek veya rahat davranamamak.

4. Kişisel bakım ve hijyen hususlarında aksamalar yaşamak

5. Normale oranla daha fazla bireysel zaman geçirmek

6. Durumun gerektirdiğinden daha fazla duygusal tavırlar göstermek

7. Bazı durumlarda duygusuz davranmak

8. Diğerlerinden farklı şeyler görmek, duymak veya hissetmek

9. Diğer insanların söylediklerine aldırış etmemek

10. Normal olmayan düşüncelere inanmak

11. Arkadaş çevresinden veya aileden uzaklaşmak

12. Kendi kendini umursamamak

13. Düzgün düşünememek veya dikkat bozukluğu yaşamak

Psikozun ana belirtileri ise şunlardır; 

1. Halüsinasyon 

Özellikle yalnız kalınan zamanlarda olmayan sesleri duymak, doku duyularına hitap eden açıklamakta zorluk yaşadığımız his ve dugulara sahip olmak ve normalde olmayan şeyleri görmek özelliklede insan şeklinde suretler görmek, halüsinasyonlara örnek olarak verilebilir.

2. Sanrılar

Hem bireyin yaşam anlayışı ile ilgili olmayan hem de dışarda ki kişilere anlam ifade etmeyen inançlar sergilemek.

Örneğin, eylem ve duygularının başkaları tarafından kontrol edildiğine inanmak.

Sıradan olaylara veya tesadüflere aşırı anlam yüklemek, sanrılar arasında sıralanabilir.

3. Düşünce Bozuklukları

İlişkili olmayan konular arasında geçişler yapmak, farklı düşünceler arasında bağlantılar kurmak.

4. Konsantrasyon Bozukluğu/Eksikliği

Psikoz, sebep olan unsura bağlı olarak yavaş veya hızlı ortaya çıkabilir.

Yine çoğu durumda belirtiler yavaş başlar özellikle ilaç kullanımının sonlanması ile süreç hızlanabilir.

Psikozun Nedenleri Nelerdir ?

Her bir psikoz vakası kendine has özellikler taşımakla beraber her psikozun nedeni tam olarak belli değildir.

Bununla birlikte psikoza neden olan bazı genel hastalık ve durumlar vardır.

Bu hastalıklara geçmeden önce şu hususuda belirtmekte fayda var; uyku eksikliği, uyuşturucu kullanımı, aşırı alkol tüketimi gibi hususlarında psikozu tetikleyen yan etkenlerdir.

Psikoza sebep olan hastalıklar,

– Beyin Hastalıkları (Parkinson, Huntington vb.)

– Beyinde meydana gelen tümör ve kistler

– Alzheimer hastalığı

– HIV, sifiliz hastalıkları

– İnme

– Bazı epilepsi türleri

Psikoz Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Bazı psikoz tedavi yöntemleri şunlardır;

1. Hastanın Sakinleştirilmesi

Psikoz etkisindeki hastalar bazen yaşanılan tedirginlikten dolayı çevrelerine zarar verecek şekilde davranabilirler.

Verilecek zararın önüne geçilebilmesi için hastanın sakinleştirilmesi iyi bir yöntemdir.

Bu maksatla genelde doktorlar enjeksiyon veya sıvı ilaç kullanabilirler.

2. İlaç Tedavisi

Psikoz tedavisinde ilaçların etkinliği oldukça fazladır.

Antipsikotik adı verilen bu ilaçlar genelde halüsinasyonları ve sanrıları azaltmada etkilidir.

Psikozu kontrol altına almak için ilaç tedavisi genelde geçici bir dönem için kullanılmaktadır.

3. Terapi

Hastalar tarafından görülen veya duyulan şeylerin gerçek olup olmadığının anlaşılmasında ve ayrıca psikozun teşhisinde terapi yöntemi etkili bir yoldur.

Özellikle, ilaçlar ile giderilemeyen rahatsızlıklarda bu yöntem kullanılmaktadır.

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın