Kulak Çınlamasının Asıl Sebebi ve Giderme Yöntemi. Anında Kurtulacaksınız!

Kulak çınlaması(tinnitus) nedir? Kulak çınlaması neden olur?

1. Kulak çınlaması tek taraflı ya da iki kulağı da aynı anda etkileyebilen rahatsız edici bir semptomdur. Çınlama sırasında oluşan sesin bir dış kaynağı mevcut değildir ve kişinin çevresindeki insanlar da bu sesi algılayamaz.

Sık görülen bir problem olan kulak çınlaması çocuklarda da görülebilir ancak bu şikayetin yetişkinlerde tespit edilme sıklığı daha fazladır. Kulak çınlamasının görülme sıklığında yaş ile birlikte artış söz konusudur.

Nüfus genelinin %17’si bu şikayetten yakınırken, kulak çınlaması yaşlı nüfusun %33’ünü etkiler. Sıklıkla 40 ile 70 yaş aralığında ortaya çıkan bu şikayetin tüm yaş gruplarında da görülebileceği unutulmamalıdır.

Kulak çınlaması nedir?

Kulak çınlaması (tinnitus), akustik bir uyaran olmaksızın hastanın bir ses algılaması olarak da tanımlanabilir. Bu ses değişik ton, özellik ve karakterde olabilir.

Çoğu zaman çınlama gibi duyulan ses, bazen uğultu, çan, rüzgâr veya ıslık sesi, makine gürültüsü, hışırtı, nabız sesleri gibi tarif edilir. Tinnitus bir hastalıktan ziyade semptom yani belirti olarak değerlendirilir ve o şekilde ele alınır.

İşitme sisteminin en sık karşılaşılan belirtisidir. Bu yakınmalar ruhsal sorunlara yol açacak veya hayat kalitesini ileri düzeyde bozacak kadar şiddetli olabilir bazı kişilerde ise tinnitus birkaç dakika içerisinde gelip geçici özellik gösterebilir.

Kulak çınlamasında kişinin duyduğu sese neden olabilecek hiçbir dış ses kaynağı yoktur. Sadece kişinin kafasının içinde olan ve dışarıdan algılanamayan bir ses olması nedeniyle tinnitus bazen “hayalet ses” olarak da ifade edilir.

Bu şikayet zaman içerisinde kişiyi yıpratıcı bir seyir izleyebilir. Bazı ağır vakalarda çınlama sesi çevresel sesleri bastıran boyutlara varabilir. Bu durum sonucunda da kişide stres, anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklara karşı bir yatkınlık söz konusu olabilir.

Kulak çınlaması tek ya da iki taraflı olarak ayrılabilir. Objektif tinnitus olarak isimlendirilen kulak çınlamasında oluşan ses, hem kişinin kendisi tarafından hem de başka insanlar tarafından duyabilir.

Bu durum genellikle kulak içerisinde yer alan kandamarları ile ilgili bir anormalliğe işaret eder. Oluşum nedeni vasküler kaynaklı olan kulak çınlamalarında kalbin her atımında karakteristik bir ses ortaya çıkar.

Objektif tinnitus nadir görülen bir kulak çınlaması türüdür. Kulak çınlama vakalarının büyük çoğunluğu subjektif tinnitus olarak tespit edilir. Subjektif tinnitus türü kulak çınlaması olan kişiler sadece kendileri tarafından algılanabilen uğultu ve çınlama gibi sesler duyarlar.

Nedenleri

Kulak çınlaması çok fazla nedene bağlı olarak gelişebilir. İşitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebep olabileceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemik rahatsızlıklar da çınlamanın nedeni olabilir.

Kan eksiklerine bağlı gelişen anemi ve demir eksikliği de kulakta çınlamaya neden olabilir. Yine B12 vitamini eksikliğine veya şeker hastalığına bağlı  çınlamalarda görülebilir. Kulak çınlaması kulağa ait sebeplerden dolayı meydana gelebileceği gibi vücutta gelişen diğer rahatsızlıklar sonucunda da kulak çınlamaları yaşanabilir.

Özellikle erişkin dönemde yaşın da artmasıyla birlikte kulakta çınlamaları daha sıklıkla görülebilir ve bu durum her on senede bir artarak devam eder. Mesleği gereği gürültüye veya basınç değişikliklerine maruz kalmak da (asker, pilot veya dalgıç gibi) kulak çınlamasının artmasına neden olabilir.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki gibi durumlar da kulak çınlamasının nedenleri arasında sayılmaktadır:

 • Kulak iltihapları
 • Tıkaçlar
 •  Kulak zarının delinmesi
 •  Mesleki deformasyon
 •  Şeker
 •  Yüksek tansiyon
 •  Tıkaç kullanma
 •  Beyin bölgesinde tümörler
 •  Stres
 •  Kulak kemiğindeki değişimler
 •  Hormonal değişimler
 •  Meniere hastalığı
 •  Kalp ve damar hastalıkları
 • Kansızlık
 •  Travma

Tedavi Yöntemleri

Kulak çınlamasındaki ana sorunlardan birisi de sebebinin zor bulunuyor olmasıdır. Fakat sebebi bilinen durumlarda örneğin; işitme sinirinde bir tümöre bağlı meydana geliyorsa cerrahi tedavi veya radyoterapi gibi yöntemler uygulanabilir.

Yine dış kulak yolundaki kire bağlı gelişiyorsa kulağın temizlenmesi veya orta kulak yolundaki sebeplere de bağlı olarak medikal veya cerrahi yollarla hasta tedavi edilebilir.

Report

What do you think?

Comments