Kur’an’dan yüz çevirene, Şeytanı musallat ederim! / 30.04.2018 / Kerem Önder

Kur’an’dan yüz çevirene, Şeytanı musallat ederim! / 30.04.2018 / Kerem Önder

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

“Kim, Rahmân’ın zikrinden yüz çevirirse, biz onun başına bir şeytan sararız.
Artık o, onun ayrılmaz dostudur.” (Zuhruf 36)

“Rahmandan Uzak Olanın Arkadaşı Şeytan: Bununla Cenâb-ı Hak, dünya âfetlerine dikkatimizi çekmek istemiştir. Çünkü mal ve makam elde eden kimse, Allah’ın zikrine karşı kör gibi olmuş olur. Böyle olan kimse ise, sapan ve saptıran şeytanların arkadaşlarından, onlarla oturup kalkanlardan olmuş olur. İşte bu ayetin, kendisinden önceki ayetlerle münasebetinin izahı böyledir.

Keşşaf sahibi şöyle der: Ayetteki, fiili, şîn’ın fethasıyla da okunmuştur. Bu iki okuyuş arasındaki mana farkı şudur: İnsanın gözünde bir hastalık bulunduğunda, babı kullanılır. İnsan, gözünde bir hastalık olmadığı halde, sanki kör imiş gibi baktığında, babı kullanılır. Bunun bir benzeri de, topal olan kimsenin yürüyüşünün fiilinin; aslında topal olmadığı halde, topal gibi yürüyen kimsenin yürüyüşünün fiilinin kullanılmasıdır.

Buradaki “zikir” kelimesine “Kur’ân” manasını verişimiz, “O (münafıklar) sağırlar, dilsizler ve körlerdir…” (Bakara, ts) ayetinden ötürüdür. Şîn’ın zammeyle okunması halinde ise, ayetin manası, “Kim Kur’ân’a karşı körlük taslarsa, yani “Bu Kur’ân’ın gerçek olduğunu bile bile, cahilce ve körce davranırsa…” şeklinde olur. Bu da, “Vicdanları buna tam bir kanaat hasıl ettiği halde zulüm ve kibir ile yine bunları inkâr ettiler” (Neml, 14) ayetinin anlattığı manaya işaret etmektedir. Mukâtil: “Ayetteki, ifadesi, “Biz ona şeytanı ekleriz, böylece bunlar biribirlerinin ayrılmaz arkadaşları olurlar” manasındadır” demiştir.” Fahreddini Razi / Tefsir

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder/
İngilizce Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/channel/UCkfXQE1PhwwReCzE-_-ltRw

Bir cevap yazın