Kurban Eti Nasıl Dağıtılır, Nasıl Pay Edilir?

Kurban eti dağıtımı

Kurban eti dağıtımıyla ilgili bilinen en genel düşünce şöyledir: Kurban eti, kişinin zengin, fakir ve gayrimüslim olup olmaması fark edilmeksizin istenilen kişiye verilebilir. Kurban etinin üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya, üçte biri akraba, komşu ve tanıdıklara, üçte biri de ev halkına nafaka ve yiyecek olarak ayrılabilmektedir. Peki bu genel kanı ne kadar doğru? Gelin, detaylarını inceleyelim.

Kurban eti kimlere verilir?

Kurban etinin dağıtımı konusundaki en önemli husus, etin üçte birine tekabül eden miktarın ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Kuran-ı Kerim’de Hac suresinin 28. ayetinde de aynı şekilde kesilen kurbanların etinin yoksullara da dağıtılması konusuna değinilmiştir. Kurban Bayramı’nın maneviyatına uygun olarak ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldürülmesi, kurbanın amacının yerine getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kurban kesen kişinin maddi durumu iyi değilse veya hanedeki kişi sayısı fazlaysa, kurban etinin tamamı eve bırakılabilir. Fakat, özellikle toplumda ihtiyaç sahibi insanların arttığı dönemlerde kurban etinin büyük oranının, hatta mümkünse tamamının dağıtılması çok daha yerinde olacaktır. Kurban derisi ise direkt olarak muhtaçlara verilebileceği gibi, aynı zamanda satılıp hayır kurumlarına sadaka olarak da bağışlanabilir.

Kurban eti kaç kişiye dağıtılır?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının, bir başka deyişle Diyanet’in de bu konudaki açıklaması tam olarak şöyle:

“Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Ancak, durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.”

Kurban kesmenin faydaları nelerdir?

İnsanlar arasındaki dayanışmayı güçlendiren kurban ibadetinin, hem bireylere hem de topluma birçok faydası vardır. Kişi, kurban keserek inancının gerektirdiklerini yerine getirmiş olur. İnananlar için bu manevi değeri yüksek ibadet, insanlara başkalarını düşünmeyi öğretmesinin yanı sıra, onlara yardım etme alışkanlığı kazanmada da oldukça etkilidir.

Kurban eti paylaşımı, Müslüman toplum içinde sosyal bilincin uyanmasına, toplumda kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin canlanmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle komşular arasındaki etkileşimi olumlu yönde destekleyen Kurban Bayramı, toplumu ayakta tutan pek çok değeri de temsil etmektedir.

Zengin ile ihtiyaç sahibi arasında güzel bir köprü kuran kurban eti; uzak-yakın, tanıdık-tanımadık her yere ulaştırılır. Böylece yoksul aileler rızık endişesi yaşamaktan kurtularak, bayramı huzur, mutluluk ve gönül rahatlığı içinde geçirir. Tüm bunlar dahilinde Kurban Bayramı, insanlar arasında muhabbet, sevgi ve saygının artmasına vesile olur. Kişiye din kardeşlerini ve paylaşmanın verdiği mutluluğu hatırlatan kurban ibadeti, insanı maddecilikten, cimrilikten, ihtiras ve çıkarlardan uzaklaştırır.

Kurbanın sosyal hayattaki bir diğer etkisi de, ticareti canlandırmasıdır. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için oluşturulan pazarlar, yeni iş sahaları açılmasını teşvik ederken, hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşanlara da ekonomik kazanç sağlamaktadır. Hem maddi hem manevi anlamda birçok yararı bulunan kurban kesimi, unuttuğumuz toplumsal değerleri hatırlatması açısından da yadsınamaz bir kıymete sahiptir.

Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban eti, öncelikle üç eşit parçaya bölünerek dağıtılmalıdır. İlk parça kurbanı kesen kişinin ailesi için, ikinci parça akraba, dost ve komşulara, üçüncü parça ise ihtiyacı olanlara ve yoksullara dağıtılır.

Kurban eti yerine para verilir mi?

Kurban eti yerine para verilmesi, kurban ibadetinin yerini tutmaz. İslam’da kurban kesmek, belirli şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken bir ibadettir ve etin yerine para verilmesi bu ibadeti karşılamaz.

Kurban eti dağıtmak zorunlu mu?

Kurban etini dağıtmak İslami kurallara göre zorunludur. Bu uygulama, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırır, aynı zamanda ibadetin gereği olarak kabul edilir. Eğer ihtiyacınız varsa kurban etinin tamamını dağıtmadan kendi aileniz için ayırabilirsiniz.

What do you think?

Bayram namazı nasıl kılınır?

Kurban Eti Nasıl ve Ne Kadar Dinlemeli? Kurban Eti Ne Zaman Yenir?