Melekler, Peygamberler ve Allah dostları son nefeste yardıma gelebilir mi? / Kerem Önder

“Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya,
onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki:
“Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!” (Fussilet 30)

“Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.” (Fussilet 31-32)

Bu ayetler, son nefeste meleklerin yardımına bir delildir.

“Daha sonra Cenâb-ı Hak, “Onların üzerine… melekler inerler” buyurmuştur. Bunun, ölürken olacağı ileri sürülmüştür.
Yine bunun şu üç yerde, ölürken, kabirde ve diriliş esnasında Kıyamete kadarki zamanda olacağı da söylenmiştir.

Bil ki bu söz mü’minin, ölürken, kabirde ve diriliş esnasında, birtakım korkunç ve dehşetli hallerden dolayı korku duymayacağına, aksine kalbi emîn ve gönlü yatışmış olacağına delâlet eder. Çünkü ayetteki, “Korkmayın, tasalanmayın” ifadesi, kesinlikle hiçbir korku ve tasanın olmayacağını ifade eder.” Razi Tefsir

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder/
İngilizce Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/channel/UCkfXQE1PhwwReCzE-_-ltRw

Bir cevap yazın