Meme Kanserini Anlamak

Meme kanseri belirtileri çok fazla değişiklik gösterir . Ele gelen kitlelerden memedeki şişkinlikten deri değişikliklerine kadar. Fakat çoğu meme kanserinde belirgin bir belirti yoktur.
Bazı durumlarda, oluşan kitle kendi başınıza fark edebilmeniz için çok küçük olabilir. Genellikle, anormal bir alan, bir tarama mamografisinde (memenin röntgeni) ortaya çıkar ve bu da daha fazla test yapılmasına neden olur.
Bununla birlikte, diğer durumlarda, meme kanserinin ilk işareti, sizin veya doktorunuzun hissedebildiği, göğüste yeni bir şişlik veya kitledir. Ağrısız, sert ve pürüzlü kenarları olan bir yumrunun kanser olma olasılığı daha yüksektir. Ancak bazen kanserler hassas, yumuşak ve yuvarlak olabilir.
Olağandışı bir şeyin doktorunuz tarafından kontrol edilmesi önemlidir.
Amerikan Kanser Derneği’ne göre, aşağıda belirtilen memede görülen olağandışı değişikliklerden herhangi biri meme kanseri belirtisi olabilir:

-Memenin tamamı veya bir kısmı şişmesi
-Cilt tahrişi veya yara açılması
-Meme ağrısı
-Meme başı ağrısı veya meme ucu içe doğru dönmesi
-Kızarıklık, pullanma , meme ucu veya göğüs derisinin kalınlaşması
-Anne sütü dışında bir meme başı akıntısı
-Koltuk altı bölgesinde bir yumru

Bu değişiklikler aynı zamanda bir enfeksiyon veya bir kist gibi kanserli olmayan daha az ciddi hastalıkların belirtileri olabilir. Yine, herhangi bir meme değişikliğinin derhal bir doktor tarafından kontrol edilmesini sağlamak önemlidir.
Kendi kendine meme muayenesi aylık sağlık bakım rutininizin bir parçası olmalı ve meme değişiklikleri yaşarsanız doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.

 40 yaşın üzerindeyseniz veya meme kanseri riski yüksekse, ayrıca yıllık bir mamografi ve doktora muayene yaptırmalısınız.

 Meme kanseri ne kadar erken bulunur ve teşhis edilirse, atma şansınız o kadar artar.
Gerçek tanı süreci haftalar alabilir ve birçok farklı testi içerebilir. Sonuçları beklemek bir ömür boyu gibi hissedebilir. Belirsizlik korkutabilir. Ancak kendi başka kimseyle örtüşmeyen “büyük resminizi” anladıktan sonra daha iyi kararlar verebilirsiniz. Siz ve doktorlarınız tam size göre hazırlanmış bir tedavi planı oluşturabilirsiniz.

Meme Kanserini Anlamak
Meme kanserinin nasıl geliştiğini, kaç kişinin meme kanseri teşhisi konduğunu, riskinizi artırabilecek faktörleri mutlaka bilmelisiniz.
Tarama ve Test Etme
Tıbbi testler, meme kanserini mümkün olduğunca erken tespit etmek ve uygun tedaviyi almak için önemlidir. 

Meme Kanseri Çeşitleri:
Meme kanseri sütü meme ucuna taşıyan kanallarda, süt üreten loblarda veya aralarındaki dokuda gelişebilir. Non-invaziv, invaziv ve metastatik meme kanserleri ve diğerleri dahil olmak üzere farklı meme kanseri tipleri mevcuttur:

Duktal Karsinomo in situ(DCIS)
İnvaziv Duktal Karsinomu (IDC)
IDC Tipi: Memenin Tübüler Karsinomu
IDC Tipi: Memenin Medüller Karsinomu
IDC Tipi: Memenin Mukus Karsinomu
IDC Tipi: Memenin Papiller Karsinomu
IDC Tipi: Memenin Cribriform Karsinomu
İnvaziv Lobüler Karsinom (ILC)
Enflamatuar Meme Kanseri 

Lobüler Karsinoma in situ (LCIS)
Erkek Meme Kanseri
Meme Kanserinin Moleküler Alt Tipleri
Meme Başı Paget Hastalığı
Phylloides Meme Tümörleri
Metastatik Meme Kanseri

Patoloji raporu, kanser ve yakındaki dokular üzerinde yapılan testlerin sonuçlarını içerir. Doktorunuzun hastalığınız için en iyi tedavi planını yapmak için kullanabileceği bilgiler sağlar

İnvaziv Olmayan veya İnvaziv Meme Kanseri
Hücre derecelendirmesi
Hücre Büyüme Hızı
Tümör Nekroz
Meme Kanserinin Büyüklüğü
Cerrahi Sınırlar
Vasküler veya Lenfatik Sistem İnvazyonu
Lenf düğümü tutulumu
Ploidy (Kromozom Sayısı)
Hormon Reseptör Durumu
HER2 Durumu
Üçlü Negatif Meme Kanseri
EGFR Durumu
Tümör Genomik Analizleri
BRCA1 ve BRCA2 Testleri
Diğer Anormal Gen Testi
Meme Kanseri Aşamaları
Tekrarlayan Meme Kanseri

Kadınlarda teşhis edilen en yaygın kanser meme kanseridir. Meme kanseri hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir, ancak kadınlarda çok daha yaygındır.
Meme kanseri bilinçlendirme ve araştırma finansmanı için önemli destek, meme kanseri tanı ve tedavisinde gelişmeler yaratılmasına yardımcı olmuştur. Meme kanseri sağkalım oranları artmıştır ve bu hastalıkla ilişkili ölümlerin sayısı, büyük ölçüde erken teşhis, tedaviye yeni bir kişiselleştirilmiş yaklaşım ve hastalığın daha iyi anlaşılması gibi faktörler nedeniyle giderek azalmaktadır.

Nedenler

Meme kanseri bazı meme hücrelerinin anormal şekilde büyümeye başlamasıyla meydana gelir. Bu hücreler sağlıklı hücrelere göre daha hızlı bölünür ve birikmeye devam eder ve bir kitle oluşturur. Hücreler göğsünüzden lenf düğümlerinize veya vücudunuzun diğer kısımlarına yayılabilir (metastaz yapabilir).
Meme kanseri en sık süt üreten kanallardaki hücrelerde (invaziv duktal karsinom) başlar. Meme kanseri ayrıca, lobüller (invaziv lobüler karsinom) olarak adlandırılan glandüler dokuda veya memedeki diğer hücrelerde ve dokuda da başlayabilir.
Meme kanseri riskinizi artırabilecek hormonal, yaşam tarzı ve çevresel faktörleri belirlenmiştir. Ancak risk faktörü olmayan bazı kişilerin neden kanser geliştirdiği açık değildir, ancak risk faktörü olan diğer kişiler kesin kanser olacak denilemez.
Kalıtsal meme kanseri
Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 5 ila 10’unun bir ailenin kuşaklarından geçen gen mutasyonlarına bağlı olduğunu tahmin ediliyor.
Meme kanseri olasılığını artırabilecek birçok kalıtsal mutasyona uğramış gen tanımlanmıştır. En bilinenleri meme kanseri geni 1 (BRCA1) ve meme kanseri geni 2 (BRCA2) olup, bunların ikisi de hem meme hem de yumurtalık kanseri riskini önemli ölçüde arttırmaktadır.
Ailenizde güçlü bir meme kanseri veya diğer kanser öyküsü varsa, doktorunuz BRCA veya ailenizden geçen diğer genlerdeki spesifik mutasyonları tanımlamanıza yardımcı olması için bir kan testi önerebilir.
Risk faktörleri
Meme kanseri risk faktörü, meme kanseri olma olasılığını artıran bir şeydir. Ancak bir veya birkaç meme kanseri risk faktörüne sahip olmak mutlaka meme kanseri geliştireceğiniz anlamına gelmez. Meme kanseri gelişen birçok kadının, sadece kadın olmaktan başka bilinen bir risk faktörü yoktur.
Meme kanseri riskinde artış ile ilişkili faktörler şunlardır:

Kadın olmak: Kadınlar, erkeklerin meme kanseri olma ihtimalinden çok daha fazladır.
Artan yaş: Meme kanseri riskiniz yaşlandıkça artar.

Kişisel bir meme rahatsızlığı öyküsü:İn situ lobüler karsinomu (LCIS) veya memenin atipik hiperplazisini bulunan meme biyopsisi yaptıysanız, meme kanseri riskiniz artar.
Kişisel meme kanseri öyküsü:Bir göğüste meme kanseri varsa, diğer göğüste kanser gelişme riski artar.
Ailede meme kanseri öyküsü: Annenize, kız kardeşinize veya kızınıza meme kanseri teşhisi konulursa, özellikle küçük yaşta, meme kanseri riskiniz artar. Yine de, meme kanseri teşhisi konan kişilerin çoğunun ailede hastalık öyküsü yoktur.
Miras alınan kanser riskini artıran genler: Meme kanseri riskini artıran belirli gen mutasyonları ebeveynlerden çocuklara geçebilir. En iyi bilinen gen mutasyonları, BRCA1 ve BRCA2 olarak adlandırılır. Bu genler, meme kanseri ve diğer kanser risklerinizi büyük ölçüde artırabilir, ancak kanseri kaçınılmaz hale getirmez.
Radyasyona maruz kalma: Göğsünüze bir çocuk veya genç yetişkin olarak radyasyon tedavisi uygulandıysanız, meme kanseri riskiniz artar.
Obezite: Obez olmak meme kanseri riskini arttırır.
Erken adet görmeye başlamak: 12 yaşından önce adet görmeye başlamak meme kanseri riskinizi arttırır.
Geç menapoz:Menopoza daha geç bir yaşta girerseniz, meme kanseri gelişme olasılığı daha yüksektir.
İlk çocuğunuzun daha büyük yaşta olması: 30 yaşından sonra ilk çocuklarını doğuran kadınların meme kanseri riski artabilir.
Hiç hamile kalmamak: Hiç hamile kalmamış kadınlar, bir veya daha fazla hamileliği olan kadınlardan daha fazla meme kanseri riski taşır.
Menopoz sonrası hormon tedavisi: Menopozun belirti ve semptomlarını tedavi etmek için östrojen ve progesteronu birleştiren hormon tedavisi ilaçları kullanan kadınların meme kanseri riski artar. Kadınlar bu ilaçları almayı bıraktıklarında meme kanseri riski azalır.
Alkol içmek: Alkol içmek meme kanseri riskini arttırır.

MEME KANSERİNİN ÖNLENMESİ

Kendi kendine meme muayenesi: Günlük yaşamınızda değişiklik yapmak meme kanseri riskini azaltmanıza yardımcı olabilir. Meme farkındalığı için kendi kendine meme muayenesi yaparak göğüslerinizi tanıyın. Kadınlar, meme farkındalığı açısından kendi kendine meme muayenesi sırasında göğüslerini ara sıra inceleyerek göğüslerine aşina olabilirler. Göğüslerinizde yeni bir değişiklik, kitleler veya diğer olağandışı belirtiler varsa, derhal doktorunuzla konuşun.

Doktorunuza danışın: Doktorunuza meme kanseri taraması hakkında danışın. Meme kanseri tarama muayeneleri ve klinik meme muayeneleri ve mamogramlar gibi testlere ne zaman başlayacağınız konusunda doktorunuzla görüşün. 

Taramanın yararları ve riskleri hakkında doktorunuzla konuşun. Birlikte, hangi meme kanseri tarama stratejilerinin sizin için uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

Meme farkındalığı meme kanserini önleyemez, ancak göğüslerinizdeki normal değişimleri daha iyi anlamanıza ve olağandışı belirti ve semptomları belirlemenize yardımcı olabilir.

Alkol:Ölçülü olarak alkol alabilirsınız. 

Egzersiz: Haftanın çoğu günü egzersiz en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. 

Menopoz sonrası hormon tedavisini sınırlayın: Kombinasyon hormon tedavisi meme kanseri riskini artırabilir. Hormon tedavisinin yararları ve riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Meme kanseri riskini azaltmak için, en kısa sürede mümkün olan en düşük hormon tedavisi dozunu kullanın.

Kilo: Sağlıklı bir kiloyu koruyun. Kilonuz sağlıklıysa, bu kilonuzu korumaya çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa, bunu başarmak için doktorunuza sağlıklı stratejiler hakkında sorular sorun. Her gün yediğiniz kalori miktarını azaltın ve egzersiz miktarını yavaşça artırın.

Sağlıklı bir diyet seçin. Sızma zeytinyağı , Akdeniz diyeti yiyen kadınların meme kanseri riski azalması olabilir. Akdeniz diyeti, çoğunlukla meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller  gibi bitki bazlı yiyeceklere odaklanmaktadır. Tereyağı yerine zeytinyağı kırmızı et yerine balık tercih edilmelidir.

YÜKSEK RİSKLİLERE NELER YAPILABİLİR.

Doktorunuz aile geçmişinizi değerlendirdi ve kanser öncesi meme rahatsızlığı gibi meme kanseri riskini artıran başka faktörlerin olduğunu belirledi ise, riskinizi azaltma seçeneklerini tartışabilirsiniz:

Önleyici ilaçlar (kemoprevensiyon). Seçici östrojen reseptör modülatörleri ve aromataz inhibitörleri gibi östrojen bloke edici ilaçlar, hastalık riski yüksek olan kadınlarda meme kanseri riskini azaltır.

Bu ilaçlar yan etki riski taşır, bu nedenle  bu ilaçlar çok yüksek meme kanseri riski taşıyan kadınlar için önerilir. 

Koruyucu ameliyat. Meme kanseri riski yüksek olan kadınlar, sağlıklı göğüslerinin cerrahi olarak çıkarılmasını (profilaktik mastektomi) seçebilirler. Hem meme kanseri hem de yumurtalık kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yumurtalıklarının (profilaktik ooforektomi) çıkarılmasını da tercih edilebilir.

 

TANI KONULMASI:

Göğüs muayenesi:  Doktorunuz  hem göğüslerinizi hem de  koltukaltı lenf bezlerinizi kontrol ederek anormal kitleleri ve diğer anormallikleri hissedecektir.
Mamografi:  Mamografi memenin röntgenidir. Mamografiler genellikle meme kanseri taraması için kullanılır. Eğer bir tarama mamografisinde bir anormallik tespit edilirse, doktorunuz bu anomaliyi daha da iyi değerlendirmek için daha detaylı bir mamogramı önerebilir.
Göğüs ultrasonu: Ultrason vücutta derin yapıların görüntülerini üretmek için ses dalgaları kullanır. Yeni bir göğüs kitlesinin katı bir kütle mi yoksa sıvı dolu bir kist mi olduğunu belirlemek için ultrason kullanılabilir.
Biopsi: Biyopsi, meme kanseri teşhisi koymanın tek kesin yoludur. Bir biyopsi sırasında doktorunuz şüpheli bölgeden bir doku çekirdeği çıkarmak için X-ışını veya başka bir görüntüleme testiyle yönlendirilen özel bir iğne kullanabilir. Genellikle, göğsünüzün bulunduğu yerde küçük bir metal işaret bırakılır, böylece alan gelecekteki görüntüleme testlerinde kolayca belirlenebilir.

Biyopsi örnekleri, uzmanların hücrelerin kanserli olup olmadığını belirlediği analiz için bir laboratuvara gönderilir. Bir biyopsi örneği ayrıca meme kanserinde yer alan hücrelerin tipini, kanserin agresifliğini (derecesini) ve kanser hücrelerinin hormon reseptörlerine veya tedavi seçeneklerinizi etkileyebilecek diğer reseptörlere sahip olup olmadığını belirlemek için analiz edilir.
Meme manyetik rezonans görüntüleme (MR):  MR cihazı, göğsünüzün iç resimlerini oluşturmak için bir mıknatıs ve radyo dalgaları kullanır. Diğer görüntüleme test türlerinden farklı olarak, bir MRI görüntüleri oluşturmak için radyasyon kullanmaz.
 

Meme kanserinde evreleme
Doktorunuz meme kanserinizi teşhis ettikten sonra, kanserinizin evresini belirlemek için çalışır. Kanserinizin evresi prognozunuzu ve en iyi tedavi seçeneklerini belirlemenize yardımcı olur.
Kanserinizin evresi hakkında tam bilgi, siz meme kanseri ameliyatı geçirene kadar mümkün olmayabilir.
Meme kanserini ilerletmek için kullanılan testler ve prosedürler şunları içerebilir:
Tam kan sayımı gibi kan testleri
Diğer memenin mamografisinde kanser belirtileri
Göğüs MR’ı
Kemik taraması
Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması
Pozitron emisyon tomografi (PET) taraması
Bütün kadınların bu test ve prosedürlerin hepsine ihtiyacı olmayabilir. Doktorunuz sizin durumunuzu dikkate alarak uygun testleri seçer.
 

Meme kanseri evreleri, 0 ila IV arasında değişmektedir.

EVRE 0:  İnvaziv olmayan veya süt kanalları içinde bulunan kanseri göstermektedir. 

Evre IV meme kanseri, vücudun diğer bölgelerine yayılmış kanseri belirtir.
Meme kanserinde kanser dereceniz de dikkate alınır; östrojen, progesteron ve HER2 için reseptörler gibi tümör markörlerinin varlığı derecelendirmede önemlidir.

 TEDAVİ:

Doktorunuz meme kanseri tedavi seçeneklerinizi meme kanseri türünüze, evresine ve derecesine, büyüklüğüne ve kanser hücrelerinin hormonlara karşı duyarlı olup olmadığına göre belirler. Doktorunuz ayrıca genel sağlığınızı ve kendi tercihlerinizi de dikkate alır.

Çoğu kadın meme kanseri nedeniyle ameliyat olur ve çoğu da ameliyat sonrası kemoterapi, hormon tedavisi veya radyasyon gibi ek tedavi alır. Kemoterapi bazı durumlarda ameliyattan önce de kullanılabilir.

Meme kanseri tedavisi için birçok seçenek vardır ve tedaviniz hakkında karmaşık kararlar alırken bunalmış olabilirsiniz. Meme merkezi veya klinikte bir meme uzmanından ikinci bir görüş almayı düşünün. Aynı kararı veren diğer kadınlarla konuşabilirsiniz.

Meme kanserini tedavi etmek için kullanılan işlemler şunlardır:

Lumpektomi: Meme koruyucu cerrahi veya geniş lokal eksizyon olarak adlandırılabilecek bir lumpektomi sırasında, cerrah tümörü ve çevreleyen sağlıklı dokunun  bir parçasını çıkarır.

Küçük tümörleri çıkarmak için lumpektomi önerilebilir. Tümörü küçültmek ve bir lumpektomi prosedürü ile tamamen çıkarmayı mümkün kılmak için daha büyük tümörü olan bazı kişiler ameliyattan önce kemoterapi alabilirler.

Mastektomi:  Tüm meme dokunuzu çıkarmak için yapılan bir işlemdir. Çoğu mastektomi prosedüründe tüm meme dokusunu – lobüller, kanallar, yağlı dokular , meme başı ve areola dahil olmak üzere tüm meme dokusu temizlenir.

Daha yeni cerrahi teknikler, seçilen olgularda memenin görünümünü iyileştirmek için bir seçenek olabilir. Örneğin deri koruyucu mastektomi, meme kanseri için giderek daha yaygın yapılan operasyonlardır.

Sentinel lenfnodu biopsisi: Kanserin lenf düğümlerinize yayılıp yayılmadığını belirlemek için, cerrahınız sizinle lenf drenajını tümörünüzden alan ilk lenf düğümlerini çıkarmanın rolünü tartışacaktır.

Bu lenf düğümlerinde kanser bulunmazsa, kalan lenf düğümlerinden herhangi birinde kanser bulma şansı küçüktür ve başka düğümlerin çıkarılması gerekmez.

Axiller lenfnodu disseksiyonu: Sentinel lenf nodlarında kanser bulunursa, cerrahınız sizinle birlikte koltukaltıdaki lenf nodlarını çıkarmanın rolünü tartışacaktır.

Çift taraflı mastektomi: Meme kanserli bazı kadınlar, genetik yatkınlık veya güçlü bir aile öyküsü nedeniyle diğer memede kanser riski çok yüksekse, diğer (sağlıklı) memelerini (kontralateral profilaktik mastektomi) çıkartmayı seçebilirler.

Bir memede meme kanseri olan çoğu kadında diğer memede asla kanser gelişmez. Meme kanseri riskinizi bu işlemin yararları ve riskleri ile birlikte doktorunuzla görüşün.

Meme kanseri ameliyatının komplikasyonları seçtiğiniz prosedürlere bağlıdır. Meme kanseri ameliyatından sonra ağrı, kanama, enfeksiyon ve kol şişmesi (lenfödem) olabilir.

Ameliyattan sonra meme rekonstrüksiyonu yapabilirsiniz.

Meme kanseri ameliyatınızdan önce bir plastik cerrah ile görüşmenizde fayda vardır.  Seçenekleriniz arasında meme implantı ile yeniden şekillendirme veya kendi dokunuzu kullanarak yeniden şekillendirme olabilir. Bu işlemler mastektominiz sırasında veya daha sonraki bir tarihte yapılabilir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları ve protonlar gibi yüksek güçlü enerji ışınlarını kullanır. 

Tüm memenin dış ışın radyasyonu lumpektomiden sonra yaygın olarak kullanılır

Büyük meme kanserleri veya lenf bezlerine yayılmış kanserler için mastektomi sonrası göğüs duvarına radyasyon tedavisi önerebilir.

Radyasyon tedavisi üç gün ila altı hafta arasında sürebilir. Kanseri tedavi etmek için radyasyon kullanan bir doktor (radyasyon onkoloğu) durumunuza, kanser tipinize ve tümörünüzün konumuna göre sizin için en uygun tedaviyi belirler.

Radyasyon tedavisinin yan etkileri arasında yorgunluk ve radyasyon alan ciltte güneş yanığı benzeri bir kızarıklık bulunur. Göğüs dokusu ayrıca şişmiş veya daha sert görünebilir. Nadiren, kalp veya akciğerlere hasar veya çok nadir olarak tedavi edilen bölgedeki ikinci kanserler gibi daha ciddi problemler ortaya çıkabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücreleri gibi hızlı büyüyen hücreleri yok etmek için yapılan ilaç tedavisidir. Kanserinizin vücudunuzun başka bir yerine geri yayılma  veya tekrarlama riski yüksekse, doktorunuz kanserin tekrarlama şansını azaltmak için ameliyattan sonra kemoterapi önerebilir.

Kemoterapi bazen daha büyük meme tümörlü kadınlarda ameliyattan önce verilir. Amaç, tümörü ameliyatla çıkarmayı kolaylaştıran bir boyuta küçültmektir.

Kemoterapi, kanseri zaten vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan kadınlarda da kullanılmaktadır. Kanseri kontrol altına almak ve kanserin neden olduğu semptomları azaltmak için kemoterapi önerilebilir.

Kemoterapi yan etkileri aldığınız ilaçlara bağlıdır. Yaygın yan etkiler arasında saç dökülmesi, bulantı, kusma, yorgunluk ve artmış bir enfeksiyon geliştirme riski vardır. Nadir yan etkiler arasında erken menopoz, kısırlık (menopoz öncesi ise), kalp ve böbreklere verilen hasar, sinir hasarı ve çok nadiren kan hücresi kanseri sayılabilir.

Hormon tedavisi

Hormon tedavisi  belki de daha doğru bir şekilde hormon engelleyici tedavi olarak adlandırılan , hormonlara duyarlı meme kanserlerini tedavi etmek için kullanılır. Doktorlar bu kanserleri östrojen reseptörü pozitif (ER pozitif) ve progesteron reseptörü pozitif (PR pozitif) kanserler olarak adlandırır.

Hormon tedavisi, kanserinizin geri dönme olasılığını azaltmak için ameliyattan önce , sonra veya başka tedavilerle birlikte kullanılabilir. Kanser zaten yayılmışsa, hormon tedavisi ile küçülebilir ve kontrol edebilir.

Hormon terapisinde kullanılabilecek tedaviler şunlardır:

Hormonların kanser hücrelerine bağlanmasını önleyen ilaçlar (seçici östrojen reseptörü modülatörleri)

Menopozdan sonra vücudun östrojen yapmasını engelleyen ilaçlar (aromataz inhibitörleri)

Yumurtalıklarda hormon üretimini durduran cerrahi veya ilaçlar

Hormon terapisinin yan etkileri spesifik tedavinize bağlıdır, ancak sıcak basmalar, gece terlemeleri ve vajinal kuruluk içerebilir. Daha ciddi yan etkiler arasında kemik incelmesi ve kan pıhtısı oluşma riski vardır.

Hedefe yönelik ilaç tedavisi:

Hedefe yönelik ilaç tedavisi, kanser hücrelerinde belirli anormalliklere saldırır. Örnek olarak, birkaç hedefli terapi ilacı, bazı meme kanseri hücrelerinin, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) olarak adlandırılan aşırı ürettiği bir proteine ​​odaklanır. Protein meme kanseri hücrelerinin büyümesine ve hayatta kalmasına yardımcı olur. Çok fazla HER2 yapan hücreleri hedef alarak, ilaçlar sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerine zarar verebilir.

Kanser hücreleriniz, hedefli terapi ilaçlarından faydalanıp faydalanmayacağınızı görmek için test edilebilir. Bazı ilaçlar ameliyattan sonra kanserin geri dönme riskini azaltmak için kullanılır. Diğerleri, tümörün büyümesini yavaşlatmak için ileri meme kanseri vakalarında kullanılır.

İmmünoterapi:

İmmünoterapi, bağışıklık sisteminizi kanserle savaşmak için kullanır. Vücudunuzun hastalıklarla mücadele eden bağışıklık sistemi kanserinize saldıramayabilir, çünkü kanser hücreleri bağışıklık sistemi hücrelerini körleyen proteinler üretir. İmmünoterapi bu sürece müdahale ederek çalışır.

Üçlü negatif meme kanseriniz varsa immünoterapi bir seçenek olabilir; bu, kanser hücrelerinin östrojen, progesteron veya HER2 için reseptörlere sahip olmadığı anlamına gelir. Üçlü negatif meme kanseri için immünoterapi, vücudun diğer bölümlerine yayılmış gelişmiş kanseri tedavi etmek için kemoterapi ile birleştirilir.

Destekleyici (palyatif) bakım

Palyatif bakım, ağrı ve  hastalığın diğer semptomlarından kurtulmaya odaklanan özel tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayan ekstra bir destek katmanı sağlamak için sizinle, ailenizle ve diğer doktorlarınızla birlikte çalışır. Palyatif bakım, cerrahi, kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi diğer agresif tedavilerden geçerken kullanılabilir.

Palyatif bakım, diğer uygun tedavilerin tümü ile birlikte kullanıldığında, kanserli insanlar daha iyi hissedebilir ve daha uzun yaşayabilir.

Palyatif bakım bir doktor, hemşire ve diğer özel eğitimli profesyoneller tarafından sağlanmaktadır. Palyatif bakım ekipleri kanserli insanlar ve aileleri için yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakım şekli, tedavi edici veya aldığınız diğer tedavilerle birlikte sunulur.

Bir cevap yazın