NST İŞLEMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

NST, özellikle son yıllarda gebelik takiplerinde vazgeçilmez bir yöntem haline gelmiştir.

Kardiyotokografi (Kardiyo=kalp, toko=rahim kasılması) veya kısaca “toko” adı verilen cihazla bebeğin kalp atışlarının seyrini, bebek hareketleriyle ve varsa kasılmalarla olan ilişkisini temel alarak bebeğin iyilik halini değerlendiren bir testtir. Doğum eylemi esnasında da aynı amaçlarla kullanılır.

NST nasıl uygulanır?

Cihazın “Prob” olarak tabir edilen ve gebenin karnı üzerine sabitlenen iki alıcı ucu vardır. Problardan biri rahmin kasılmalarını (Uterin kontraksiyon) diğeri ise bebeğin kalp seslerini algılar. Algılanan kasılmalar ve kalp sesleri cihaz tarafından bir grafik kağıt üzerine aktarılır.

Yaklaşık 20 dakika süren bu işlem sırasında bebeğin kalp atım hızı ve reaktivitesi (Atım hızındaki değişkenlikleri), rahimdeki kasılmalar ve bebeğin kalbinin bu kasılmalara verdiği cevaplar hekim tarafından değerlendirilerek bebeğin sağlığı hakkında dolaylı bir bilgi elde edilmiş olur. Kalp atımları ve rahim kasılmaları aynı anda bir grafik kağıt üzerine basılır. Üst kısım kalp seslerine, alt kısım ise rahim kasılmalarına aittir.

NST özellikle gebeliğin son aylarında bebeğin sağlığını gösterdiği gibi doğum sırasındaki monitörizasyonda (İzlemde) da son derece önemlidir.

NST ne zaman yapılır?

Riski olmayan gebeliklerde, NST uygulamasına 36. gebelik haftasından sonra haftada bir, 40. gebelik haftasından sonra ise 3 günde bir tekrarlanması önerilir. Uygulamanın, bebeğe hiçbir olumsuz etkisi yoktur. NST özellikle anne adayının bebek hareketlerinde azalma olduğunu ifade ettiği durumlarla, kasılmaların varlığından şüphelenildiği anlarda kullanıldığında oldukça değerli bilgiler sağlar. Bu şekilde doğum eyleminin başlayıp başlamadığı, bebeğin içeride sıkıntıda olup olmadığı indirekt olarak anlaşılabilir. NST, yanıltıcı sonuçlara yol açmaması için anne tok karınla iken yapılır. O yüzden NST tetkiki için gelmeden önce tok olunmalıdır.

Bütün testlerde olduğu gibi NST’nin de hata payları vardır. NST’nin reaktif (İyi sonuçlu) olması nonreaktif (Kötü sonuçlu) olmasından daha güvenilir bir bulgudur. NST’de reaktif yani iyi sonuç alındığında güvenilirlik yüzde 95’tir. Yani fetus yüzde 95 olasılıkla gerçekten iyi durumdadır. Fakat NST non-reaktif yani kötü sonuç verdiğinde fetusun gerçekten kötü (Sıkıntı, fetal distres) durumunda olma oranı yüzde 40’dır.

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hale Erbaş

What do you think?

HAMİLELİKTE BEBEĞİN ZEKASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Uyuz Hastalığına Karşı Ne Yapmalıyız? | Dr. Feridun Kunak’la Evlerinize Sağlık