Ozon Nedir?

Ozon bir oksijen türevidir ve saf oksijenden elde edilir.Biraraya gelen üç oksijen oksijen atomundan oluşan ve bir kimyasal bileşik olan ozon (O3). İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) 33 katı daha yüksek enerji taşıyan şeklidir.Havadan daha ağırdır. Tıbbi ozon tedavisinde kullandığımız medikal Ozon’un, % 1-5’i Ozon iken % 95-99’u saf oksijendir. Ozon,oda sıcaklığında renksiz, kendisine has kokusu olan bir gazdır. kimileri yosun kokusuna, kimileri yağmur sonrası toprak kokusuna, kimileri bozuk balık kokusuna, kimileri ise beklemiş çamaşır suyu kokusuna benzetir. Özellikle fırtınalı ve yağmurlu havalardan sonra,tepelerde veya sahile yakın yerlerde fark edilir.

OZONUN TARİHÇESİ

Ozon adı Yunanca “koklamak” veya ‘‘tanrının nefesi’’ anlamına gelen OZEİN’den gelir. Ozon ilk kez 1785 yılında kimyager Martin Marum tarafından kimyasal bir molekül olarak keşfedilmiştir.1840 yılında, İsviçre’de Basel Üniversitesi profesörü,Alman bilim adamı Christian Friedrich Schönbein tarafından tıbbi kullanımı başlamıştır.1860 yılında Monaco’da içme suları ozonla dezenfekte edilmeye başlandı. 1902 de Clarke H.J. ozonu anemi,kanser,diyabet,grip ve morfin zehirlenmelerinde kullandı.1980 de Horst Kief,AİDS hastasını ilk defa ozonla tedavi etti. Tıbbı anlamda dünyada en azından 150 yıldır kullanılmakta olan ozonun gerekliliği ve önemi son yıllarda daha fazlaca anlaşılmaya başlanmıştır. Klinik olarak kullandığımız ozon tedavisi, 35 yıldır özellikle başta İtalya olmak üzere Rusya, Almanya, ABD, Kanada, Malezya, Çin gibi birçok ülkede yoğun olarak uygulanmakta ve bu ülkelerde birçok ozon tedavi kliniği bulunmaktadır. Türkiye’de deniz seviyelerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında gaz şeklinde bulunur. 2000 metre yüksekliktede azalarak 0.03 – 0.04 ppm seviyelerine mevcuttur.

OZONUN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Atmosferde bulunan en önemli gazlardan biridir ve dünyamızdaki biyolojik dengeyi korumaya yardımcı olur. Güneş ve atmosferden gelen zararlı ışınları engeller. Atmosferde kirlilik yaratan bir gaz değildir.Aksine dünyadaki yaşamın devam edebilmesinin en önemli parçalarından birisidir. Ozon tabakası, atmosferin Stratosfer tabakasındadır, gökyüzünden gelen güneşten çıkan zararı olan ışınlar ozon tabakası tarafından emilir ve gökyüzündeki oksijenin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine neden olur. Ayrıca  ozon , gökyüzünden yeryüzüne inerken tüm zararlı bakteri, mantar ve virüsleri yok ederek yeryüzüne inmelerine engel olur ve yeryüzüne oksijen olarak iner .           

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde , dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır.Ozon,bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir. 

Formülü:O3

Molekül ağırlığı: 48

Yoğunluk: 2,144

Kaynama: -111,3 C

Renk: – 146 C açık mavi sıvı 

Renk: – 220 C koyu mavi kristal 

Renk: + C renksiz

Koku: 0,02 ppm den sonra keskin koku, Yarılanma ömrünü tamamladıktan sonra koku kalmaz.

Sudaki çözünürlük O C derece: 0,64

Yanıcılık: Yanıcı değil. Ancak Yanma olayını kuvvetle destekler

Yangın ve Patlama riski: Ozon kararsız bir gazdır ve normal koşullarda oksijene ayrışır. 

OZONUN TIBBİ ETKİLERİ

*Anti oksidan sistemin aktivasyonu,                                                                                                                                                  *Metabolik enzim ve hormon regülasyonu, *Hücre oksijenasyonu(oksijenlenme) ve dolaşımın düzenlenmesi,iyileşmesi,                                                                                                                            *Hemopoez(kan yapımı) ve koagülasyon(pıhtılaşma)un düzenlenmesi , *Oksidasyon,yara dezenfeksiyon, antimikrobik etkinlik.Lokal Bakterisidal, virisidal, fungisidal etki. *Organ fonksiyonlarının düzenlenmesi , dokuları güçlendirmek,            

*İmmün sistemin aktivasyonu ve güçlenmesi,immün modülasyon ,                                                                                                                                                         *Hücre rejenerasyonu(yenilenmesi) ,                                                                                                                                        

OZONUN TIP DIŞI KULLANIM ALANLARI

-Ağır metallerin uzaklaştırılmasında

-Aflatoksin arındırılmasında

-Bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonunda

-Gıda depolamada ozon

-Gıda ve havadaki  kükürtün giderilmesinde

-Gıda endüstrisinde şişe ve yemek kaplarının dezenfeksiyonunda

-Hava ile bulaşan hastalıklardan korunmada

-Marketlerde ve manavlarda ürünlerin bozulmasını  engellemek için ozon kullanımı

-Kırmızı et işleme tesislerinde ozon kullanımı

-Konteynır dezenfeksiyonunda ozon kullanımı

-Ozon gazının balık yetiştiriciliğinde kullanımı

-Klima sistemlerinde

-Ortam havasını temizlemede

-Suların dezenfeksiyonunda    

-Yüzme havuzlarında ozon

-Tat, renk, bulanıklık ve koku gideriminde

-Tavukçulukta ozon kullanımı

-Veterinerlik ve hayvancılıkta enfeksiyon giderilmesinde

-Yemek fabrikalarında ozon kullanımı

-Soğuk hava depolarında ozon kullanımı

-Seralarda ozon kullanımı

 

                              2

TIBBİ OZON TEDAVİSİ NERELERDE KULLANILIR

Terapötik bir ajan olarak ozon ,her zaman saf ozon ve saf oksijenin bir karışımıdır. Uygulamaya göre, ozon konsantrasyonu 1 ile 100 μg / ml arasında değişebilir (O3’ün% 0.05 – 5’i). Ozon terapisti, tam dozu tıbbi endikasyon ve hastanın durumuna göre belirler. Ozon diğer tedavilere ek olarak uygulanır ve tamamlayıcı tedavi grubuna girer. Aşağıdaki hastalıklarda uygulanabilir.

-ENFEXİYONLAR-

Tıbbi ozon bakterisit, fungisit ve virusid özelliklere sahiptir, bu nedenle enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca virüslerin neden olduğu bakteri ve hastalıklarda yaygın olarak kullanılır. 

Viral hastalıklar:Herpes simpleks (yüz herpes), herpes zoster (zona). Her iki uç türü de virüslerden kaynaklanır. Dudak uçları (labial H.), sıklıkla tekrarlayan ve çok nahoş bir hastalık olan ozon tabakası ile diğer yöntemlerle birlikte büyük başarı ile tedavi edilebilir. Herpes zoster veya zona durumunda, ozon tabakasının tamamlayıcı uygulaması, hem ozonlanmış su kompresleri hem de O3 otohaemotransfüzyonları şeklinde faydalıdır.

Enfekte cilt: Ozonun fungisit ve bakterisit özellikleri medikal ozonu küf ve kalıcı mantarlara karşı mücadelede etkili bir terapötik ajan yapar, özellikle bakteri enfeksiyonlu ayaklarda, gövdedeki mantar enfeksiyonlarında ,enfekte yaralarda kullanılır.

Açık yara ülserleri (dekübit) : bacak ülserleri, diyabetik kangren veya gecikmiş  iyileşme süreçleri ile kolayca görülebileceği gibi enfekte olmuş yaraların lokal tedavisi klasik uygulama alanlarına aittir. tıbbi ozon özellikle dezenfektan, bakterisit ve fungisitlerden, yani mikropsuz ve temiz bir yara oluşturur.

-DOLAŞIM BOZUKLUKLARI-

Dolaşımdaki arteryel bozukluklar, diğer semptomların yanı sıra, sadece kısa mesafeler yürüdükten sonra bacaklarda veya ağrılarda soğukluk hissi (“kısayol” sendromu) uyarı işaretleridir, daha fazlası için ozon tedavisinin klasik bir göstergesidir. 

-YAŞLI HASTALARDA DESTEK TEDAVİSİ-

Koruyucu hekimlik ve tedavi:Yaşlı hastalar, tıbbi ozon tedavisine çok iyi yanıt verir, çünkü bu durumda, tüm dokular için bir oksijen kaynağı sağlamak, bağışıklık sistemini harekete geçirmek ve bunun gibi tüm klinik avantajlarından faydalanmak mümkündür. Vücudun kendi antioksidanları ve radikal temizleyicilerini tedarik etmesi. Ayrıca, serebral dolaşım bozuklukları üzerindeki olumlu etkisine sahiptir, fiziksel performansta genel bir azalma, yürürken güvensizlik ve baş dönmesi hissi. 

-GÖZ HASTALIKLARI-

Yaşa bağlı dolaşım bozuklukları ayrıca atrofik ve  dejeneratif değişiklik gösteren gözleri de etkiler. Örneğin, senil maküler dejenerasyon ,retinitis pigmentosa, stargart hastalığı,optik sinir atrofisi

-BAĞIRSAK HASTALIKLARI-

 proktit ve kolit,bağırsak iltihaplı süreçlerde, özellikle erken aşamalarında, ozonun rektal gaz üflemesi şeklinde O3’ün lokal olarak uygulanmasının çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. 

-KARACİĞER HASTALIKLARI-

Karaciğer hücrelerinin fonksiyonlarında yardımcı olarak karbonhidrat, yağ ve şeker seviyesini normalleştirir.Karaciğer hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak, karaciğer yetersizliği ve karaciğer  yağlanmasında  destekleyici olarak kullanılır.Karaciğer iltihaplarının,ilaç ve kimyasallarının karaciğer üzerindeki tahribatının en az seviyede olmasını sağlar.

Karaciğerin enflamatuar hastalıkları, tıbbi ozonun klasik endikasyonları arasındadır. hepatit A tedavisinde ise, aksi halde, bir hepatit B virüsü (HVB = Hepatit B), genellikle kronik bir seyir, problemlerin (HVA hepatit A =) ve tam iyileşmeye neden olur. 

-ARTRİT-

Artrit ,romatizma , iskelet veya kasın birkaç ağrılı hastalığını içerir, kısmen de fonksiyonel kısıtlamaları ifade eder. Genel olarak, buradaki tıbbi ozonun uygulanması, tamamlayıcı bir önlem olarak kabul edilebilir. Romatizmal artrit (kronik poliartrit) durumunda, deneyimlerimiz ozon otohemoterapisinin, akut olmayan fazda uygulandığında oldukça faydalı bir tamamlayıcı tedavi  olduğunu göstermektedir. Buradaki immünomodülatör ve antiinflamatuar özellikleri, temel etki prensibidir.

Ayrıca yoğun adale ağrıları, yorgunluk, uyku bozuklukları ile seyreden ve çok yaygın rastlanan bir hastalık olan fibromiyaljide başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

ANTİ-AGİNG-

 İşyerindeki stres durumları veya aşırı fiziksel ve zihinsel stres koşulları, özellikle O3 uygulamasına iyi yanıt verir. Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizmasını aktive etme kabiliyeti genel refahta bir iyileşme sağlar ve onunla birlikte genel bir canlandırmayı da beraberinde getirir. Profesyonel sporcular ve kadınlar. Ozon fiziksel performansı iyileştirir ve rejenerasyon aşamasını kısaltır.

Antiaging ve enerji kazanmak için ozon: Anti-aging  ve yeniden canlanma için kullanılır. Tamamen sağlıklı kişilerde, yaşlanmayı geciktirmek, enerji kazanmak ve hastalıklardan korunmak için kullanılabilir. Vücudun enerjisini artırdığı gibi beynin enerjisini de artırır, hafızayı güçlendirir. Sınava hazırlanan gençler, yüksek tempolu iş adamları, zihnini sürekli kullanan insanlar, sporcular için güçlü bir dopingdir. Ozonterapi ile kişi gerek zihinsel gerek bedensel yorgunluğu daha az hisseder. Ayrıca yaşlı kişiler ozon tedavisine oldukça iyi yanıt verirler. Bütün klinik avantajlarının yanı sıra oksijenin dokular tarafından daha iyi kullanımını sağlar, bağışıklık sistemini harekete geçirir ve vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikallere karşı savaşan hücreleri harekete geçirir. Bunun ötesinde beyindeki dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri mevcuttur. Bunlara ek olarak ozon tedavisi yaşam kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır. Sağlığımızı kaybetmemizin nedeni çoğunlukla hücrenin işleyişi sırasında oluşan atık (serbest radikal) maddelerdir ki, bunlar vücuttan yeterli süre ve miktarda atılmadıklarında zararlı maddeye (toksinlere) dönüşürler.

Sağlıklı yaşlanma ve genç kalabilmeyi sağlamayı amaçlayan ozon tedavisi ile uzun yıllar gençliğinizi korumak ve dinç kalmanızı sağlamak elinizdedir… Anti-aging’te amaç yaşlanmayı mümkün olduğu kadar yavaşlatmak ve vücudun bir bütün olarak sağlıklı yaşlanmasını, fiziksel olarak da sağlıklı olmasını sağlamaktır. Antiaging’ten amaçlanan tüm etkileri Ozon tedavisi ile sağlamak mümkündür.

Ozon sayesinde bağışıklık sistemi harekete geçirilir bunu takiben vücudun kendi antioksidanları ve serbest radikallere karşı savaşan diğer hücreler de aktive olurlar.Yaşlanma nedeniyle uzun süredir yeterince oksijenlenemeyen hücreler ozon tedavisinden sonra artık fonksiyonlarını daha yüksek oranda gerçekleştirebilmektedirler.Ozon, yaşlanmayı önleyici etkilerin yanı sıra fiziksel dayanıklılığı ve yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırır.Cildin kendisini yenilemesini sağlar.

KRONİK YORGUNLUK TA OZON

Kronik Yorgunluk Kapalı ortamlarda yaşayan insanlar düşük oksijenle yaşarlar. Bundan farklı başka nedenlerle de vücudun iyi oksijenlenememesi kronik yorgunluğa neden olur. Ne kadar uyursanız uyuyun dinlenmiş uyanamıyorsanız, sabahları yataktan kalkmak istemiyorsanız, içinizden hiçbir iş yapmak gelmiyorsa ve efor sarfetmekten kaçınıyorsanız sizde de kronik yorgunluk sendromu olduğunu düşünebilirsiniz. Enerjinizi,  psikolojik durumunuzu ve bilişsel düzeyinizi olumlu etkileyecek ozon tedavisine ihtiyacınız olabilir.

GRİPTE OZON TEDAVİSİ

Ozon terapi tüm mikroplara karşı savunma sistemi hücrelerini arttırır. Bu mikroplara karşı doğrudan öldürücü etkisi de vardır. Aynı zamanda insanlarda var olan hastalıkları kısmen veya tamamen iyileştiren yaşam kalitesini arttıran ve zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olan detoks etkisi olan bir tedavidir.

Ozon tüm virüsleri tahrip edebilir ancak her virüsün yapısından kaynaklanan farktan dolayı ozona hassasiyeti farklıdır.Özellikle virüsün dış kısmında zarf denilen lipit tabakası olanlar ozona daha hassastır.Çünkü ozon molekülü lipitleri parçalama özelliğindedir. Grip(influenza)virüsünde dış kısmında zarf olduğundan ozona en hassas virus grubundadır.Ozon terapi kürü içinde kanın ozonlanması yöntemine ek olarak mutlaka ozon aşısı  da denilen minör uygulama yönteminin de eklenmesi gerekmektedir. 

KİLO VERMEDE OZON TERAPİSİ

Ozonterapi kilo vermeye yardımcı olabileceği öne sürülen bir yöntemdir. Damardan yapılan ozonterapi yüzde 40 oranında vücudun metabolizmasını hızlandırır. Hızlı metabolizma sayesinde yağ yakımı artar.Selülit tedavisinde ozon farklı mekanizmalarla etki gösterir. Cilt altında biriken yağ asitleriyle etkileşerek yağ zincirlerinin kırılmasına ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Selülitte önemli bir problem olan oksijen eksikliğini giderdiği, kan akımını o bölgede de artırdığı için yağ dokusunun metabolizmasını normale döndürdüğü ileri sürülür. Bölgesel zayıflama için Ozon lipoliz: Bu uygulamada ozon gazı çok ince mezoterapi iğneleri ile incelme istenen bölgedeki yağ dokularına enjekte edilir. Özellikle göbek ve basen gibi yakılması çok zor olan depo yağların biriktiği bölgelerde ozon gazı enjeksiyonu oradaki depo yağların yakılabilir yağ hale gelmesini sağlar. Kişinin beraberinde günlük 30-45 dk lik yürüyüş ya da kardiyo egzersizleriyle ve mutlaka bol su içimi ile bu bölgelerdeki yağlarından kurtulması mümkündür. Yağları eriyen bölgelerde sarkma problemi genellikle görülmez. Uygulanan ozon bir yandan yağların parçalanmasını sağlarken aynı zamanda hücre yenilenmesini ve kollojen yapımını uyararak doku toparlanmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda insülin-glisemi (kan şekeri) dengesi düzenlenir ki bu da özellikle karbohidrat krizlerini engelleyerek aşırı tatlı veya karbohidrat tüketimini azaltır. Yine vücutta varsa eğer insülin direncinin kırılmasını sağlayarak vücuda alınan şekerin yakılmasına yardımcı olur.

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA OZON

Ozon tedavisi, sinir sistemi hastalıklarında beyin oksijenlenmesini arttırarak ve damar düzenleyicisi olarak kullanılabilmektedir;Baş ağrısı ve Migren tipi gerilim ağrılarında,,beyin kanlanması veya oksijenlenmesinin azaldığı durumlarda fizik kapasitede azalma, yürüme güçlüğü ve baş dönmesi gibi belirtilere kendini gösteren beyindeki dolaşım bozukluklarında ve buna bağlı nörolojik hastalıklarda olumlu etkileri mevcuttur.Polinöropati,myotoni,muskuler distrofi,ALS,demans,MS vb. hastalıklarda destekleyici olarak kullanılır.

AKCİĞER HASTALIKLARINDA OZON

İmmünmodülatör (bağışıklı sistemi düzenleyicisi) ve mikrop öldürücü etkisiyle ASTIM, BRONŞİT, ZATÜRRE, TÜBERKÜLOZ, KOAH gibi hastalıkların tedavisinde,ilaçların azaltılmasına ve nefes darlığının azaltılmasına yardımcı olur, alerji ve astım krizlerinin daha az şiddet ve sıklıkta oluşmasına neden olur. Özellikle astım ve alerjik bronşitlerde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

KALB HASTALIKLARINDA OZON 

Kalp hastalıklarının tümünde ozon tedavisi diğer tedavi yöntemlerini desteklemek amacıyla kullanılır.Kalp yetmezliklerinde,Kalp kası hastalıklarında,Koroner damarları tıkanıklarında, oksijenlenmeyi arttırarak, damar içi basıncı düşürerek, kanın akışkanlığını azaltarak, kalp iletimini ve dolayısıyla ritmini düzenleyerek kalbin önündeki yükü azaltarak etkili olur.

DİYABETİK AYAKTA OZON TEDAVİSİ 

Diabetes Mellitus’un önemli komplikasyonlarından biri olan ve diyabetin yarattığı olumsuz zeminde gelişen diyabetik ayak ülserleri, iyileşmeyen yara ve gangren nedeniyle ekstremite, hatta hayat kaybına yol açabilen ciddi olgulardır. Tüm diyabetlilerin %15’i hayatları boyunca bir kez diyabetik ayak sorunu yaşarlar, travmatik olmayan amputasyonların %50’si diyabetik ayak nedeniyledir. Diyabetik ayak yaraları; immun yanıt da bozulduğu için enfeksiyona yatkındırlar.

Nedenleri: 1- Damarsal yapılarda bozulmalar (Anjiopati)

                    2- Kan kimyasında değişimler                    

                   3- Periferik sinirlerde bozulmalar (nöropati)

Hem kan yoluyla (major) ozonterapi , hem kas içine (minör) hem de yara olan uzva ozon torbalama uygulanarak tedavi sürdürülür.

-NEOPLASTİK HASTALIKLAR (Kanserde ozon)-

Tümör hücresinin oksijensiz ortamda  yaşayan (anaerobik )olduğu,vücuttaki ‘onkojen’ler  yani tümörgenlerinin,stres, kirlilik, radyasyon yanında oksijensizlik gibi faktörlerle uyarılarak kanserin başlayabildiği,oksijen eksikliğini, kanserin yayılmasını kolaylaştırdığı, kanser hücrelerinin, oksijen açısından zengin bir ortamda varlıklarını sürdüremediği, yeterli oksijen sağlandığında ise tümör dokusunun beslenmesinin bozulduğu ve tümör hücrelerinin öldüğü,ozonun, direkt tümör hücrelerini öldürücü etkisi(oksidasyon-yakıcı-etkisi) yanında tamamlayıcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini engelleyici ve tümör üzerindeki yokedici etkilerini arttırarak tamamlayıcı tedavi olarak oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Otohaemotransfüzyon olarak uygulanan ozon, malign koşullar altında ek bir biyolojik tedavi biçiminde büyük avantaja uygulanabilir. Ozonun immünoaktivasyon özelliğini kullanarak düşük dozda uygulandığında ortaya çıkıyoruz. Bağışıklık hücreleri – lenfositler, yardımcı ve bastırıcı hücreler, doğal öldürücü hücreler gibi – ozonun, örneğin interferonların ait olduğu sitokinler denilen haberci proteinleri üreterek yanıt vermeye biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktive edilir. Aslında ozon, vücudun kendi interferonları ve interlökinlerinden daha büyük miktarlarda üretmesine neden olur. 

-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEMEKTE OZON UN ROLÜ-

Düşük konsantrasyonlarda uygulandığında, bağışıklık sistemini aktive eder, regüle eder. İmmünmodülator etki adı verilen bu etki sayesinde,bağışıklık sisteminin dengeli ve sağlıklı çalışmasını sağlar, bu aktivasyona cevap olarak, vücudun bağışıklık hücreleri, sitokinler (interferonlar ve interlökinler gibi önemli aracılar dahil) adı verilen özel haberciler üretir. Bunlar bağışıklık sisteminin diğer hücrelerine haber verir. Vücudun kendi antioksidanlarını ve radikal temizleyicilerini harekete geçirir. Bu nedenle, ozonun neden kronik iltihaplanma ile ortaya çıkan hastalıklarda kullanıldığını anlamak mümkündür. Bu, tıbbi ozon uygulamasının, immünolojik yetersizliği  olan hastalarda immün sistemin aktivasyonu için çok faydalı olduğu anlamına gelir.

                3

OZON TEDAVİSİ KULLANILDIĞI HASTALIKLAR

Virüs, bakteri veya mantarlardan kaynaklanan sistemik enfeksiyonlar

Bağırsak ve vajinal kandidiyazis

Otoimmün hastalıklar

Kısırlık ve endometriozis sorunları

Tamamlayıcı bir tedavi olarak kanserde

Selülit ve lokalize obezite

Dejeneratif hastalıklar

Fıtıklaşmış diskler ve spinal ağrı

Kapatılmayan ülserler ,enfekte yaralar, zayıf iyileşme.

arterioskleroz

Antiaging tedavisi

Fibromiyalji ve Kronik Yorgunluk Sendromu

Diğer terapötik tekniklerin güçlendirilmesi

Enfekte yaralar

İyileşmeyen kronik yaralar

Diyabetik ayak yaraları

Dolaşımdaki değişiklikler.

Azalan bağışıklık

Kronik ağrı, osteoartrit, artrit, inflamatuar barsak hastalığı gibi kronik enflamatuar hastalıklar.,

Diabetes mellitus (şeker hastalığı)

Romatoid artrit

Fibromiyalji

Nörovejetatif hastalıklar: Alzheimer, parkinson, demans

Pulmoner hastalıklar: Amfizem, KOAH, akut respiratuar stres

Oftalmolojik hastalıklar: Retinitis pigmentosa, katarakt, glokom, yaşa bağlı maküler dejenerasyon

Vasküler hastalıklar: Hipertansiyon, venöz yetmezlik, periferal arteriyel hastalık, venöz staz

Viral hastalıklar: Herpes simplex, herpes zoster, AIDS, hepatit A, B, C, human papilloma virus

Serebral palsi

Alerjik hastalıklar 

Dolaşım bozuklukları

Gut hastalığı

Candidiasis

Kronik yorgunluk sendromu

Sistemik Lupus Eritematozus

Crohn hastalığı

Enflamatuar bağırsak hastalığı

Avasküler nekroz (AVN)

Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak

————————————————————————————————————————————

 

   4

OZON TEDAVİSİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DURUMLAR:

Eğer Şu an aktif ilaç kullanıyorsanız (tansiyon ilaci,dogum kontrol ilaci,vs..)ilaçlarınızı ozon tedavisinden 4 saat önce veya ozon tedavisinden 4 saat sonra almanızı tavsiye ediyoruz.

Ozon tedavisinden en az 8 saat önce alkollü içecek tüketmeyiniz .Mümkünse tedaviniz süresince alkol almayınız.

Eğer hamileyseniz hamileliğiniz süresince ozon tedavisi yaptırmayınız.

Ozon tedavisinden bir saat önce ve ozon terapiden bir saat sonra vitamin c içeren herhangi bir şey almayınız.

Eğer kemoterapi tedavisi görüyorsanız bu tedaviden sonra ozon tedavisi almak için en az 4 gün beklemenizi tavsiye ederiz .

Tedaviye açılarak değil de hafif bir şeyler yiyerek geliniz.

OZON KİMLERE UYGULANMAZ?

Ozon güvenilir ve doğal bir tedavi yöntemidir. Doğru uygulandığında neredeyse hiçbir yan etkisi yoktur.

Favizim (GL-6-F dehidrogenaz enzim eksikliğinde

Aşırı hormon yüksekliği ile seyreden hipertiroidi

İleri derece kansızlık, kanama ve pıhtılaşma bozukluğu olanlarda

Kronik ve tekrarlayıcı pankreas iltihaplarında

Yeni gelişmiş kalp krizi ve beyin kanamalarında uygulanmaz.

 

                                  5

OZON TEDAVİSİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

1-Sistemik Uygulama Olarak Ozon ile Majör Otohemoterapi (MAH)

Major otohemoterapi: Bu uygulamada kana karıştırılan ozon karışımı moleküller ve hücrelerle hızla reaksiyon girer. Her seansta damar yolu açılıp 100 ml yani bir çay bardağı  kadar kan bu işlem için özel tasarlanmış tek kullanımlık cam şişe içine alınır ve burda ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar aynı damar yolundan vücuda geri verilir.Kan yolu ile yapılan bu tedavinin etkileri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Kanda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ihtiyacı olan dokulara daha fazla oksijen bırakmasına yardımcı olur. anti-oksidan savunma sistemi ni güçlü bir şekilde destekleyerek, hem dokuların oksijen kullanma miktarlarını artırmakta hem de ortaya çıkan zararlı oksijen radikallerinin zararsız hale getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Şişmanlık, hipertansiyon, tip 2 şeker hastalığı ve metabolik sendrom gibi uzun süreli hastalıklar da antioksidan savunma sistemi zayıflamıştır. 

Major otohemoterapinin faydaları:

Diabetiklerde şeker metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olur.

Doku oksijenizasyonunu arttırır.

Damar proliferasyonuna yardımcı olur.

İmmün sistemi güçlendirdiğinden enfeksiyonla mücadelede yardımcıdır.

Prosedür: MAH’de, steril koşullar altında, 50-100 ml venöz kan hastadan sodyum sitratlı bir vakum şişesine alınır, burada ozon gazı kana eklenir,ekstrakorporeal (vücut dışında) olarak kapalı, steril ve basınçsız bir sistemde  ve damla infüzyonu yoluyla hastaya geri verilir. 

Ozon, hastanın kanına eşit ve homojen olarak geçmelidir ve kısa reaksiyon süresinde (1 saniyeden düşük) olabildiğince büyük bir reaksiyon yüzeyi oluşturmak için tercihen mikro kabarcık –micropearl- sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle , neredeyse tüm Eritrositler ve Lokositler ozon ile mümkün olduğu kadar çok reaksiyonuna girerek maksimum etki sağlanır.Gaz karışımındaki oksijende şişedeki sıvı seviyesinin üzerinde O2 gazı tabakası oluşturur, Vücut dışında kanla teması takiben, hiçbir ozon molekülü ve hiçbir oksijen molekülü hastanın vasküler sistemine girmez. Yalnızca ozon ile kanın hücresel bileşenleri arasındaki reaksiyon sonucu ortaya çıkan ürünler; örneğin, radikal olmayan ozon hidroperoksitler vücuda geri verilir. 

2-Rektal Ozon İnsuflasyonu

Bu yöntem, ozon terapisinde kullanılan en eski uygulama biçimlerinden biridir. Pediatride tercih edilen bir yöntemdir.

Endikasyonlar :     – Lokal= Ülseroz kolit,Proktit, Anal fistüller ve fisürler

                                  -Sistemik =MAH endikasyonlarI,Hepatit B ve C,İmmünomodülasyon için                                          

3-Ozonla Minör Otohemoterapi

Bir nonspesifik immünostimülan terapi olarak,Endikasyonlar:Akne vulgaris (yaygın akne),Alerjiler,Kanser tedavisinde yardımcı olarak,İmmünoaktivasyon

Minör Otohemoterapide, aseptik koşullar altında, 2-5 ml kan intravenöz olarak alınır ve bir steril, 30 ml tek kullanımlık enjektöre çekilir ve 10 ml ozon le karıştırılır, kuvvetli bir şekilde çalkalanır ve ventrogluteal bölgede kas içine yavaş bir şekilde yeniden enjekte edilir. Ozon konsantrasyonu: 10-20 µg/ml.

4-Topikal Ozon Uygulamaları

Topikal ozon uygulaması ile, ozonlanmış su veya ozon kremi (ozonitler), Ozona dirençli plastik torbalarda basınçsız trans cutanöz banyo şeklinde uygulama ,Kupa ile düşük basınçlı ozon uygulaması ,Düşük basınçlı plastik torbada kullanılarak yara iyileştirme etkisi oluşmaktadır.

Endikasyonlar:Ulkus kruris, dekübitus ülserleri,Yanıklar ve süperenfekte yanıklar,yaralar,herpes simplex, herpes zoster, mikoz,Göz yaralanmaları ve enfeksiyonları.

Ozonlanmış Su

Topikal uygulamalarda, ozonlanmış suyun kullanılması artık önem kazanmaktadır. Ozon suda moleküler haldedir; üç atomlu moleküler oksijen olarak bulunur. Bidistile su (aqua bidestillata) ve yüksek kalitede bir ozon jeneratörü kullanırken, oda sıcaklığındaki her ml su için yaklaşık olarak 20 µg ozonluk bir maksimum doygunluk elde edilebilir. Uzun süreli etkisi bulunan ozon kremi gibi ozonitlerin aksine, ciltle teması halinde anında tepki gösterir.

Lokal enfeksiyonlar,Ulkus kruris,Dekübit ülserler,Mikoz, mikotik enfeksiyonlar,Herpes simplex ve herpes zoster (gerektiğinde subkütanöz ozon enjeksiyonları dahil olmak üzere),Yanıklar ve süperenfekte yanıklar, Göz yaralanmaları ve enfeksiyonlar,Cerrahi yaralar (iyileştirme: primer veya sekonder),Travmatik veya bakteriyel kökenli ödemlerde kliniğimizde ozonlu su ile tedavi yapılmaktadır.

5-15 dakika boyunca, 100 µg/ml ozon gazı  (10 dakika) ya da 60-80 µg/ml ozon gazı (15 dakika) yaklaşık 1 litre bidistile suyun içinden küçük kabarcıklar şeklinde geçmesi ile oluşur. Bidistile suda, ozonun yarı ömrü, oda sıcaklığında yaklaşık 10 saattir ve konsantrasyon 20 °C’de yaklaşık 18-24µg/ml olarak kalır. Buzdolabında, ozonlanmış bidistile su yaklaşık 5 gün tutulabilir. Daha yüksek doz mümkün değildir; çünkü, ozonun suda çözünürlüğü, bidistile suda yaklaşık 24 µg/ml ile sınırlıdır. Ozonlanmış su, temel olarak ağrı giderici, dezenfektan ve antiflamatuar etkileri sebebiyle ve aynı zamanda enfeksiyonlu ve enfeksiyonsuz akut ve kronik yaralanmalarda doku uyarıcı özellikleri sebebiyle uygulanır ve bunlar artan bir başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Ön planda ise, perifokal ödem eliminasyonu görülecektir. Cerrahide, dental tıpta ve özellikle ağız cerrahisindeki gibi intraoperatif olarak, ozonlanmış su yıkama amaçlı kullanılmaktadır. Primer yaraların iyileşme zamanı kısaltılır ve iritasyonsuz hale getirilir. 

Ozon kremi (Ozonitler ve Peroksitler)

Ozon ve doymamış yağ asitlerinin tepkime ürünleri olarak, ozon peroksitler ve ozonitler de yaranın iyileşmesinde uyarıcıdır.

Transkütanöz Ozon Banyosu Olarak (Torbalama) 

Transkütanöz “torbalama” yöntemi, geniş, derin topikal enfeksiyonlarda tercih edilen bir yöntemdir. Burada, tedavi edilecek ekstremiteyi ya da ilgili organ üzerindeki alanı nemlendirdikten sonra, kapalı, ozona dirençli plastik torba içinde doğrudan O3 gazı uygulama işlemi yapılır. ilk olarak yüksek konsantrasyonlarda (70-100 µg/ml) ozon uygulanır. Düşük konsantrasyonlarda (< 40 µg/ml) mikrobisidal ve virüs etkisizleştirme etkileri zaten devreye girer. Yaranın iyileşmesi başladığında, konsantrasyon yeniden düşürülebilir(< 20 µg/ml) ve böylece, iyileşme süreci devam ettikçe ozonun metabolik olarak uyarıcı ve immünomodülatör etkisinden tam surette yararlanılır.

5-Intraartiküler Ozon Enjeksiyonları

Ağrının dindirilmesi, dekonjesyon, hematomalar, ısı azalmasına yardımcı ve hareket kabiliyetini arttıran tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Intraartiküler ozon enjeksiyonu, özellikle enflamatuvar ve dejeneratif kemik ve eklem hastalıkları ve post-travmatik koşullar (örneğin, spor yaralanmalarından sonra) ve büyük eklemlerin cerrahisinin dahil olduğu ve ek MAH’nin destekleyici ve stabilize edici bir fonksiyonunun olduğu amacıyla yapılır.Ozon uygulamadan önce,enjeksiyon noktalarına bir lokal anestetik ile girilebilir. İntraartiküler ozon enjeksiyonlarında, yaklaşık 20 ml hacimli omuz ve diz,periartiküler ve subkutanöz infiltrasyonlarda 10 ml’lik bir hacim kullanılmaktadır. Ozon konsantrasyonu 10-15 µg/ml’dir.Ozonun intraartiküler enjeksiyonu ,invaziv müdahale olarak kabul edilmelidir ve enfeksiyonun önlenmesi için özel aseptik önleyici tedbirleri alınması gerekmektedir.

 

6-Subkütanöz ve İntrakütanöz Uygulama (0,2-0,5 cc hacminde ozon gazı enjeksiyonları)

Herpes zoster de ,Nöral terapi amacıyla ,İntradiskal Enjeksiyonlar şeklinde uygulanabilir.

7-Ozon punctur: Ciltteki kırışıklıklar, cilt lekeleri, akne, selülit, yara izleri  gibi sorunlu durumlarda sorunlu bölgelere çok ince iğnelerle ozon molekülü enjekte edilir.

BENZER KONULAR

Report

What do you think?