Rinoplasti Nedir ?

Rinoplasti burun şeklini değiştirmeyi hedefleyen bir estetik ameliyattır. Belli bir yaşın üzerindeki kişilere uygulanabilir. Kız çocuklarında 16, erkek çocuklarında ise 18 yaşından sonra yapılan bir ameliyattır. Burun sırtındaki bir kemer, burun ucunun düşüklüğü, burunda eğrilik, burunda asimetri, burun ucunun genişliği durumunda yapılabilen bir ameliyattır. Burun dışında nefesle ilgili sorunlar olduğu zaman da rinoplasti ameliyatı sırasında nefesi açmaya dönük işlemler eklenebilir.

Burundaki birçok görünümü ilgilendiren sorun estetik girişimlerle düzeltilebilir. Kimi hasta burnunun büyüklüğünden şikayetçidir, kimisi burnunun küçüklüğünden şikayetçi olabilir. Genellikle Türkiye’de kemerli burunlar, burun ucunun düşüklüğü, burundaki asimetriler, eğrilikler, nefesle ilgili sorunlar nedeniyle başvurur bize hastalar. Ama her olgu kendi içinde ele alınmalıdır. Yaptığımız simülasyon resim çalışmaları ile ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği belirlenir. Genellikle burun analizi yapılırken de yüzün diğer özellikleriyle ilişkisine bakılır. Çenenin durumu, alnın durumu, yüzün diğer özellikleri ve bu yüz yapısı içinde burnun alması gereken şekil üzerinde karşılıklı konuşulur ve değişiklikler planlanır. Bu nedenle de burnun standart bir ameliyat olmadığını, her kişiye ayrı ayrı özel olarak tasarlanması gereken bir ameliyat olduğunu söylemek yanlış olmaz

Estetik burun operasyonları için tanımlanmış çok sayıda teknik vardır. Bunların çok ayrıntılarına girmeden genel olarak neler yapıldığını özetlemek gerekirse; burnun derisi ve yumuşak dokusu korunarak kıkırdak ve kemik yapıya ulaşılır. Burnun şeklini veren yapılar kıkırdak ve kemik yapıların oluşturduğu ölçüler ve boyutlardır. Yapılan işlemde kemik, kıkırdak bölgede farklı işlemler yapılarak şekillendirmeler yapılır, küçültülür, büyütülür, ilaveler yapılabilir, şekli değiştirilebilir ve üzerindeki yumuşak doku ve deri de bu kemik ve kıkırdak yapıya adapte olur. Dolayısıyla burun ameliyatlarında asıl değiştirilen yapılar burnun kemik ve kıkırdak yapılarıdır. Buraya ulaşmak için kullanılan teknikler de açık teknik, kapalı teknik başta olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Yapılan teknikten çok, tekniğin özelliklerinden çok ne yapıldığı daha önemlidir. Aynı sonuca farklı cerrahi tekniklerle de ulaşmak mümkündür.

Burun ameliyatı için başvuran hastaların birçoğunda aynı zamanda nefes alıp vermekle ilgili de sorunlar olabilir. Hastanın bu konuda şikayeti olsa da olmasa da burun için muayene edilmesi şarttır. Endoskop yardımıyla yapılacak bazı testler ile hastanın burun içindeki anatomisi ortaya konur, nefes alıp vermesini engelleyen sorunlar belirlenir ve aynı ameliyat sırasında bunlar için de birer çözüm yolu bulunabilir. Genellikle septum dediğimiz burnu ortadan ikiye ayıran yapıda tıkayıcılar varsa bunlar giderilir; konka dediğimiz etlerde bir büyüme varsa bunların küçültülmesi yoluna gidilir. Bir bütündür rinoplasti ameliyatı; hem şekil hem de fonksiyon olarak bir arada ele alınmalıdır ve çözüm yolları da birlikte değerlendirilmelidir.

Bazen sadece burun ucuna estetik girişimler yapmak gerekebilir. Genellikle burun sırtının, kemer bölgesinin düzgün olduğu, burun kemik bölgesinin geniş olmadığı durumlarda, burun ucu düşük ya da genişse, sadece burun ucuna dönük estetik girişimler planlanabilir. Bu ameliyatlar tüm burun ameliyatlarına kıyasla iyileşme süreci açısından da biraz daha hızlı iyileşilen, biraz daha basit ameliyatlardır. Ameliyat süresi biraz daha kısadır, iyileşme süreci daha hızlıdır. Kişinin gündelik yaşamından uzakta geçirmesi gereken süre de daha azdır. Ama bu burun ucu ameliyatlarının daha basit ameliyatlar olduğu anlamına gelmez. Planlamasından cerrahi uygulamaya kadar yine ince detayların dikkatlice uygulanması gerekir.

Report

What do you think?

Bir cevap yazın