Rızık, Bereket ve Huzur Duası – Rabbim, bize ferahlık ve bol rızık versin.

Rızık, Bereket ve Huzur Duası

– Hazreti Ali, Ebü’l-Hasan eş-Şâzilî, Abdülkadir Geylânî, İsmail bin Muhammed el-Halvetî’nin (Radiyallahu anhüm-Allah hepsinden razı olsun) Duâları helal rızık, bereket, dünya ve ahiret huzuruyla ilgili duaları sizler için bir araya getirdim. Allah istifade etmeyi nasip eylesin. Amin!

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Bütün hamd ve senalar Allah’a mahsustur.

Salât ve selâm Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sav) ve bütün Âl ve Ashâbına olsun. Ey Yüce Allah’ım! Dönüp varacağım ve mesken tutacağım yeri güzel eyle ve bu kulunu orada da ihsanlarınla mutlu et.

Ey rahmeti sonsuz Allah’ım! Gönlümü Senden gelecek her hükme karşı hoşnutluk hisleriyle doldur; Rızık olarak verdiklerinle kanaat etmemi sağla. Beni lütuflarınla sevindir ve bana nimetlerine, ihsanlarına karşı şükretmemi ilham eyle! Beni Senin yakınlığına mazhar olmuş salih kullarına dâhil et. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde lâyık olan yalnız Sensin.

Ey Allah’ım! Beni gözeten; benden önce var olan, bütün işlerime güç yetiren, üzerimde hâkimiyeti olan da Sensin. Beni bilgi, işitme görme sıfatlarınla kuşatırsın. Benim dinimi ıslah eyle! Ben Sana güvendim, Sana tevvekül ettim. Bana kifayet edecek kadar maddi ve manevî rızık ihsan eyle! Bana hoşnut olacağın amelleri yaptır, beni incitecek şeylerden kurtar, bana zarar verecek şeylerden beni koru. Sensin Vekîl, Sen benim en iyi Vekilim; en iyi yardımcımsın.(Ebü’l-Hasan eş-Şâzilî (ra)’ın Duâlarından)

Allah’ım! Ben çok zayıfım; Sen bana güç ver. Pek zelilim; izzetinle zilletimi izzete çevir. Fakr ve ihtiyacım sınırsızdır; benim Senden istediklerimin de ötesinde dinimde, dünya ve âhiretimde ihtiyacım olan her hayır ve güzelliği bana bahşet. Hizb-i Azîm’den- İsmail ibn Muhammed el-Halvetî (k.s.)

Allah’ım! Senden sonsuz haşmet ve büyüklüğün karşısında hep sükun ve tezellül hâli ile çarpan, her zaman tazarru ve yakarış hâlinde olan bir kalb; her uzvuyla sabrı yaşayan bir beden; tam bir yakîn; devamlı zikir ve hamd ile gürleyen bir dil, güzel, helal ve bol rızık, faydalı ilim, salih amelle dolu, hayırlı, uzun bir ömür, kabul gören bir tevbe, yaş döken bir göz ve salih amel diliyorum. Hizbü’s-Seyf Duası’ndan – Hazreti Ali’nin (k.v.)

Allah’ım! İşlerimde bana ferahlık ve çıkış yolu lutfeyle. Gayb hâzinelerinden en güzel ve en bereketli rızıklarla beni de rızıklandır. Amellerimin en hayırlısını sonuncusu, günlerimin en hayırlısını Sana kavuştuğum gün eyle ve o gün benden razı ol. Ey merhameti merhametlerin en hayırlısı olan Rabbim! Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. El-Fâtihâ!

Ey Allah’ım! Ne olur, yüzüme kerem ve ikramlarınla bak. Nihayetsiz fazi hâzinelerinden büyük feyiz ve hediyelerinle beni de feyizlendir. Hiç şüphesiz Senin ihsanlarına sınır yoktur. Katından İlahî bir nefha ile bana da diriliş üfle. Muhakkak ki Sen her şeye kâdirsin. Abdülkadir Geylânî (ks)-Vird-i Kebir’den

What do you think?

Bir yanıt yazın

NE DİLERSEN OLDURAN DUA VİRD-İ SETTAR TÜRKÇE TAKİPLİ/HER TÜRLÜ KAPALI KAPILARI AÇMAK İÇİN DUA

Karınca duası dinle Bereket Rızık duası dinle 99 Kere ( Evinize Bol Rızık için KARINCA DUASI )