Şeker Hastalığı Türleri Nelerdir ?

Şeker Hastalığının birden fazla tipi vardır. Bunlar; Tip I diyabet, Tip II diyabet ve Gebelik Diyabeti primer
(Başka hastalığa bağlı olmayan), diğerleri ise özel diyabet tipleri olup sekonder (Başka hastalık
nedeniyle, o hastalığa bağlı oluşan) diyabet çeşitleri olarak bilinirler.

Tip I diyabet:
Genellikle pankreasta insülin üretiminden sorumlu Beta hücrelerinin kaybı-yıkımı sonucunda ortaya
çıkar.Bağışıklık sistemindeki bozukluğa bağlı yadanedeni bilinmeyen (idiyopatik) kökenli olabilir.

Tip II diyabet:
İnsülin direnci zemininde ilerleyen insülin salgılanmasında bozukluktan kaynaklanabilir

Gestasyonel Diyabet (Gebelik diyabeti=Gestasyonel diyabet):
Gebelik ile birlikte çıkan ve genelde gebelik sonrası düzelen diyabet türüdür.

Diğer diyabet tipleri:

• Beta hücrelerinin çalışmasını etkileyen genetik kusurlar
• İnsülinin etkisini bozan genetik kusurlar
• Pankreas hastalıkları
• Hormon hastalıkları
• İlaçlara bağlı
• Bağışıklık sistemi ile ilişkili nadir diyabet çeşitleri
• İçinde diyabet de barındıran genetik sendromlar
• Enfeksiyonlar olarak sınıflanabilir.

BENZER KONULAR

Report

What do you think?

Bir cevap yazın