Sıkıntıları Açan Düğümleri Çözen “Hz. Süleyman (a.s) Duası”

Sıkıntıları Açan Düğümleri Çözen “Hz. Süleyman (a.s) Duası”

Süleyman(a.s)’ın mescid-i aksa’nın kapısının kendisine açtığı dua
Hasen-i Basir(r.a)’dan rivayet edildiğine göre;Mescid-i Aksâ’nın anahtarı Süleyman(a.s)’ın yanında bulunuyordu,bir gün mescidi açmak için geldiğinde çok zorlandı,cinşşerden ve insanlardan yardım istediyse de onlara da bu iş zor geldi.
O zaman Dâvud(a.s)’ın meclis arkadaşlarından olan pîr-i fâni bir zat gelerek:”Ey Allâh’ın Nebisi! Niçin seni böyle sıkıntılı görüyorum?” dedi.Süleyman(a.s):” Bana da,insanlara ve cinlerede bu kapısı açmak zor geldi” deyince o zat:”Şimdi sana bir takım kelimeler öğreteceğim ki baban Dâvud Nebi sıkıntıya düştüğü zaman onları söylediğinde Allâh-u Te’âlâ hemen o sıkıntısını açardı,şu kelimeleri söyle;
“Allahumme bi nurike ehtedeytu bi fadlikes teğnaytu,ve fi nimetike esbahtu ve emseytu zunubi beyne yedeyke,estağfiruke ve etubu ileyke ya Hannanu ya mennan”

“Ey Allâh! Ancak Senin nûrunla hidayet buldum,,ancak Senin lütfunla ihtiyaçlarımdan kurtuldum,ancak Senin nimetinle sabhladım ve akşma çıktım.İşte günahlarım Senin huzurunda durmaktadır,Senden mağfiret talep ederim ve Sana tevbe ederim.Yâ Hannân Yâ Mennân!(Beni bu sıkıntıdan kurtar)” Süleyman(a.s) bu kelimeleri söyler söylemez hemen kapı açıldı.”

Sıkıntıalı anlarınızda,ne yaparsanız bir türlü içinde çıkmadığınz zor bir durumda,Kilitli işlerinizin açılması için,her hangi bir dileğiniz olduğunda bu duayı tekli sayılar ile okuyalım..3-5-7-11-21-41-111-313-4444
Kaynak:(İbnü Beşküvâl Kitâbü’l-müstağisin billâhi teâ’lâ,no:22-23,sh:17-18;İbnü’l-Cezvi,Târihu Beyt’il-makds,1/56;Sâlih el-Imâd,Büstânü’l-fukârâ-1/227)

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın