Sınavlarda başarı için okunacak dualar – Allah zihin açıklığı versin!

Sınavlarda başarı ve kolaylık için okunması tavsiye edilen Duâlar ve Âyetler-Sınava giren öğrencilerimize başarılar! Sınavlar için hazırlandık inşallah. Şimdi Dua vakti! Sınava girerken, Açılmak, genişlemek anlamına gelen, 8 âyetten oluşan İnşirâh Sûresi okunabilir. (Sınav niyetiyle okunabilir.) (İnşirâh Sûresi) Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? (1) Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı (2-3) Senin şânını yükseltmedik mi?(4) Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (5) Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (6) Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. (7)Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (8)
Zor bir işle karşılaşınca okunacak duâ: Enes’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu:“Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlen ve ente tecalü’l-hazne izi şi’te sehlen” (Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor (katı) olanı, kolay ve yumuşak yaparsın. Sen istersen zoru kolaylaştırırsın!” (İbn-i Sünnî, İbn-i Hibbân)
Sınava Girmeden Önce ve Sınavın İyi Geçmesi için Okunacak Duâ Okunuşu: “Allâhümmenfe’nî bi-mâ ‘allemtenî ve ‘allimnî mâ yenfe’unî ve zidnî ‘ılmâ. Elhamdülillâhi ‘alâ külli hâl. Ve e’ûzü billâhi min hâli ehlinnâr.”
Anlamı: “Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allah’a sığınırım.”
(Tirmizi, De’avat, 130; İbn Ebi Şeybe, Dua, 42, No: 29384)
Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor. Okunuşu: “Allâhümmenfe’nî bimâ ‘allemtenî ve ‘allimnî mâ yenfe’unî verzügnî ‘ılmen tenfe’unî bihî.”Anlamı: “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, No: 1879, I, 510)
Sınav Öncesi “Bismillah her hayrın başıdır” sırrınca sınava başlarken besmele çekmeyi unutmamak gerekir. Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.
Salaten Tüncina Duası okunabilir: “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.” Saleten Tüncina Duasının anlamı “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”
Sıraya Oturunca Okunacak Dua Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet, (Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.) işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü, çöz de sözümü anlasınlar. (TAHA 25-28)
Sınav için başarı ayetleri “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” 10 defa (İsrâ Sûresi 80) – Sınavda başarı için okunması gereken bir diğer dua ise ”Kalem suresidir.”
– Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ. Hasbunallahu ve niğmel vekîl. Velhamdu lillhi Rabbil âlemîn” On dokuz defa okunacak. Sınav Başlayınca Okunacak Dua (Besmele ile) “Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere) Türkçe Meali: “Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”Her Şeye Başlanırken Okunması Gereken Dua “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr” Türkçe Meali: “Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır” (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın