Ya Cemilü Ya Allah Duası – İsmi Azam Duası – Şifa ve Deva Salavatı – Allah kabul eylesin!

Ya Cemilü Ya Allah Duası – İsm-i Azam Duası- Şifa ve Deva Salavatı
Dua içeriği: Salavât-ı Şerifeler (02:23) Arapça okunuşu (05:08) Türkçe Anlamı: (08:02) Allah kabul eylesin!
İsmi Azam Ne Demektir? Allah’ın isimleriyle dua etmek şüphesiz çok sevaplıdır. Özellikle, bu iki duanın, ism-i azam hakikatine dair bir muhtevaya sahip olması duanın makbuliyetini kat kat arttırır.
İsmi azam duası öğle, akşam ve yatsı namazlarının bitiminde, kelime-i tevhid (33 kere) ve salavatlardan sonra okunmak suretiyle, ilgili isimler şefaatçi yapılarak Hz. Peygamber(a.s.m)’e özel dua olan salavat getirilmekte ve o alemlere rahmet olan Efendimiz de ilahi rahmete kavuşmak için bir vesile yapılmaktadır.
1. Ey güzel olan ve her şeye güzellik veren Allah’ım, 2. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Allah’ım, 3. Ey yaratıklarının duâ ve dileklerini kabul edip yerine getirmekle karşılık veren Allah’ım, 4. Ey kullarına Kendisini sevdiren, Kendisi de onları seven Allah’ım,
5. Ey çok şefkat sahibi Allah’ım, 6. Ey nihayetsiz merhamet sahibi Allah’ım, 7. Ey isim, sıfat ve fiilleriyle tanınan Allah’ım, 8. Ey faydalı olan şeyleri kullarına ve mahlûklarına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden, işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen Allah’ım, 9. Ey her şeyin kendi dûnunda olduğu azamet (büyüklük, ululuk) sahibi Allah’ım,
10. Ey tekrar tekrar rahmet eden, kendisinden yüz çevirene yönelen Allah’ım, 11. Ey iyilik ve ihsanı çok, nimet veren Allah’ım, 12. Ey kullarını yaptıklarından hesaba çeken ve hiçbir amelini zâyi etmeden karşılığını veren Allah’ım, 13. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak, her türlü güzellik ve mükemmelliklerin sahibi Allah’ım, 14. Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı varlıklara güven, huzur ve rahatlık ihsan eden Allah’ım,
15. Ey kullarına hak ve doğru yolu gösteren, Kendisinin ve her şeyin varlığına delil olan Allah’ım, 16. Ey hâkimiyet ve saltanatın gerçek sahibi Allah’ım, 17. Ey Kendisinden yardım istenen Allah’ım, 18. Ey sonsuz ihsan ve ikram sahibi Allah’ım, 19. Ey sonsuz yücelik ve ulviyet sahibi Allah’ım,
20. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Allah’ım, 21. Ey âhirette, itaatkâr kullarına hususî ihsan ve şefkatte bulunacak Allah’ım, 22. Ey hayrı çok olan, sahâvetli, bağışı tükenmeyen, her türlü şeref ve fazîleti kendisinde toplayan, işleri öğülmeye lâyık, affedici Allah’ım, 23. Ey çok şerefli, izzetli ve lütuf ve ihsanı geniş olan Allah’ım, 24. Ey eşi ve benzeri olmayan Allah’ım,
25. Ey zâtında, sıfatlarında, isim ve fiillerinde ortağı, eşi olmayan Allah’ım, 26. Ey ortağı, şebih ve benzeri olmayıp tek olan Allah’ım, 27. Ey her şey Kendisine muhtaç olup, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ım, 28. Ey kulları tarafından medh ü senâ edilen Allah’ım, 29. Ey sözünden dönmeyen Allah’ım,
30. Ey yarattıkları üzerinde, kudretiyle yücelik sahibi olan Allah’ım, 31. Ey kendi nezdinde bulunan ve malik olduğu şeylerle kâmil olup, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gerçek zenginlik sahibi Allah’ım, 32. Ey maddî-manevî bütün dertlere şifâ veren Allah’ım, 33. Ey yarattıklarının bütün ihtiyaçlarını deruhte edip kifâyet eden Allah’ım, 34. Ey maddî ve manevî bütün dertlere âfiyetler ihsan eden Allah’ım,
35. Ey varlığının sonu olmayan Allah’ım, 36. Ey dilediğini dosdoğru yola hidâyet eden Allah’ım, 37. Ey her şeye gücü yeten ve hakkında acz düşünülemeyen Allah’ım, 38. Ey kullarının ayıp ve kusurlarını örten, utanılacak hallerini gizleyen Allah’ım, 39. Ey kullarına hâkimiyet ve kudretle galebe eden ve onları -isteseler de istemeseler de- irâde ettiği cihete yöneltmekle, istediği gibi yöneten Allah’ım,
40. Ey her şeye boyun eğdiren, dilediğini zorla yaptıran Allah’ım, 41. Ey günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan Allah’ım, 42. Ey her şeyi hikmetle açan ve adâletle hükmeden Allah’ım, 40. Ey her şeye boyun eğdiren, dilediğini zorla yaptıran Allah’ım, 41. Ey günahları tekrar tekrar, çokça bağışlayan Allah’ım, 42. Ey her şeyi hikmetle açan ve adâletle hükmeden Allah’ım,
Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey azamet ve kibriyâ sahibi ve ey kullarına sayılamayacak kadar çok nimetler ihsan eden ikram sahibi! Bütün bu isimlerinin hakkı için Senden; Hz. İbrahim’e ve O’nun âline salât, selâm, bereket, rahmet ve çok şefkat ihsan eylediğin gibi, insanlar içinde Efendimiz Muhammed’e ve O’nun âline salât etmeni diliyorum. Ey Rabbimiz! Sen hamd ve senâya en çok lâyık olan ve çok övülen, çok şerefli, izzetli ve lütuf ve ihsanı geniş olansın. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle! Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun!

Report

What do you think?

Comments