Yağmur Suyu İle Dua

Yağmur Suyu Duası Hakkında Bilgiler Makalemizde Yer Almaktadır.Yağmur Suyu Duası Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Makaleyi Okumanızı Öneririz.

Peygamberimiz Efendimiz hazretle-rinden sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Her kim ki yağmur suyunu alsa, dahi o suyun üzerine yedi kere Fatiha ve yedi kere Âyetül-Kürsî ve yedi kere:

Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” ve yedi kere:

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümitü ve hüve alâ külli şey’in kadir” ve yedi kere:

Sübnahallahi velhamdü lillâhi velâ ilahe illallahu vallahu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil azim” ve yedi kere:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Mu-hammeDin adede safi ilmillâh salâvatün dâimetün bide-vâmi mülkillâh” ve o suyun üzerine üfürse yedi gün o sudan içse, o Allah hakkı için ki benim nefsim yed-i kudre-tindedir, o suyu içen kimsenin teninde ve canında ve bütün damarlarında hiçbir sıkıntı eseri kalmaz.

What do you think?

Bir yanıt yazın

Allahın Sevdiği İki Kelime ve Allah İndinde En Sevimli Söz

El Fettah İsm-i Şerifi’nin Sırları