Yâsin Bitince Kısaca Bu Duâ Yapılabilir

Yâsin Bitince Kısaca Bu Duâ Yapılabilir

“Elhamdü lillâhi Rabbil’âlemiyn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

Ya Rabbi! Okuduğum Yâsîn-i Şerifi yüce katında kabûl eyle. Sevabını sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Aîeyhisselâm’ın âziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbi. Ölmüşlerimizi ve cümlemizi peygamberimizin şefâatına nâil eyle j ya Rabbi. Bütün Peygamber efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahm mübârek ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbi.

Yâ Rabbi! Okunan Yâsîn-i Şerifin seuâbını bütün i ölmüşlerimizin âziz ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbi. Kabirleri Kur’ân’ın nuriyle nûr olsun. Makamları Cennet olsun yâ Rabbi! Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koru yâ Rabbi. Okunan bu Yâsin-i Şerifi ve diğer sûre ve duâîarımızı kabul eyle yâ Rabbi. Bi-hürmeti Tâhâ ve Yâsin, uel hamdülillâhi RabbU’âlemiyn.

Subhâne Rabbike Rabbil’izzeti amma yasıfûn, ve selâmün alel-murseliyn. Velhamdülillâhi Rabbirâleminel’Fâtihah.

(Şimdi salevât-ı şerife, Besmele ile Fâtiha Sûresini okuyup ellerimizi yüzümüze süreriz.)

Report

What do you think?

Comments