Yunan Mitolojisi Tanrıları ve Özellikleri

ZEUS (İNSANLARIN VE TANRILARIN BABASI)

Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısıdır. Bundan dolayı ‘Tanrıların ve İnsanların Babası’ olarak bilinmektedir. Olimpos’da yaşamaktadır ve hava olayları ile ilgili her durumu Zeus yönetmektedir. Çok çapkın bir tanrı olduğu bilinmektedir.

HERA (EVLİLİK TANRIÇASI)

Hera tanrıçası Yunan mitolojisinde evlilik ve baş tanrıça olarak kabul edilmektedir. Zeus ile evlidir. Nar ile bütünleşen görüntüsü vardır. Bunun sebebi bereketli olmasıdır. Zeus onu evliliğe ikna edebilmek için guguk kuşu kılığına girmiştir. Bundan dolayı da tavus kuşu işe bütünleşmektedir.

POSEIDON (DENİZ TANRISI)

Denizlerin tanrısı olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Doğal afetleri ve depremleri yönetebilen bir tanrıdır. Simgesi yunuslar ve üç dişli yabadır. Zeus’dan sonra gelen en önemli tanrı Poseidon’dur. Zeus’un kardeşidir ve abisi olan Zeus ona bu unvanı vermektedir.

AFRODİT (GÜZELLİK TANRIÇASI)

Adının da anlamından anlaşılacağı gibi güzellik tanrıçasıdır. Güzelliğinden dolayı da en güzel tanrıça olarak seçilmiştir. Bundan dolayı tanrıça Hera onu fazlası ile kıskanmaktadır. Genelde simgesi gül, güvercin ve deniz kabuğu şeklinde tasvir edilmektedir.

ATHENA (BARIŞ VE ZEKA TANRISI)

Athena barışı, bilgeliği ve sanatı temsil etmektedir. Simgesi zeytin dalı ve baykuştur. Atina’da yaşamıştır ve simgesi kalkanın karşısında hiçbir ordunun ona karşı koyamayacağına inanılmaktadır.

ARES (SAVAŞ TANRISI)

Savaş tanrısı olarak bilinen Ares, Zeus ve Hera’nın oğludur. Afrodit ile olan yakın ilişkisi ile bilinmektedir ve Afrodit ile sürekli kaçamaklar yapar. Ares’in en önemli özelliği ise Athena tanrısının tam zıttı olmasıdır. Simgesi yaban domuzu ve akbaba olarak bilinmektedir.

APOLLON (SANAT, TIP, KEHANET TANRISI)

Yunan mitolojisinde en önemli özelliği onun çok yakışıklı olmasıdır. Sanat, tıp ve kehanet tanrısı olarak bilinmektedir. Hastalıklara şifa bulan hadisesi ile ilgili birçok kehanetinden bahsedilmektedir. Simgesi ise defneyaprağı, ok ve yaydır.

HADES (YERALTI VE ÖLÜM TANRISI)

İsminin anlamı ‘görünmez’ demektir. Yunanlıların ölüler ülkesinin tanrısıdır. Onu görünmez kılan miğferi ile iki uçlu asasıdır. Asanın bir ucu ölümü, diğer ucu ise yaşamı temsil etmektedir.

DİONYSOS (ŞARAP TANRISI)

Şarap tanrısı olarak bilinmektedir. Zeus’un oğludur. Şarabın güzel ve de yararlı etkilerini simgeler. Simgesi ise üzüm ve asma yapraklarıdır.

DEMETER (BEREKET TANRISI)

Tarımın ve bereketin tanrısı olarak bilinmektedir. Sembolü buğday demeti ve bereket boynuzudur. Demeter Zeus’un dördüncü eşi olarak bilinmektedir. İnsanlara tarım ile bilgiler vererek onlara tarımı öğretir.

Bir cevap yazın